Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3351001100DOĞRU AKIM DEVRELERİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
"Elektrik akımının tehlikeli olabilecek etkilere karşı gerekli önlemleri alabilme ve doğru akım devre çözüm ve hesaplamaları yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR.Murat Karakılıç ,
Öğrenme Çıktıları
1Elektrik akımı etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak
2Temel devre çözümlerini yapmak
3Karmaşık devre çözümleri yapmak
4Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak
5
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"A. STATİK ELEKTRİK 1. Elektriğin Tanımı ve Üstünlükleri 2. Atomun Yapısı ve Elektron Teorisi 3. Elektrik Yükü 4. Elektrik Alanı 5. Elektrik Potansiyeli 6. Statik Elektrik ve Elektrostatiğin Kullanım Alanları B. ELEKTRİK AKIMININ ÖNGÖRÜLMEYEN ETKİLERİNE KARŞI ÖNLEM ALMAK 1. Elektrik Akımı 2. Elektrik Akımı Çeşitlerinin Tanımı 3. Elektrik Akımının Etkileri A. DOĞRU AKIMDA DEVRE ÇÖZÜMLERİ 1. Doğru Akım Kavramları 2. Ohm Kanunu 3. Kirşof Kanunları B. ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİ C. DÜĞÜM GERİLİMİ YÖNTEMİ A. KAYNAK BAĞLANTILARI 1. Gerilim Kaynakları 2. Akım Kaynakları 3. Bağlantı Türlerinin Faydaları ve Sakıncaları 4. İdeal Akım ve Gerilim Kaynakları 5. Kaynak Dönüşümleri Kullanarak Devre Çözümlemesi Yapmak B. THEVENİN TEOREMİ C. NORTON TEOREMİ D. SÜPER POZİSYON TEOREMİ E. MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ A. DOĞRU AKIMDA DEPOLAMA ELEMANLARI 1. Endüktans Ölçme 2. Kapasite Ölçme B. DOĞRU AKIMDA GÜÇ VE ENERJİ 1. Doğru Akım Devrelerinde Güç Hesapları 2. Enerji Hesapları 3. Verim Hesapları 4. Wattmetre ve Elektrik Sayacı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Statik ElektrikX
2Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem AlmakX
3Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre ÇözümleriX
4Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi X
5Çevre Akımları Yöntemi X
6Düğüm Gerilimi YöntemiX
7Kaynak Bağlantıları, Theve’nin TeoremiX
8Theve’nin Teoremi, Norton Teoremi X
9Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç TeoremiX
10Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama ElemanlarıX
11Doğru Akımda Depolama ElemanlarıX
12Doğru Akımda Depolama Elemanları, Doğru Akımda Güç ve EnerjiX
13Doğru Akımda Güç ve EnerjiX
14Doğru Akımda Güç ve EnerjiX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"1- Doğru Akım Devre Analizi-Metin KUŞ 2- Devre Teorisi ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333333333333
ÖÇ2333423444344433
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr