Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Sivil Savunma ve İtfaiyecilik - Sivil Savunma ve İtfaiyecilikProgram Tanımları
Kuruluş
Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ile yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapacak teknik elemanları yetiştiren bir Yükseköğretim programıdır. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 27/12/2017 YÖK’ün Yürütme Kurulu Toplantısında açılmış olup, Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2018 yılında öğrenci alımı planlanmış ancak gerçekleşmemiş olup, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler almış oldukları ön lisans diploması ile Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri ,İtfaiye Eri, Arama Kurtarma Teknikeri, Yangın Güvenlik Elemanı, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Teknikeri, Distribütör, Sigorta Eksperi, Acil Yardım ve Sıhhi Personel unvanları almaktadırlar..
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYS sınavı sonucu kayıt hakkı kazanmış olmak. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mesleğini yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa yatay geçiş ile yapılacak başvurular ve boş kontenjan sayısı; Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda görüşülerek belirlendikten sonra, her yarıyılın başlamasından en geç bir ay önce Rektörlüğe bildirilir, Senato tarafından karara bağlanır ve ilan edilir. Üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerden daha önce bir yükseköğretim kurumunda okumuş olanların, hangi derslerden muaf sayılacaklarına, eşdeğerlik şartını göz önünde bulundurarak, ilgili Yönetim Kurulu karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da DZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Iğdır Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında öğrenim gören tüm öğrenciler, 2 yıllık eğitimleri boyunca 30 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.
Program Profili
Bu proğramda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama agırlıklı eğitim verilmektedir. Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri ,Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak yetiştirilmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri ,Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler. Mezun öğrenciler; fakültelerin "sosyal hizmet", "sosyal hizmetler" Acil Yardım ve Afet Yönetimi programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan ve not ortalaması 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Çetin İZGİ cetin.izgi@igdir.edu.tr Dahili: 3035
Bölüm Olanakları
Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri ,Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.

Program Çıktıları
1İtfaiyecilik, yangın ve kurtarma olayları hakkındaki yasal mevzuatı bilir
2Yangını söndürmek için kullanılan maddeler hakkında bilgi edinir.
3Kimyasal, biyolojik ve nükleer tehlikeler ve önlemleri hakkında bilgi edinir
4Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
5Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüvenine sahiptir.
6Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilir.
7Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilir.
8Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular.
9Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci sahiptir.
11İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder.
12Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahiptir.
14Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11123333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1933220010000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 1933220010000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
5 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
6 193322001104 BEDEN SAĞLIĞI VE SPOR EĞİTİMİ-I Zorunlu 1 1 0 0
7 193322001104 BEDEN SAĞLIĞI VE SPOR EĞİTİMİ-I Zorunlu 1 1 0 0
8 213322001104 BEDEN SAĞLIĞI VE SPOR EĞİTİMİ-I Zorunlu 1 1 0 2
9 193322001101 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
10 193322001101 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
11 213322001101 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 0
12 193322001102 İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 2 1 0 4
13 193322001102 İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 2 1 0 0
14 213322001102 İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 2 1 0 3
15 193322001103 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
16 193322001103 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
17 213322001103 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ-I Zorunlu 3 0 0 3
18 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
19 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
20 213322001106 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
21 213322001107 OFİS PROGRAMLARI-I Zorunlu 2 1 0 4
22 193322001105 PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER Zorunlu 2 0 0 0
23 193322001105 PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER Zorunlu 2 0 0 0
24 213322001105 PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER Zorunlu 2 0 0 0
25 213322001108 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 2
26 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
27 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
28 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
29 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
30 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
31 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
32 193322001100 YANMA VE YANGIN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
33 193322001100 YANMA VE YANGIN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
34 213322001100 YANMA VE YANGIN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 61 7 0 43
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1933220020000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 1933220020000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 193322002103 AFET VE ACİL DURUM MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 3
4 193322002103 AFET VE ACİL DURUM MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 0
5 213322002103 AFET VE ACİL DURUM MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 3
6 193322002104 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 1 2 0 0
7 193322002104 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 1 2 0 0
8 213322002104 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 1 2 0 3
9 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
11 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
12 193322002105 BEDEN SAĞLIĞI VE SPOR EĞİTİMİ-II Zorunlu 1 1 0 0
13 193322002105 BEDEN SAĞLIĞI VE SPOR EĞİTİMİ-II Zorunlu 1 1 0 0
14 213322002105 BEDEN SAĞLIĞI VE SPOR EĞİTİMİ-II Zorunlu 1 1 0 2
15 193322002101 ELEKTRİK BİLGİSİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
16 193322002101 ELEKTRİK BİLGİSİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
17 213322002101 ELEKTRİK BİLGİSİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
18 213322002107 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 0
19 193322002100 İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 2 1 0 4
20 193322002100 İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 2 1 0 0
21 213322002100 İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 2 1 0 4
22 213322002106 OFİS PROGRAMLARI-II Zorunlu 2 1 0 4
23 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
24 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
25 9900000243 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
27 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
28 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
29 193322002102 YANGIN TESİSAT VE PROJE BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
30 193322002102 YANGIN TESİSAT VE PROJE BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
31 213322002102 YANGIN TESİSAT VE PROJE BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 55 13 0 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1933220030000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 1933220030000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 213322003108 AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
4 193322003104 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK Zorunlu 2 0 0 3
5 193322003104 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK Zorunlu 2 0 0 0
6 213322003104 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK Zorunlu 2 0 0 0
7 193322003101 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 2 0 0
8 193322003101 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 2 0 0
9 213322003101 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 1 2 0 3
10 193322003106 ENDÜSTRİYEL YANGINLAR Zorunlu 2 0 0 2
11 193322003106 ENDÜSTRİYEL YANGINLAR Zorunlu 2 0 0 0
12 213322003106 ENDÜSTRİYEL YANGINLAR Zorunlu 2 0 0 0
13 193322003102 İTFAİYE MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 4
14 193322003102 İTFAİYE MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 0
15 213322003102 İTFAİYE MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 4
16 193322003103 SİVİL SAVUNMA VE KORUNMA BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
17 193322003103 SİVİL SAVUNMA VE KORUNMA BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
18 213322003103 SİVİL SAVUNMA VE KORUNMA BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
19 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
20 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
21 193322003105 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER Zorunlu 2 0 0 0
22 193322003105 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER Zorunlu 2 0 0 0
23 213322003105 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER Zorunlu 2 2 0 0
24 213322003109 VÜCUT GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ Zorunlu 2 0 0 2
25 193322003107 YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
26 193322003107 YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
27 213322003107 YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
28 193322003100 YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 2 0 3
29 193322003100 YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 2 0 0
30 213322003100 YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 49 14 0 36
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1933220040000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 1933220040000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 193322004101 ACİL DURUM YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
4 193322004101 ACİL DURUM YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
5 193322004100 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
6 193322004100 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
7 193322004105 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
8 193322004105 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
9 193322004103 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLKYARDIM Zorunlu 2 1 0 0
10 193322004103 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLKYARDIM Zorunlu 2 1 0 0
11 213316004005 SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
12 193322004102 YANGIN KRİMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
13 193322004102 YANGIN KRİMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
14 193322004104 YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 2 0 0
15 193322004104 YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 2 0 0
16 193322004106 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 4
17 193322004106 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 30 6 0 10
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 193322001106 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 2 1 0 4
3 193322001107 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 0 0
4 193322001108 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
5 193322001109 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
6 193322001110 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 193322001106 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 2 1 0 4
3 193322001107 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 0 0
4 193322001108 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
5 193322001109 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
6 193322001110 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193322002106 OFİS PROGRAMLARI-II Seçmeli 2 1 0 0
2 193322002107 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
3 193322002108 KİŞİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
4 193322002109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
5 193322002110 EKİP ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 0
6 193322002111 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193322002106 OFİS PROGRAMLARI-II Seçmeli 2 1 0 0
2 193322002107 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
3 193322002108 KİŞİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
4 193322002109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
5 193322002110 EKİP ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 0
6 193322002111 UÇAK YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193322003108 AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 193322003109 DENİZ VE ORMAN YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 193322003110 VÜCUT GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 193322003111 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
5 193322003112 TOPLUM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
6 193322003113 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193322003108 AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 193322003109 DENİZ VE ORMAN YANGINLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 193322003110 VÜCUT GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 193322003111 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
5 193322003112 TOPLUM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
6 193322003113 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193322004107 SİGORTACILIK VE YANGIN SİGORTASI Seçmeli 2 0 0 3
2 193322004108 YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 193322004109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 193322004110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 193322004111 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 193322004112 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
9 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 193322004107 SİGORTACILIK VE YANGIN SİGORTASI Seçmeli 2 0 0 0
2 193322004108 YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 193322004109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
4 193322004110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 193322004111 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 193322004112 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213300004100 MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ Seçmeli 5 0 0 0
2 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
3 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
8 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
9 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
12 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
44 213322004100 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
45 213322004101 ACİL DURUM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
46 213322004103 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 1 0 0
47 213322004104 YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2 2 0 0
48 213322004105 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
49 213322004106 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
50 213322004107 SİGORTACILIK VE YANGIN SİGORTASI Seçmeli 2 0 0 0
51 213322004108 YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
52 213322004109 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
53 213322004110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr