Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Sağlık Kurumları İşletmeciliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Sağlık Kurumları Yöneticiliği, 2015 yılında üniversitemiz Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur ve 2016-2017 Akademik Yılı başında, eğitime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında önlisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Iğdır Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sağlık Kurumları Yöneticiliği Programına, puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Bu program sağlık işletmelerinde çalışmayı amaçlayan öğrencileri yetiştiren mesleki bir programdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Kurumları Yöneticiliği programı mezunları kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, biyomedikal ürün şirketlerinde, uluslararası ilaç şirketleri, sağlık kurumları otomasyon hizmeti üreten şirketlerde, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler, sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Dikey Geçiş Alanları: İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Iğdır Meslek Yüksekokulu, 76000, Iğdır - Türkiye
Bölüm Olanakları
1. Meslek Yüksekokulumuz için tahsis edilen toplam 6000 m2 kapalı alanı bulunan binada hizmet verilecektir. Toplam 25 adet 70 m2 olan sınıf mevcuttur. Ayrıca 2 adet 100 m2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet uzaktan eğitim sınıfı mevcuttur. 2. Sınıflarımız 60 öğrenci kapasiteli olup, her sınıfta projeksiyon cihazı, bilgisayar bağlantısı ve internet erişimi mevcuttur. 3. Gelen öğrencilerimiz için; 1500 kişi kapasiteli spor salonu, binamızda 300 m2 alana sahip kantin, 300 m2 alana sahip yemekhane, 350 kişilik konferans salonu, Ziraat Fakültesi bünyesinde ortak kullanım için 400 kişilik merkezi amfi, 2 adet mini futbol sahası, 2 adet voleybol ve basketbol sahası bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık çalışanı özelliği taşır.
2sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin muhasebesi ve finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir
3Edindiği teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilir.
4Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
5Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
6Etkin iletişim kurmada Türkçeyi ve gerektiği yerde diğer yabancı dilleri sözlü veya yazılı olarak etkili şekilde kullanabilir ve Atatürk ilkeleri ve İnkilap tarihini özümsemiştir
7Sağlık kurumlarında iletişim teknikleri türlerini bilir ve bu teknik türleri analiz edip uygulayabilir.
8Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir, ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarını kavrayabilir.
9Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
10Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1123333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 163314001102 GENEL MUHASEBE - 1 Zorunlu 3 1 0 4
4 213314001102 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 0 4
5 213314001104 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 0
6 213314001100 HASTAHANE YÖNETİM VE ORGANİZASYON-1 Zorunlu 3 0 0 0
7 163314001100 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU - 1 Zorunlu 3 0 0 4
8 163314001101 İŞLETME YÖNETİMİ - 1 Zorunlu 2 1 0 3
9 213314001101 İŞLETME YÖNETİMİ-1 Zorunlu 2 1 0 3
10 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
11 213314001105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
12 213314001107 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK Zorunlu 3 0 0 3
13 213314001106 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 2 1 0 3
14 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
15 163314001103 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
16 213314001103 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 41 5 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 163314002100 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 3
4 213314002100 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
5 163314002202 GENEL MUHASEBE - 2 Zorunlu 3 1 0 4
6 213314002103 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 0
7 163314002101 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU - 2 Zorunlu 3 0 0 4
8 163314002101 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU - 2 Zorunlu 3 0 0 0
9 163314002201 İŞLETME YÖNETİMİ - 2 Zorunlu 2 1 0 3
10 213314002102 İŞLETME YÖNETİMİ-II Zorunlu 2 1 0 3
11 213314002106 RAPORLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 0
12 3300001001 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 213314002104 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Zorunlu 2 1 0 0
14 213314002105 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
15 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000243 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 8 0 23
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163314003104 HASTAHANE OTOMASYONU Zorunlu 2 2 0 4
2 213314003103 HASTAHANE OTOMASYONU Zorunlu 2 2 0 0
3 213314003107 İLK YARDIM Zorunlu 1 1 0 3
4 213314003105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 163314003103 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
6 213314003102 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
7 163314003102 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 4
8 213314003101 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 5
9 163314003105 MESEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
10 213314003104 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 0
11 163314003101 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
12 213314003106 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 2
13 163314003100 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 0
14 213314003100 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 0
15 3300001002 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
16 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 32 10 0 36
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163314004103 HASTANELERDE MALİ YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 2
2 163314004101 RAPORLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
3 213316004004 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
4 163314004106 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
5 163314004104 SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
6 163314004105 SAĞLIK MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
7 3300001003 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
8 163314004102 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Zorunlu 2 1 0 3
9 163314004100 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
10 163314004107 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 19 4 0 24
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163314001104 OFİS PROGRAMLARI - 1 Seçmeli 2 1 0 4
2 163314001104 OFİS PROGRAMLARI - 1 Seçmeli 2 1 0 4
3 163314001105 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 3
4 163314001105 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 3
5 163314001106 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 1 0 3
6 163314001106 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 1 0 3
7 163314001107 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 3 1 0 4
8 163314001107 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 3 1 0 4
9 163314001108 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK Seçmeli 3 0 0 3
10 163314001108 MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK Seçmeli 3 0 0 3
11 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
12 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
13 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163314002102 TIBBİ İSTATİSTİK Seçmeli 2 1 0 3
2 163314002102 TIBBİ İSTATİSTİK Seçmeli 2 1 0 3
3 163314002103 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
4 163314002103 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
5 163314002104 HASTA HAKLARI Seçmeli 2 1 0 3
6 163314002104 HASTA HAKLARI Seçmeli 2 1 0 3
7 163314002204 OFİS PROGRAMLARI - 2 Seçmeli 2 1 0 4
8 163314002204 OFİS PROGRAMLARI - 2 Seçmeli 2 1 0 4
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163314003106 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 163314003106 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
3 163314003107 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
4 163314003107 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
5 163314003108 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HAKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
6 163314003108 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE HAKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
7 163314003109 İLK YARDIM Seçmeli 1 1 0 2
8 163314003109 İLK YARDIM Seçmeli 1 1 0 2
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 213300004100 MESLEKİ UYGULAMLAR DERSİ Seçmeli 0 5 0 0
2 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
3 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
8 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
9 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
12 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
41 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
44 213314004100 İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0
45 213314004101 HASTA HAKLARI Seçmeli 2 1 0 0
46 213314004102 HASTANELERDE MALİ YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 0
47 213314004103 SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
48 213314004104 SAĞLIK MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 0
49 213314004105 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 1 0 0
50 213314004106 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
51 213314004107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 213314004108 SAĞLIK PİSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163314004108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
2 163314004108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
3 163314004109 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 163314004109 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 163314004110 SAĞLIK PİSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
6 163314004110 SAĞLIK PİSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
7 163314004111 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
8 163314004111 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
9 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
10 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
11 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr