Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Tuzluca Meslek Yüksekokulu - Eczane Hizmetleri - Eczane HizmetleriProgram Tanımları
Kuruluş
Eczane hizmetleri programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında Tuzluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 kişilik kontenjanıyla eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Eczane Teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
Eczanelerin ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar yetiştirmek amacı ile bu program oluşturulmuştur. Eczane Hizmetleri programında, eczanelerde çalışacak nitelikli yardımcı teknik elemanlar yetiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları "Eczane hizmetleri teknikeri" olarak serbest eczane, hastane eczaneleri ve ilaç sektöründe çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üniversitelerin Eczane Hizmetleri ön lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler. Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimine tamamlayabilirler. Ayrıca bünyesinde eczane bulunduran devlet hastanelerine KPSS ile atanmaları da mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliği ve Tuzluca MYO staj yönetmeliği'nde belirtilen sınav ve değerlendirmeye ilişkin esaslar dikkate alınarak mezuniyet şartları gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
4 yarıyıl sonunda tüm derslerden başarılı olmak ve 30 iş günlük yaz stajını başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Canan GÜLMEZ canan.gulmez@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Dersler okul dersliklerinde yapılmaktadır. Hazırlık programı yoktur.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
2Eczane teknikerliği mesleğinin görev ve sorumluluklarını kavrayabilmek
3Alanında sahip olduğu temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
4Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olan ve bu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanabilme
5Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
6Meslek uygulama alanlarındaki bir projede çalışabilmek, ekip üyesi olabilmek, ortak çalışmalara katılabilmek
7Biyolojik sistemlerin normal ve patolojik durumlardaki işleyişine yönelik kavramları tanımak
8Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11222333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
5 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
6 2200001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
7 182200801100 TEMEL ANATOMİ Zorunlu 3 0 0 4
8 182200801100 TEMEL ANATOMİ Zorunlu 3 0 0 4
9 182200801101 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
10 182200801101 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
11 182200801102 TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNLER Zorunlu 3 0 0 4
12 182200801102 TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNLER Zorunlu 3 0 0 4
13 182200801103 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
14 182200801103 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
15 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 36 0 0 42
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 182200802100 ECZANE HİZMETLERİNDE İLAÇ BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 182200802100 ECZANE HİZMETLERİNDE İLAÇ BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 182200802101 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
6 182200802101 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
7 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
8 2200002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
9 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
11 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
12 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
13 182200802102 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
14 182200802102 YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 22 0 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200803102 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 0
2 182200803102 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 0
3 182200803103 ECZANE KAYITLARI VE STOK YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
4 182200803103 ECZANE KAYITLARI VE STOK YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 182200803101 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
6 182200803101 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
7 182200803105 İLK YARDIM Zorunlu 2 2 0 0
8 182200803105 İLK YARDIM Zorunlu 2 2 0 0
9 182200803104 ORGANİK KİMYADA TEMEL KAVRAMLAR Zorunlu 2 0 0 0
10 182200803104 ORGANİK KİMYADA TEMEL KAVRAMLAR Zorunlu 2 0 0 0
11 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
12 2200003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
13 182200803100 TEMEL ECZACILIK UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
14 182200803100 TEMEL ECZACILIK UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 26 6 0 16
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200804100 ECZACILIKTA TEMEL HESAPLAMALAR Zorunlu 3 0 0 4
2 182200804100 ECZACILIKTA TEMEL HESAPLAMALAR Zorunlu 3 0 0 4
3 182200804105 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
4 182200804105 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
5 182200804101 İLAÇ KİMYASI Zorunlu 2 0 0 0
6 182200804101 İLAÇ KİMYASI Zorunlu 2 0 0 0
7 182200804104 İLAÇ ŞEKİLLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
8 182200804104 İLAÇ ŞEKİLLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
9 182200804102 İLAÇ ZEHİRLEME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
10 182200804102 İLAÇ ZEHİRLEME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
11 182200804103 KOZMETİK ÜRÜNLER Zorunlu 2 0 0 3
12 182200804103 KOZMETİK ÜRÜNLER Zorunlu 2 0 0 3
13 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
14 2200004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
Toplam 30 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200801104 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 182200801105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200801106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182200801106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 182200801107 LABORATUVAR ALETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 182200801107 LABORATUVAR ALETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200801104 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 182200801105 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 182200801106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182200801107 LABORATUVAR ALETLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200802103 İMMÜNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182200802104 PATOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200802104 PATOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182200802105 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 182200802106 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200802103 İMMÜNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182200802104 PATOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200802105 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200802106 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200803106 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 182200803107 HİJYEN SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
3 182200803108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200803109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200803106 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
2 182200803107 HİJYEN SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 0
3 182200803108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 182200803109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200804106 ECZANE HİZMETLERİNDE YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 0
2 182200804107 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200804108 DOĞAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 0 0 0
4 182200804109 ÇEVRE VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182200804106 ECZANE HİZMETLERİNDE YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 0
2 182200804107 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182200804108 DOĞAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 0 0 0
4 182200804109 ÇEVRE VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr