Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200803107HİJYEN SANİTASYONSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Gıda üretiminin tarladan çatala bütün aşamalarında mevzuat ve hijyen kurallarına uygun olarak kişisel hijyen sağlama ve işletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarının önemini kavratmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Rabia ACEMİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Hijyen ve sanitasyon kavramlarını açıklar.
2Gıdalarda zehirlenmeye veya bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen faktörleri ve bunları nasıl engellenebileceklerini anlar.
3Gıdaların mutfağa gelmeden önceki anında ve üretim aşamasında hijyen kurallarını yerine getirir.
4Gıda güvenliği hususunda personel hijyeninin önemini anlar.
5Gıda güvenliği yönetim sistemlerini ve önemini açıklar.
6Kirlenme türlerine uygun deterjan türlerini bilerek üretim yerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu ders gıda hijyeni, su ve hava hijyeni, personel hijyeni, işletme hijyeni, dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, kontaminasyon kaynakları, atık maddelerin uzaklaştırılması, gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon, pest kontrol, kalite güvence ve sanitasyon programları, HACCP ve gıda güvenlik sistemleri hakkında bilgi verilmesi ve uygulanmasını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hijyen ve sanitasyonun önemi
2Mikroorganizmalar ile sanitasyon ilişkisi
3Personel hijyeni, portör muayene
4Su ve hava hijyeni
5İşletme hijyeni
6Temizlik ve temizlik malzemeleri
7Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar
8ARA SINAV
9Kontaminasyon Kaynakları
10Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri
11Atık maddelerin uzaklaştırılması
12Gıda İşletmelerinde hijyen ve sanitasyon
13Pest kontrol
14FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı13565
Soru-Yanıt7321
Okuma313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ15555    
ÖÇ25555    
ÖÇ35555    
ÖÇ45553    
ÖÇ55554    
ÖÇ65555    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr