Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk ün gerçekleştirdiği ilke ve inkilapların öğrencilere aktarılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Gülden Katar
Öğrenme Çıktıları
1İnkılap kavramını tanımlayabilir
2Milli mücadeleyi doğru tanımlayabilir
3Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir
4Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlayabilir
5Günümüz dünyasının karşılaştığı sorunları yorumlayabilir
6Kültürümüzü tarihsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar Türk inkılabını hazırlayan sebepler Osmanlı devletinin yıkılışı Birinci dünya savaşı Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler Milli mücadeleye hazırlık Milli mücadeleye hazırlık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlarx
2Türk inkılabını hazırlayan sebeplerx
3Osmanlı devletinin yıkılmasına etken olan iç ve dış gelişmelerx
4Osmanlı Devletini kurtarma çabaları ve Islahatlarx
5I.-II. Meşrutiyet'in önemi ve sonuçlarıx
6Trablusgarp ve Balkan Savaşları ve sonuçlarıx
7I. Dünya Savaşı ve Osmanlının savaşa katılmasıx
8I.Dünya Savaşı ve açılan cepheler ( Kafkasya, Irak, Suriye ve yardım Cepheleri)x
9I.Dünya Savaşı ve açılan cepheler ( Çanakkale cephesi ve önemi)x
10Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanmasıx
11Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (Kuva-i Milliye Hareketi, Samsun'a çıkış ve Amasya Genelgesi)x
12Milli Mücadele Hazırlık Dönemi ( Kongreler ve Amasya Görüşmeleri)x
13Temsili Heyetin Ankara'ya Gelişi ve çalışmalarıx
14Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması x
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YÖK (1995). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. Komisyon (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık Akyüz Y. ve diğ. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. Turan R. ve diğ. (2005). Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Ankara Eroğlu H. (2008). Türk İnkılâp Tarihi, Savaş Yayınevi Ünsal Y. (1991). Atatürk İmparatorluktan Millî Devlete, Ankara: TTK Aybars E. Lozan Konferansı ve İsmet Paşa. Atatürk M. Kemal, Nutuk, Ankara: 2000, Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Genelkurmay Yayınları. İnan A. A. (1991). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara Karabekir K. (2008). İstiklal Harbimiz, YKY Bayur Y. H. (1991). Türk İnkılâbı Tarihi, TTK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Ev Ödevi133
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr