Iğdır Üniversitesi Tanıtım Filmi
Kayıt İşlemleri
Anlaşmalı Üniversiteler
Akademik Danışmanlık
 
Kayıt İşlemleri

Iğdır Üniversitesi’nde; her eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl (final sınavları dahil) 14 hafta dır.

Iğdır Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Iğdır Üniversitesi giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Iğdır Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile yapılır.

Iğdır Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan adaylar,www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanan duyuru doğrultusunda, internet üzerinden (http://ogrenci.igdir.edu.tr/ogrenci/ogr0209/) şifre/parola girişini yaparak ulaşacakları kayıtlanmaya hazırlık sayfasından bilgi girişlerini eksiksiz olarak yapmaktadırlar. Öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ÖSYM tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde, öğrenim katkı bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra(Güzdüz öğrenim harçı bulunmamaktadır), e-Devlet üzerinden veya Iğdır Üniversitesi Kayıt Merkezi Binası’na kayıt yapabilirler. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yapmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adayların, mazeretlerini belgelemeleri şartıyla, noter aracılıyla vekalet verdiği kişiler tarafından kayıtları yapılabilir. Adayların belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Iğdır Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin, eğitim öğretimin başladığı ilk beş iş günü mesai bitimine kadar Eğitim-Öğretim Katkı Paylarını, numarası belirterek yatırdıktan sonra, Öğrenci Bilgi Sistemine (http://ogrenci.igdir.edu.tr/) kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 
Iğdır Üniversitesi, Iğdır / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 476 226 13 14 • e-posta: info@igdir.edu.tr