Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

(KAPATILDI) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI(TEZLİ) - Türk Halk Edebiyatı - Türk Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE Seçmeli - - - 0
2 TDE-101-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-BHR SEÇMELİ DERS GRUBU BHR-TDE Seçmeli - - - 0
2 TDE-BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE Seçmeli - - - 0
3 SBE-100 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
4 SBE-TEZÖNERİSİ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 TDE-102-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
6 TDE-201-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 6 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE Seçmeli - - - 0
2 SBE-100 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
3 TDE-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
4 SBE-TEZÖNERİSİ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 TDE-103-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
6 TDE-202-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TDE-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
3 TDE-104-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 3 0 0 0
4 TDE-203-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TDE-204-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 124-TDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
3 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
4 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
6 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
7 TDE-23-100 ADBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
8 TDE-23-101 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
9 TDE-23-102 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
10 TDE-23-103 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 TDE-23-104 AŞIK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
12 TDE-23-105 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
13 TDE-23-106 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
14 TDE-23-107 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
15 TDE-23-108 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
16 TDE-23-109 DERLEME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 TDE-23-111 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
18 TDE-23-112 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 TDE-23-113 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
20 TDE-23-114 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
21 TDE-23-115 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 TDE-23-117 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
23 TDE-23-118 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
24 TDE-23-119 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
25 TDE-23-120 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
26 TDE-23-121 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
27 TDE-23-122 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
28 TDE-23-123 ESKİ TÜRKÇE - I Seçmeli 3 0 0 0
29 TDE-23-124 ESTETİK ELEŞTİRİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TDE-23-125 ESTETİK, SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-23-126 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-23-127 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-23-128 GENEL DİLBİLİMİ - I Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-23-129 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA TEMEL BİLGİ VE YÖNTEMLER - I Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-23-130 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-23-131 HALK EDEBIYATI METİNLERİNDE DEĞERLER ZİNCİRİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-23-132 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-23-133 HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-23-134 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-23-136 İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-23-137 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-23-138 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-23-139 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-23-140 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-23-141 KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-23-142 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-23-143 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-23-144 METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-23-146 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-23-147 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-23-148 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-23-149 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-23-150 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-23-151 ROMAN TERMİNOLOJİSİ VE ROMAN ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-23-152 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-23-153 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-23-155 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-23-156 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-23-157 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-23-158 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-23-159 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-23-160 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-23-161 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-23-162 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-23-163 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-23-164 TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-23-165 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
68 TDE-23-166 TÜRK ANLAMBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-23-167 TÜRK DESTANLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-23-169 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-23-170 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-23-171 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - I Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-23-172 TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-23-173 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-23-174 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-23-176 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-23-177 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-23-179 TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-23-180 UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-23-181 UYGURCANIN SÖZVERLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-23-182 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-23-183 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-23-185 BATI EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-23-186 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-23-187 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-23-189 TÜRK DİLİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-23-190 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-23-191 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-23-200 ADBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-23-209 DERLEME TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-23-211 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-23-213 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-23-223 ESKİ TÜRKÇE - II Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-23-228 GENEL DİLBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-23-230 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-23-247 OSMANLI TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-23-262 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-23-266 TÜRK ANLAMBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
99 TDE-23-267 TÜRK DESTANLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-23-271 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - II Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-23-277 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-23-295 OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-23-369 TÜRK HALK EDEBİYATI - III Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-23-377 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU BHR-TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
5 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
6 TDE-23-100 ADBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
7 TDE-23-101 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
8 TDE-23-102 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
9 TDE-23-103 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 TDE-23-104 AŞIK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
11 TDE-23-105 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
12 TDE-23-106 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TDE-23-107 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
14 TDE-23-108 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
15 TDE-23-109 DERLEME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
16 TDE-23-110 DOĞU TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 0 0 0 0
17 TDE-23-111 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
18 TDE-23-112 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 TDE-23-113 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
20 TDE-23-114 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
21 TDE-23-115 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 TDE-23-116 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 0 0 0 0
23 TDE-23-117 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
24 TDE-23-118 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
25 TDE-23-119 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
26 TDE-23-120 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
27 TDE-23-121 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
28 TDE-23-122 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
29 TDE-23-123 ESKİ TÜRKÇE - I Seçmeli 3 0 0 0
30 TDE-23-125 ESTETİK, SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-23-126 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-23-127 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-23-128 GENEL DİLBİLİMİ - I Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-23-130 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-23-132 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-23-133 HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-23-134 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-23-136 İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-23-137 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-23-138 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-23-139 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-23-140 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-23-141 KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-23-142 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-23-143 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-23-144 METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-23-145 METİN TAMİRİ Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-23-146 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-23-147 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-23-148 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-23-149 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-23-150 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-23-152 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-23-153 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-23-154 SÖZLÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-23-155 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-23-156 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-23-157 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-23-158 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-23-159 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-23-160 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-23-161 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-23-162 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-23-163 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-23-164 TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-23-165 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
67 TDE-23-166 TÜRK ANLAMBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-23-167 TÜRK DESTANLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-23-168 TÜRK HALK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-23-169 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-23-170 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-23-171 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - I Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-23-173 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-23-174 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-23-175 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-23-176 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-23-177 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-23-178 TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 0 0 0 0
79 TDE-23-179 TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-23-180 UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-23-181 UYGURCANIN SÖZVERLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-23-182 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-23-183 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-23-185 BATI EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-23-186 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-23-187 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-23-189 TÜRK DİLİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-23-190 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-23-191 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-23-200 ADBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-23-209 DERLEME TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-23-211 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-23-213 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-23-223 ESKİ TÜRKÇE - II Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-23-228 GENEL DİLBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-23-229 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA TEMEL BİLGİ VE YÖNTEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-23-230 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-23-247 OSMANLI TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
99 TDE-23-262 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - II Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-23-266 TÜRK ANLAMBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-23-267 TÜRK DESTANLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-23-271 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - II Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-23-277 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-23-295 OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
105 TDE-23-369 TÜRK HALK EDEBİYATI - III Seçmeli 3 0 0 0
106 TDE-23-377 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
5 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
6 TDE-23-100 ADBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
7 TDE-23-101 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
8 TDE-23-102 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
9 TDE-23-103 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 TDE-23-104 AŞIK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
11 TDE-23-105 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
12 TDE-23-106 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TDE-23-107 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
14 TDE-23-108 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
15 TDE-23-109 DERLEME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
16 TDE-23-110 DOĞU TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 0 0 0 0
17 TDE-23-111 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
18 TDE-23-112 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 TDE-23-113 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
20 TDE-23-114 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
21 TDE-23-115 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 TDE-23-116 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 0 0 0 0
23 TDE-23-117 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
24 TDE-23-118 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
25 TDE-23-119 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
26 TDE-23-120 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
27 TDE-23-121 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
28 TDE-23-122 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
29 TDE-23-123 ESKİ TÜRKÇE - I Seçmeli 3 0 0 0
30 TDE-23-125 ESTETİK, SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-23-126 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-23-127 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-23-128 GENEL DİLBİLİMİ - I Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-23-130 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-23-132 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-23-133 HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-23-134 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-23-136 İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-23-137 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-23-138 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-23-139 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-23-140 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-23-141 KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-23-142 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-23-143 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-23-144 METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-23-145 METİN TAMİRİ Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-23-146 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-23-147 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-23-148 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-23-149 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-23-150 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-23-152 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-23-153 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-23-154 SÖZLÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-23-155 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-23-156 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-23-157 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-23-158 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-23-159 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-23-160 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-23-161 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-23-162 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-23-163 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-23-164 TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-23-165 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
67 TDE-23-166 TÜRK ANLAMBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-23-167 TÜRK DESTANLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-23-168 TÜRK HALK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-23-169 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-23-170 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-23-171 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - I Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-23-173 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-23-174 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-23-175 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-23-176 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-23-177 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-23-178 TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 0 0 0 0
79 TDE-23-179 TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-23-180 UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-23-181 UYGURCANIN SÖZVERLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-23-182 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-23-183 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-23-185 BATI EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-23-186 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-23-187 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-23-189 TÜRK DİLİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-23-190 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-23-191 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-23-200 ADBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-23-209 DERLEME TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-23-211 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-23-213 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-23-223 ESKİ TÜRKÇE - II Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-23-228 GENEL DİLBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-23-229 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA TEMEL BİLGİ VE YÖNTEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-23-230 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-23-247 OSMANLI TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
99 TDE-23-262 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - II Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-23-266 TÜRK ANLAMBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-23-267 TÜRK DESTANLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-23-271 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - II Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-23-277 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-23-295 OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
105 TDE-23-369 TÜRK HALK EDEBİYATI - III Seçmeli 3 0 0 0
106 TDE-23-377 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 124-TDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
3 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
4 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
6 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
7 TDE-23-100 ADBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
8 TDE-23-101 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
9 TDE-23-102 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
10 TDE-23-103 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 TDE-23-104 AŞIK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
12 TDE-23-105 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
13 TDE-23-106 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
14 TDE-23-107 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
15 TDE-23-108 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
16 TDE-23-109 DERLEME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 TDE-23-111 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
18 TDE-23-112 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 TDE-23-113 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
20 TDE-23-114 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
21 TDE-23-115 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 TDE-23-117 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
23 TDE-23-118 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
24 TDE-23-119 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
25 TDE-23-120 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
26 TDE-23-121 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
27 TDE-23-122 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
28 TDE-23-123 ESKİ TÜRKÇE - I Seçmeli 3 0 0 0
29 TDE-23-124 ESTETİK ELEŞTİRİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TDE-23-125 ESTETİK, SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-23-126 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-23-127 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-23-128 GENEL DİLBİLİMİ - I Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-23-129 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA TEMEL BİLGİ VE YÖNTEMLER - I Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-23-130 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-23-131 HALK EDEBIYATI METİNLERİNDE DEĞERLER ZİNCİRİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-23-132 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-23-133 HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-23-134 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-23-136 İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-23-137 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-23-138 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-23-139 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-23-140 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-23-141 KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-23-142 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-23-143 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-23-144 METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-23-146 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-23-147 OSMANLI TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-23-148 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-23-149 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-23-150 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-23-151 ROMAN TERMİNOLOJİSİ VE ROMAN ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-23-152 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-23-153 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-23-155 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-23-156 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-23-157 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-23-158 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-23-159 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-23-160 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-23-161 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-23-162 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-23-163 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-23-164 TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-23-165 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
68 TDE-23-166 TÜRK ANLAMBİLİM - I Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-23-167 TÜRK DESTANLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-23-169 TÜRK HALK EDEBİYATI - I Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-23-170 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-23-171 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - I Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-23-172 TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-23-173 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-23-174 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-23-176 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-23-177 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-23-179 TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-23-180 UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-23-181 UYGURCANIN SÖZVERLIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-23-182 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-23-183 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-23-185 BATI EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-23-186 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-23-187 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-23-189 TÜRK DİLİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-23-190 YENİ TÜRK EDEBİYATI - II Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-23-191 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-23-200 ADBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-23-209 DERLEME TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-23-211 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-23-213 EDEBİYAT TOPLULUKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-23-223 ESKİ TÜRKÇE - II Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-23-228 GENEL DİLBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-23-230 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-23-247 OSMANLI TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-23-262 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ - II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-23-266 TÜRK ANLAMBİLİM - II Seçmeli 3 0 0 0
99 TDE-23-267 TÜRK DESTANLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-23-271 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ - II Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-23-277 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-23-295 OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-23-369 TÜRK HALK EDEBİYATI - III Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-23-377 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr