Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2023-ETİKBİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİSeçmeli136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilgi, bilim, araştırma ve teknoloji kavramları, Bilimsel araştırmanın bileşenleri, Zaman yönetimi ve planlama, Literatür taraması, Etik ilkeler, Araştırmada Bilimsel Yöntemler (Nitel ve Nicel), Araştırmanın projesi ve rapor hazırlama, Laboratuvar güvenliği konularını içerir. Bilimsel araştırma sürecinde sorulması gereken soruları, cevapların bulunmasına dair nitel ve nicel yaklaşımların neler olduğunu ve nasıl kullanacağını kapsar. Bilimsel Araştırma Teknikleri dersi, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele alan, açıklayan ve bilimsel olaylara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bir derstir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bahri GÜR
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntemlerine giriş, araştırmanın felsefesi, yapısı ve araştırma çalışmasının bileşenleri konularını bilir,
2Bilimsel araştırma yaklaşımları, teoriye özgü tanımlar, bilimin temel nitelikleri, pozitivizm, hipotez, gözlem, araştırma konusu ve probleminin seçimi, amaç ve önemin ortaya konulması ve araştırma önerisinin oluşturulması gibi bilimselliğe hizmet eden yöntemleri öğrenir ve kullanır,
3Ölçmede geçerlilik ve güvenilirlik testlerini bilecek, örnekleme konusu ve yöntemlerini kavrar, ölçme konusu ve ölçek türlerini bilir, anket formunun tasarımı, yöntemi ve soru türlerini hazırlamayı bilir,
4Etkili Makale ve Etkili Proje Sunum Tekniklerini bilir, veri çeşitleri ve kaynak tarama yöntemlerini öğrenir, tez önerisi hazırlama kılavuzu ve tez hazırlama hakkında bilgi sahibi olur, alıntılama ve kaynak gösterimini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Araştırma yöntemlerine giriş, Bilimsel araştırmanın tanımı, mahiyeti, önemi, türleri, Araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar, Etik ve Ahlak bağlamında değerlendirmeler, Bilimsel yazıda problem alanı belirleme ve araştırma evresinin oluşturulması, Bilimsel yazıda kullanılan araştırma teknikleri (literatür tarama, katalog inceleme, olay incelemesi, anket, ansiklopedik maddeler eşliğinde genel hattı ortaya koyma), Tez başlığı seçme, İçindekiler ve Önsöz yazımı hakkında teknik bilgiler, Giriş yazımı konusunda teknik bilgiler, Araştırma tasarımı ve değişkenler, Bilimsel yazılarda ana konunun kategorize edilmesi, Sonuç ve bibliyografya hazırlama teknikleri, Tez önerisi hazırlama kuralları, Yüksek Lisans ve Doktora tez örneklerini inceleme, Etkili proje yazma ve gönderme, Etkili makale yazma ve gönderme, Makale diseksiyonu ve örneklendirme Etkili sunum teknikleri Tez önerisi ve tez hazırlamada dikkat edilecek hususlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştırma yöntemlerine giriş, Bilimsel araştırmanın tanımı, mahiyeti, önemi, türleri,
2Araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar, Etik ve Ahlak bağlamında değerlendirmeler,
3Bilimsel yazıda problem alanı belirleme ve araştırma evresinin oluşturulması,
4Bilimsel yazıda kullanılan araştırma teknikleri (literatür tarama, katalog inceleme, olay incelemesi, anket, ansiklopedik maddeler eşliğinde genel hattı ortaya koyma),
5Tez başlığı seçme, İçindekiler ve Önsöz yazımı hakkında teknik bilgiler,
6Giriş yazımı konusunda teknik bilgiler, Araştırma tasarımı ve değişkenler, Bilimsel yazılarda ana konunun kategorize edilmesi, Sonuç ve bibliyografya hazırlama teknikleri,
7Giriş yazımı konusunda teknik bilgiler, Araştırma tasarımı ve değişkenler, Bilimsel yazılarda ana konunun kategorize edilmesi, Sonuç ve bibliyografya hazırlama teknikleri,
8Tez önerisi hazırlama kuralları, Yüksek Lisans ve Doktora tez örneklerini inceleme,
9Tez önerisi hazırlama kuralları, Yüksek Lisans ve Doktora tez örneklerini inceleme,
10Araştırma
11Etkili proje yazma ve gönderme, Etkili makale yazma ve gönderme,
12Makale diseksiyonu ve örneklendirme
13Etkili sunum teknikleri
14Tez önerisi ve tez hazırlamada dikkat edilecek hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bilimsel Araştırma Teknikleri, Prof. Dr. Halim Kazan, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2. Bilim Etiği, 2011, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048, ISBN : 978-975-404-906-0, İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu Kurucu Üyeleri 3. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Notları, Editör: Prof. Dr. Hasan Seçen 4. Thiel, D. V. (2014). Research Methods for Engineers. United Kingdom: Cambridge University Press. 5. GRAD 501 Graduate Research Skills in Science and Engineering http://opencourses.emu.edu.tr/course/view.php?id=21 6. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı) Ankara: Pegem Akademi. 7. Web of Science and EndNote Eğitim Ders notları, Doç. Dr. Bahri Gür
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Seminer150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü5210
Tartışma515
Alan Çalışması155
Seminer111
Makale Kritik Etme10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10110
Sözlü Sınav111
Ev Ödevi7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)167
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr