Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikProgram Tanımları
Kuruluş
Programa öğrenci alımı 2009 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı bitirenler “Tıbbi Sekreter” ünvanı almaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
Sağlık kuruluşlarında hasta ile ilgili kayıt, dosyalama, istatistik ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması ve yazışmaların sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık hizmeti verilen tüm kurum ve kuruluşlarda tıbbi sekreterlik yapabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye ilişkin esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
En az 4 yarılyılda tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Enfin DAYAN E-mail: engin.dayan@igdir.edu.tr Tel: +904762230010
Bölüm Olanakları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi Karaağaç yerleşkesi içinde yerleşmiş 1 bina olarak bulunmaktadır. İçinde 24 derslik, kütüphane, kantin ve yemekhane bölümlerinin yer aldığı bina 4 katlıdır. Üst katta 32 tane idari bürolarımız bulunmaktadır. Alt katta toplam 1161 m2 ’lik ortak kullanım alanı vardır. Bina Aralık 2011 de bitirilerek 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenime açılmıştır. Üniversite ve/veya bölüm kütüphanesi oluşturma çalışmaları sürmektedir. Şu ana kadar bağış ve hibe yoluyla gelen kitaplar kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıgı' nın önemli bilimsel veri tabanlarına abonelikleri bulunup, bunun arttırılması için çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Programa gelecek öğrencilerin dinlenme, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yüksekokul Müdürlüğümüz bir adet kantin ve yemekhane yeri hazırlamıştır. Bunun yanında öğrencilerimizin açık alanda da dinlenme ve spor amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli altyapı olanakları oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına bütün öğrencilerimizin kullanımına açık kablosuz internet ağı oluşturulmuş ve bilgisayar odaları kurulmuştur.

Program Çıktıları
1Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetebilme
3Mesleki süreçleri planlayıp uygulayabilme
4Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
5Mesleki yasal mevzuaatı anlayıp uygulayabilme
6Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme
7Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, hastane örgütlenmesi, yönetimi ve denetiminde temel ilkeleri, sağlık mevzuatının ilgili olanlarını bilme
8Alan terminolojisini etkin kullanabilme
9Yabancı dilde iletişim kurabilme
10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak
11Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak
12Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yeilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
13Hasta ve çalıştığı kurum ile ilgili bilgilerin gizliliğine önem vermeli
14Ekrana ve klavyeye bakmadan on parmak yazma tekniğiyle konuşma hızında yazabilmeli
15Tıbbi Sekreterlik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olma
16Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler bilincine sahip olma

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1112233333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
3 192000101102 KLAVYE TEKNİKLERİ - I Zorunlu 2 2 0 0
4 192000101103 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 2000001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 192000101100 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 4
7 192000101101 TIBBİ SEKRETERLİK TEMEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 4
8 162000101101 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 3
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 18 3 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 182000102100 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 162000102204 KLAVYE TEKNİKLERİ II Zorunlu 0 2 0 0
4 2000002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 162000102201 TIBBİ TERMİNOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 0
6 162000102102 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
9 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 13 2 0 6
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000103100 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 0
2 162000103104 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Zorunlu 2 2 0 0
3 162000103106 HASTA PSİKOLOJİSİ VE KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
4 162000103102 HASTANE BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
5 192000103100 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
6 162000103105 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
7 2000003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
8 162000103101 TIBBİ DOKÜMANTASYON I Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 14 6 0 7
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182000104100 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
2 162000104202 HASTANE BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
3 192000104101 KANSER KAYIT SİSTEMELERİ Zorunlu 2 0 0 0
4 192000104102 MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 6
5 192000104100 SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
6 2000004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 162000104201 TIBBİ DOKÜMANTASYON II Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 10 8 0 13
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000101106 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 0
2 162000101107 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 162000101108 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
5 192000101104 BİLGİ OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
6 192000101105 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000102103 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 192000102100 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 192000102101 SAĞLIK VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
4 192000102102 WEB TASARIMI Seçmeli 2 1 0 0
5 192000102103 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000103107 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
2 162000103108 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
3 192000103101 DRAMA Seçmeli 2 0 0 0
4 192000103102 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Seçmeli 2 0 0 3
5 192000103103 DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 162000104106 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 192000104103 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 0
4 192000104104 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 0
5 192000104105 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr