Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000103103DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevreye karşı duyarlılığı arttırarak çevre kirliliğini önlemenin önemini anlatmaktır. Küresel ölçekli tedbirler için ülkelerin nasıl etkin ve verimli bir biçimde yardımlaşabileceği tartışılarak, etkin bir çevre koruma için kullanılacak yöntem ve metodolojiler derste açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için temel bir kavrayış ve bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK
Öğrenme Çıktıları
1Çevre bilinci ve çevre sorunlarını öğrenebilme
2Çevre kirliliğini kavrama
3Çevre yönetimi konusunda bilgi edinme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Termal Kirlilik, Çevre kirlenmesinin kaynakları ve nedenler, Kirliliğin Yaban Hayatı ve Habitatları Üzerindeki Etkisi, Kirliliğin Önlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre koruma alanıyla ilgili temel hususlar
2Çevre ve doğa korumada tarihsel gelişmeler; sektörel çevre sorunları
3Çevre kanunu; nüfus artışı ve çevreye etkisi
4İnsanlar ve çevre arasındaki etkileşim
5Hava kirliliği
6Su kirliliği; sulak alanlar
7Toprak kirliliği; pestisitler
8Gürültü Kirliliği
9Gıda Güvenliği
10Enerji; radyasyon; baz istasyonları ve çevreye zararları
11Atıklar; israf
12Biyolojik çeşitliliği koruma çalışmaları
13Çevre sağlığı
14Sürdürülebilir kalkınma ve çevre
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1 – Çevre Bilimleri. Prof. Dr. H. Ertürk, Ekin Kitabevi Yayınları, 2009. 2 – Türkiye’nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Kennedy Cad. 33/3 06660 Kavaklıdere-Ankara, 1991. 3 – Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü. Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU, Boğaziçi Üniv. Çevre Bilimleri Enstitüsü. 3. Baskı, İstanbul, 1991. 4 – Çevre Kirliliği. Prof. Dr. Hasan Hayri TOK, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Toprak Bölümü, 1997. 5 – Ders Notu ve Sunumlar (Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma717
Soru-Yanıt14114
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ11553521115511154
ÖÇ21553521115511154
ÖÇ31553521115511154
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr