Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi - İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiProgram Tanımları
Kuruluş
Program, Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2011 yılında kurulmuş ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alan İklimlendirme ve Soğutma Programı 12 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2011-2012 Eğitim öğretim yılı itibarıyla İKMEP'e uygun müfredat izlemektedir.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı bitiren öğrenciler İklimlendirme ve Soğutma alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar. Mezunlar İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri unvanı kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK "" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü ve 30 işgünü stajını başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Matematik gibi genel dersler ile Teknik Resim, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri,Bireysel İklimlendirme Sistemleri,Isıtma Sistemleri,Bilgisayar Destekli Çizim,Tesisat İşlemleri,Temel Elektrik gibi temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya hizmet eden Taşıt İklimlendirmesi,Merkezi iklimlendirme Sistemleri,Koruyucu Bakım Ve Arıza Tespiti, İş Güvenliği, Kaynak Teknolojisi,Elektromekanik Kumanda Devreleri,Meslek Etiği,İşletme Yönetimi-1,Havalandırma Sistemleri,Ev Tipi Soğutma Sistemleri,Soğutma Sistem Tasarımı,Ticari Soğutma Sistemleri,Doğalgaz Tesisatı,Araştırma Yöntem ve Teknikleri,Kalite Güvencesi ve Standartları gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İklimlendirme ve Soğutma Programı mezunları, KPSS sınavı sonucuna göre kamu kuruluşlarının İklimlendirme ve Soğutma ve Tesisat Teknikeri kadrolarında iş bulabileceği gibi çok çeşitli imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda istihdama katılma olanağı bulabilirler. Mühendislik tasarım ofislerinde çizim teknikeri veya inşaat firmalarında mekanik tesisat elemanı olarak iş bulabilirler. İsterlerse kendi imalat atölyelerini veya çizim ofislerini açabilirler. İstenirse DGS veya AÖF ile lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programın mezunları DGS ile i”, "Enerji Mühendiliği ",“Üretim Mühendisliği”, "Elektrik Mühendisliği",“Makine Mühendisliği" , "Enerji Öğretmenliği", lisans programlarına devam edebilirler veya sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi "İşletme", "İktisat" programlarında lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Program eğitim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup eğitim dili Türkçedir. Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren, 112 AKTS dersleri ve 30 işgünü stajını (8 AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kışla mah. İlhan Aliyev Bulvarı Merkez Iğdır E-Posta: alper.gulbe@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Program 2011-2012 akademik yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Üniversitemizin kendi bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1İklimlendirme ve Soğutma teknolojisi alanında yeterli altyapıya sahip olur; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri beraber kullanır.
2İklimlendirme ve Soğutma ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme, çözme ve uygulama becerisi gösterir.
3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında modern tasarım metotlarını, araçlarını kullanarak uygular.
4Bireysel veya takım olarak disiplinli bir şekilde etkin olarak çalışabilme becerisi gösterir, sorumluluk alır.
5İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisine ait uygulamaların temel işletmecilik ve kalite ile ilgili bilgi donanımına sahip olunması, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olarak işletme kurar ve yönetir.
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi gösterir.
7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, bir yabancı dil kullanarak mesleği ile ilgili araştırma yapar, Atatürk İlke ve İnkılaplarını tanır ve bilişim teknolojilerini kullanır.
8İklimlendirme ve soğutma alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilme, iş kazaları ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olma, boru işçiliğini ve kaynakla parça birleştirmelerini uygulayabilir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 3310001100 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 1 0 3
3 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
4 9900000128 MESLEKİ MATEMATİK - I Zorunlu 3 1 0 7
5 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 3306001103 TEMEL ELEKTRİK Zorunlu 3 1 0 4
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 3 0 20
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 3310002100 BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 5
3 3306002104 ISITMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 5
4 9900000228 MESLEKİ MATEMATİK - II Zorunlu 2 1 0 4
5 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 3 0 20
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3310003103 ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 5
2 3310003100 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
3 3310003102 KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TESPİTİ Zorunlu 3 1 0 5
4 3310003101 MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 5
5 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
7 3310003104 TAŞIT İKLİMLENDİRMESİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 4 0 29
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3306004104 DOĞAL GAZ TESİSATI Zorunlu 2 1 0 4
2 3310004101 EV TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 6
3 3310004100 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 6
4 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 3310004102 SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
6 3310004103 TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 13 6 0 24
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3306001100 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 1 0 5
3 3306001100 MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 1 0 5
4 3306001101 ÖLÇME VE KONTROL Seçmeli 1 1 0 2
5 3306001101 ÖLÇME VE KONTROL Seçmeli 1 1 0 2
6 3306001102 TESİSAT İŞLEMLERİ Seçmeli 3 1 0 4
7 3306001102 TESİSAT İŞLEMLERİ Seçmeli 3 1 0 4
8 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
10 9900001149 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 1 0 3
11 9900001149 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3310002101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 1 0 5
2 3310002101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 1 0 5
3 3310002102 PROGRAMLANABİLİR KUMANDA DEVRELERİ Seçmeli 3 1 0 5
4 3310002102 PROGRAMLANABİLİR KUMANDA DEVRELERİ Seçmeli 3 1 0 5
5 9900001131 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 2
6 9900001131 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 2
7 9900001148 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
8 9900001148 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3351004101 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 3351004101 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9900000103 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 2 1 0 4
4 9900000103 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 2 1 0 4
5 9900000105 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 1 1 0 2
6 9900000105 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 1 1 0 2
7 9900000129 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM-I Seçmeli 1 1 0 3
8 9900000129 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM-I Seçmeli 1 1 0 3
9 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
10 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
11 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
12 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3310004104 SENSÖRLER Seçmeli 2 1 0 3
2 3310004104 SENSÖRLER Seçmeli 2 1 0 3
3 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
4 9900000205 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 1 1 0 2
5 9900000205 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 1 1 0 2
6 9900001087 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 3
7 9900001087 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 3
8 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
9 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
10 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
11 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr