Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3306001100MALZEME TEKNOLOJİSİSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; malzeme seçimi ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. CANER BULUT
Öğrenme Çıktıları
1Malzemelerin sınıflandırmasını yapabilecektir
2Malzemelerin sınıflandırmasını yapabilecektir
3 Malzemelerin atomik ve kristal yapısını inceleyebilecektir
4 Malzemelerin atomik ve kristal yapısını inceleyebilecektir
5Kristalleşme mekanizmasını inceleyecektir
6Kristalleşme mekanizmasını inceleyecektir
7 Alaşımların sınıflandırılmasını yapabilecektir
8 Alaşımların sınıflandırılmasını yapabilecektir
9Faz diyagramlarını inceleyecektir
10Faz diyagramlarını inceleyecektir
11Demir sementit faz diyagramını inceleyecektir
12Demir sementit faz diyagramını inceleyecektir
13Tavlama, sertleştirme ve menevişleme işlemleri yapabilecektir
14Tavlama, sertleştirme ve menevişleme işlemleri yapabilecektir
15Yüzey sertleştirme işlemleri yapabilecektir
16Yüzey sertleştirme işlemleri yapabilecektir
17Malzemelerin deformasyonunu inceleyebilecektir
18Malzemelerin deformasyonunu inceleyebilecektir
19Metalografik incelemeler yapabilecektir
20Metalografik incelemeler yapabilecektir
21 Tahribatlı malzeme muayenesi yapabilecektir
22 Tahribatlı malzeme muayenesi yapabilecektir
23Tahribatsız malzeme muayenesi yapabilecektir
24Tahribatsız malzeme muayenesi yapabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1. Teknik alanda kullanılan malzemeler 2. Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, atomlar ve moleküller arası bağlar ve birim kafes çeşitleri 3. Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar ve saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri 4. Katılaşma esnasında dendrit ve tane (grain) oluşumu ve kristal kusurlar 5. Saf metal, ara faz veya bileşik, katı çözelti 6. Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri 7. Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen alaşımlar, kısmen çözünen alaşımlar ve sıvı ve katı durumda birbiri içinde hiç çözünmeyen alaşımlar 8. Katı hal dönüşümleri, saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim 9. Demir sementit faz diyagramı, fazlar ve diyagramdaki dönüşümler 10. Yumuşatma, normalizasyon, küreselleştirme ve gerilme giderme tavı 11. Su verme sertleştirmesi, martenzitik yapı ve izotermal dönüşüm diyagram 12. Menevişleme, karbürleme ile nitrürleme ile alevle endüksiyonla yüzey sertleştirme 13. Elastik-Plastik deformasyon, kırılma 14. Numune örneği alma, kalıplama, taşlama ve parlatma, dağlama 15. Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirme 16. Sertlik ölçme metotları, çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi, darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi, yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı 17. Görsel muayene, penetrant sıvı ile muayene, ultrasonik muayene, X ışını ile muayene ve manyetik muayene yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1"Teknik alanda kullanılan malzemeler Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlarX
2"Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri Katılaşma esnasında dendrit ve tane oluşumu Kristal kusurlarX
3"Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözelti Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleriX
4"Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar Katı hal dönüşümleriX
5"Saf demirin soğuma eğrisi ve allotropik değişim Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler X
6"Yumuşatma tavı, gavanizasyon tavı Küreselleştirme tavı,Gerilme giderme tavıX
7"Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapı Izotermal dönüşüm diyagramları Menevişleme X
8"Karbürleme ile yüzey sertleştirme Nitrürleme ile yüzey sertleştirme Alevle yüzey sertleştirme Endüksiyonla Sertleştirme X
9Elastik, plastik deformasyon ve kırılma X
10"Numune örneği alma, kalıplama, taşlama ve parlatma, dağlama Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirmeX
11Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisiX
12"Sertlik ölçme metotlarıDarbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı X
13"Görsel muayene yöntemi Penetrant sıvı ile muayene yöntemi Ultrasonik muayene yöntemiX
14"X ışını ile muayene yöntemi Manyetik muayene yöntemiX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. MALZEME BİLGİSİ, GÜNGÖR Y., BETA BASIM 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik717
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ134445545
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
ÖÇ9        
ÖÇ10        
ÖÇ11        
ÖÇ12        
ÖÇ13        
ÖÇ14        
ÖÇ15        
ÖÇ16        
ÖÇ17        
ÖÇ18        
ÖÇ19        
ÖÇ20        
ÖÇ21        
ÖÇ22        
ÖÇ23        
ÖÇ24        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr