Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3310002101BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİMSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; bilgisayar destekli teknik ve meslek resim çizme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Mustafa ÖCAL
Öğrenme Çıktıları
1Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını kullanabilecektir.
2Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarını kullanabilecektir.
3Temel çizim komutlarını kullanabilecektir.
4Temel çizim komutlarını kullanabilecektir.
5Düzenleme komutlarını kullanabilecektir.
6Düzenleme komutlarını kullanabilecektir.
7 Ölçülendirme komutlarını kullanabilecektir
8 Ölçülendirme komutlarını kullanabilecektir
9BDÇ programları arası veri dönüşümleri yapabilmek
10BDÇ programları arası veri dönüşümleri yapabilmek
11Çıktı alabilmek
12Çıktı alabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Makina Resmi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
" A. TEMEL ÇİZİM YÖNTEMLERİ 1. Temel Geometrik Şekiller 2. Açılar 3. Ölçeklendirme 4. Norm Yazı ve Yazı Çeşitleri B. VERİLEN BİR CİSMİN ÇİZİMİ 1. Cisimden Görünüş Çıkarma 2. Cisimden Kesit Çıkarma 3. Perspektif Görünüşler ve Özellikleri 4. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi C. PERSPEKTİF RESİMDEN GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇIKARMA 1. Perspektiften Görünüş Çıkarma 2. Perspektiften Kesit Çıkarma A. KATMANLARI, RENKLERİ VE ÇİZGİLERİ 1. Katmanlar ve Özellikleri 2. Katman Komutları 3. Katman Komutlarını Kullanarak Görüntü Kontrolü 4. Renk Katmanı 5. Çizgi Tipi Katmanı 6. Katman Ayarları 7. Aktif Katmanlar 8. Yeni Katman 9. İşlem Yapmak İçin Katman PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ, ÇİZİM EKRANINI, ÖLÇÜLENDİRME 1. Tanımı, Önemi ve Üstünlükleri 2. Çizim Penceresi 3. Menü Çubuğu 4. Kayıtlı Dosyada Değişiklik 5. Programı Kapatma ve Çıkma 6. Komut Butonları 7. Yakalama ve Kenetleme Komutları 8. Görünüş Komutları 9. Büyültme ve Küçültme Komutları 10. Ölçülendirme Komutları TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI 1. Çizim Komut Menüsündeki Temel Çizim Elemanları 2. Temel Çizim Elemanları Komutları 3. Koordinat SistemiA. TEMEL TESİSAT ÇİZİMİ 1. Zayıf Ve Kuvvetli Akım Tesisatı Çizimi a) Kolon hattı çizimi b) Sortilerin çizimi c) Linyelerin çizimi d) Dağıtım panosu çizimi e) Sigorta kutusu çizimi 2. Gerilim Düşümü Kontrolünün Yapılması B. MİMARİ PLAN ÜZERİNDE TESİSAT ÇİZİMİ 1. Mimari Projenin Program Ortamına Aktarılması 2. Tesisat Malzemeleri Kütüphanesi Kullanımı a) Zayıf akım malzemelerinin çizim ekranına aktarımı b) Kuvvetli akım malzemelerinin çizim ekranına aktarımı 4. Düzenleme İşlemleri ve Komutları 5. Düzeltme İşlemleri ve Komutları "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Çizim Yöntemleri X
2Verilen Bir Cismin ÇizimiX
3Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit ÇıkarmaX
4Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit Çıkarma, Katmanları, Renkleri ve Çizgilerix
5Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, ÖlçülendirmeX
6Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, ÖlçülendirmeX
7Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim KomutlarıX
8Temel Çizim KomutlarıX
9Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi X
10Temel Tesisat Çizimi X
11Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat ÇizimiX
12Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi X
13Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi X
14Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi X
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Autocad 2009 Laboratuvar Uygulamaları" Yazarı: Murat CAN
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ153454533
ÖÇ2        
ÖÇ3334     
ÖÇ4    2   
ÖÇ5     2  
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
ÖÇ9        
ÖÇ10        
ÖÇ11        
ÖÇ12        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr