Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Maliye (İ.Ö.) - MaliyeProgram Tanımları
Kuruluş
Maliye bölümü 2000/2001 öğretim yılında açılmıştır.2008/2009 öğretim yılında da Maliye ikinci öğretim bölümü açılmıştır. O tarihte Kafkas Üniversitesi bünyesinde olan bölüm şu anda Iğdır üniversitesi Meslek yüksekokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan 120 AKTS karşılığı stajın ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere iki (2) yıllık bu program sonucunda Maliye alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Maliye Bölümü iki yıllık eğitim süresince mali konulardaki gelişmeleri izleyerek çağımızın gereklerine uygun mali bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirir. Amaç kamu sektörü ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Maliye bölümünü bitiren öğrenciler KPSS sınavında yeterli puan almaları halinde kamu sektöründe çalışabilirler.. Özel sektörde de istihdam olanağı oldukça yüksektir.Bunlara ilave olarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye bölümü öğrencileri için istihdam edilecekleri bir alandır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları ön lisans diploması ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili alanda dört yıla tamamlayabilirler. Açık öğretim fakültesinde lisans mezunu olma hakkını elde edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Öğr.Gör..Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu IĞDIR
Bölüm Olanakları
Maliye bölümü Meslek yüksekokulu binasında hizmet vermektedir. Akademik personele ait oda sayısı 11 olup, her akademik personele ait bilgisayar ve yazıcı vardır. Sınıflarda projeksiyon cihazı olup, 10 sınıf ve 1 bilgisayar laboratuvarı, kantin ve futbol sahası

Program Çıktıları
1İktisadi ve mali olayları analiz etme.
2Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırmak.
3İş hayatına yönelik temel hukuk birikimi oluşturmak.
4Maliye alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapmak.
5Maliye politikaları konusunda analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirmek.
6Maliye alanında sahip olduğu bilgiyi, toplum yararına kullanma becerisi kazanmak
7Vergi mevzuatı ve politikalarına hakim olup, yorumlayabilme yeteneğini kullanma.
8Vergisel sorunları bütün boyutlarıyla kavranmasına izin verme
9Kamu ve özel sektöre yönelik olarak mali konularda bilgi sahibi olmak
10Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olmak
11Alanının gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanmak.
12Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
13Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
14Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
15Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür
16Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları takip etmek.
17Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
18Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve sektöründeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilen birey olur.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000102 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 0 4
3 9900000103 İŞLETME YÖNETİMİ - I Zorunlu 2 1 0 4
4 9900001044 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 0 0 0
5 9900001051 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
6 9900001055 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
7 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 3 0 12
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000202 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 0
3 9900001046 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
4 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 9900001070 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
6 9900001084 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
8 9900001129 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 18 2 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3304004102 DEVLET BÜTÇESİ Zorunlu 3 0 0 0
2 9900001106 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
3 3304003104 MAHALLİ İDARELER Zorunlu 3 0 0 0
4 9900001113 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 0
5 3301003101 PAKET PROGRAMLAR - I Zorunlu 3 1 0 0
6 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
8 9900001074 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 16 3 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3304004107 DEVLET BORÇLARI Zorunlu 3 0 0 0
2 9900001040 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
3 9900001047 MALİ TABLOLAR Zorunlu 3 1 0 0
4 3304004103 MALİYE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
5 3301004201 PAKET PROGRAMLAR - II Zorunlu 3 1 0 0
6 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 9900001063 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 16 3 0 0
 
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr