Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301003101PAKET PROGRAMLAR - IZorunlu235
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bir ticari işletmenin Muhasebe, Personel, Finans, Sipariş ve Sevkiyat Departmanlarında yapılan işlemlerin bilgisayar ve muhasebe programları yardımıyla yapılmasının uygulamalı olarak öğretilmesi. Ön muhasebeden, genel muhasebeye doğru entegrasyon yapabilir hale getirilmesi.Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesi gereken beyanname ve bildirgeleri bilgisayar üzerinde düzenleyerek, internet üzerinden resmi kurumlara gönderebilecek yeterliliğe ulaştırmak.İş hayatlarında, karşılarına çıkabilecek problemleri önleyebilecek güncel bilgi birikimi oluşturmak ve önlenemeyen problemlerin en kısa sürede ve en kolay şekilde nasıl çözülebileceğini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Turgay ŞAŞMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Paket program kurulumunu öğrenmeleri
2Verileri fişler aracılığıyla girmeyi öğrenmeleri
3 Mali tabloları düzenleme işlemlerini öğrenmeleri
4 Defterleri ve belgeleri yazdırma işlemlerini öğrenmeleri
5Bakım ve yedekleme işlemlerini öğrenmeleri ,
6Personel takibi işlemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Program Kurmak 2- Muhasebe İşlemleri 3- İşletme Defterleri 4- Personel Takibi 5- Yedeklenme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Program Kurmak X
2Firma Oluşturmak ve çalışma bilgileri girmek X
3Açılış fişi girmek, hesap planı oluşturmak X
4Tahsil, tediye ve mahsup fişleri girmek X
5Mizan düzenlemek X
6Dönem sonu kayıtlarının girişlerini yapmak X
7KDV ve Muhtasar beyanname düzenlemek X
8Bilanço düzenlemek X
9Gelir tablosu düzenlemek X
10Yevmiye defteri ve büyük defter düzenlemek X
11Kapanış kaydı düzenlemek ve dönem kapamak X
12Yedekleme ve bakım işlemi yapmak X
13Personel takibi X
14Örneklerle Uygulama yapmak X
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- KARATAŞ Alim, Logo Go Eğitim ve Uygulama Kitabı, 2008 2- UZUNKÖPRÜ Süleyman,Bilgisayarlı Genel Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, Beşir Yayınları, 2007 3- LOGO Paket programı eğitim dökümanları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Uygulama/Pratik150
TOPLAM50
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ14                 
ÖÇ24                 
ÖÇ3                  
ÖÇ4                  
ÖÇ5                  
ÖÇ6                  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr