Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000114YABANCI DİL - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. Gökhan YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler İngilizce olarak basit günlük konuşmalar yapabilirler.
2Öğrenciler İngilizce olarak basit günlük konuşmalar yapabilirler.
3Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
4Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
5Öğrenciler değişik fikirler arasında ilişki kurabilir, sebep-sonuç ilişkisi ile bunları ifade edebilirler.
6Öğrenciler değişik fikirler arasında ilişki kurabilir, sebep-sonuç ilişkisi ile bunları ifade edebilirler.
7Öğrenciler kısa, basit notlar yazabilirler.
8Öğrenciler kısa, basit notlar yazabilirler.
9Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
10Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Olmak fiili: (am, is ,are) / Kişi, Nesne, İyelik Zamirleri 2-There is/are. A,An,The 3-Soru Kelimeleri 4-Geniş Zaman 5-Have got/Has got 6-Sayılabilen ve sayılamayan isimler 7-Şimdiki Zaman 8-Geçmiş Zaman 9-Şimdiki Zamanın Hikayesi 10-Can, Must 11-Gelecek Zaman 12-Yer-Yön Belirten Edatlar 13-Zaman Edatları 14-Sıfatlar ve Derecelendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Olmak fiili: (am, is ,are) / Kişi, Nesne, İyelik Zamirleri
2There is/are. A,An,The
3Soru Kelimeleri
4Geniş Zaman
5Have got/Has got
6Sayılabilen ve sayılamayan isimler
7Şimdiki Zaman
8Geçmiş Zaman
9Şimdiki Zamanın Hikayesi
10Can, Must
11Gelecek Zaman
12Yer-Yön Belirten Edatlar
13Zaman Edatları
14Sıfatlar ve Derecelendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Murphy, R. 1995. Essential Grammar in Use. Cambridge UP, 2. Azar, Betty S. Basic English Grammar, London: Prentice Hall, 1984. 3. English Grammar in Use(Raymond MURPHY)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1                  
ÖÇ2                  
ÖÇ3                  
ÖÇ4                  
ÖÇ5                  
ÖÇ6                  
ÖÇ7                  
ÖÇ8                  
ÖÇ9                  
ÖÇ10                  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr