Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık - Bankacılık ve SigortacılıkProgram Tanımları
Kuruluş
Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2010’yılında kurulmuş olup 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; matematik, hukuk, iktisat, bankacılığa giriş ve temel bankacılık hizmetleri, sigortacılığa giriş ve muhasebe alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik, banka ve sigorta hukuku, sigorta uygulamaları, bankacılıkta ve sigortacılıkta risk yönetimi, bireysel bankacılık ve müşteri ilişkileri, sigorta pazarlaması, para banka, mali tablolar, istatistik, kambiyo işlemleri ve gümrük mevzuatı, finansal yönetim, banka ve acente yönetimi, hasar işlemleri ve reasürans, Türkiye ekonomisi ve banka muhasebesi gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Dış Ticaret Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonomi • İktisat • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • Sermaye Piyasası
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Baycan DEMİRAL Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu İlhan Aliyev Bulvarı Iğdır baycand@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2010 yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Bankacılık ve sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olmak
2Sigortacılık sektöründeki temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisi
3Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
4Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
6Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme
7Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açabilmek
8Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi
9Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazanma
10Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi
11Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması
12Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme
13Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi
14Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki İngilizce bilgisine sahip olma
15Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve sektöründeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilen birey olur.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 3305001100 BANKACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 3
4 2105001100 BANKACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 0
5 2105001107 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 0
6 9900000102 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 0 4
7 2105001101 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 0 0 4
8 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
9 2105001105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
10 9900001051 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
11 2105001102 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
12 9900001055 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 4
13 2105001103 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 3
14 2105001106 OFİS PROGRAMLARI-I Zorunlu 2 1 0 4
15 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
16 9900001069 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 4
17 2105001104 TEMEL HUKUK Zorunlu 1 0 0 2
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
21 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 6 0 40
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 9900000202 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 4
4 2105002101 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 4
5 9900001046 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 3
6 2105002102 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 3
7 2105002105 OFİS PROGRAMLARI-II Zorunlu 2 1 0 4
8 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
9 3305002100 SİGORTACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
10 2105002100 SİGORTACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
11 9900001070 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
12 2105002103 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
13 9900001084 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
14 2105002104 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
15 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
17 2105002106 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 3
18 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 6 0 40
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001003 BANKA MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 4
2 2105003103 BANKA MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 4
3 3305003100 BANKA VE ACENTA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
4 2105003100 BANKA VE ACENTA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 2105003107 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
6 2105003106 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
7 9900001047 MALİ TABLOLAR Zorunlu 3 1 0 4
8 2105003104 MALİ TABLOLAR Zorunlu 3 1 0 4
9 9900001130 PARA VE BANKA Zorunlu 2 1 0 3
10 2105003105 PARA VE BANKA Zorunlu 2 1 0 4
11 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 3305003103 SİGORTA UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 3
13 2105003102 SİGORTA UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 0
14 3305003102 SİGORTA VE BANKA PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 3
15 2105003101 SİGORTA VE BANKA PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 0
16 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
17 2105003108 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 37 6 0 50
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3305004107 BANKA VE SİGORTA HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
2 213316004001 BANKACILIK VE SİGORTA SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 3305004101 BANKACILIK VE SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
4 3305004102 BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 9900001015 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 3305004104 HASAR İŞLEMLERİ VE REASÜRANS Zorunlu 2 1 0 3
7 3305004105 KAMBİYO İŞLEMLERİ VE GÜMRÜK MEVZUATI Zorunlu 2 1 0 3
8 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
9 3305004106 SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 15 3 0 19
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3302001100 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 2 1 0 4
3 3302001100 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 2 1 0 4
4 3304004108 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 3304004108 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001014 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
9 9900001014 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
10 9900001026 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 3
11 9900001026 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 3
12 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
13 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
14 9900001076 VERGİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
15 9900001076 VERGİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3302002200 OFİS PROGRAMLARI-II Seçmeli 2 1 0 4
2 3302002200 OFİS PROGRAMLARI-II Seçmeli 2 1 0 4
3 3305002101 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 2 1 0 4
4 3305002101 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 2 1 0 4
5 9900001063 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 3
6 9900001063 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 3
7 9900001074 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 1 0 3
8 9900001074 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3302004100 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 0 3
2 3302004100 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 0 3
3 3305003104 FİNANSTA KANTİTİF TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 2
4 3305003104 FİNANSTA KANTİTİF TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 2
5 9900001040 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
6 9900001040 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
7 9900001106 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 2
8 9900001106 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 2
9 9900001127 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 3
10 9900001127 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 3
11 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
12 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
BANKACILIK VE SİGORTA SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2105004100 BANKACILIK VE SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2105004101 BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 21050041010 BANKACILIK VE KAMBİYA İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
4 21050041010 BANKACILIK VE KAMBİYA İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
5 21050041011 FİNANSTA KANTITIF TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 0
6 2105004102 HASAR İŞLEMLERİ VE REASÜRANS Seçmeli 3 0 0 0
7 2105004103 KAMBİYA İŞLEMLERİ VE GÜMRÜK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
8 2105004104 SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR Seçmeli 3 0 0 0
9 2105004105 BANKA VE SİGORTA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
10 2105004106 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 2105004107 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 1 0 0
12 2105004108 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 2105004109 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004100 MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ Seçmeli 5 0 0 0
15 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
16 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
25 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
44 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
45 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
46 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
47 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
48 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
49 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
50 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
51 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
52 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
53 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
54 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
55 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
56 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301004106 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 1 0 5
2 3301004106 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 1 0 5
3 3305004108 NAKLİYAT VE LOJİSTİK SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 2
4 3305004108 NAKLİYAT VE LOJİSTİK SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 2
5 3305004109 SAĞLIK SİGORTALARI Seçmeli 1 1 0 2
6 3305004109 SAĞLIK SİGORTALARI Seçmeli 1 1 0 2
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001020 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 1 0 4
9 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
10 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
11 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
12 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr