Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Fizyoterapi - FizyoterapiProgram Tanımları
Kuruluş
2018 yılında kuruldu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımı oldu
Kazanılan Derece
fizyoterapi teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Program Profili
Bu program aniden veya kronik bir hastalık sonrasında gelişebilen sakatlık durumunda hastaya gerekli bakımı verebilen ve gerekli egzersizleri hastaya yaptırabilen sağlık personeli yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan Fizyoterapi Teknikeri ünvanı alır. Bu kişiler kas ve iskelet sistemindeki hastalıklardan kaynaklanan hareket kısıtlılığın da hasta yardımcı olurlar. ayrıca normal yaşamına dönmeleri için gerekli egzersizleri yaptırırlar. Bu program mezunları hastanelerde ve özel kliniklerde çalışabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fizyoterapi teknikerleri, Sağlık Bakanlığında Üniversite Hastanelerinde ve özel kliniklerde çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Fizyoterapi programından mezun olanlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
En az 4 yarılyılda 120 AKTS'yi tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuzun ayrı bir binası olmadığından geçici süreliğine merkezi derslikler sınıf ve uygulama laboratuarından yararlanılmaktadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 öğretim görevlisi ve 1 öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 56 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 uygulama laboratuarı kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
4Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
5Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
6Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
7Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olur
8Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
9Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
11Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
12Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
13Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
14Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
16Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
17Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
18Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
19Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
20Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122223333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001701000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 182001701100 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 182001701101 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 182001701104 FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR Zorunlu 3 0 0 4
6 182001701103 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 182001701102 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001702000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 182001702102 ELEKTROTERAPİ Zorunlu 2 2 0 3
4 182001702101 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ - I Zorunlu 3 0 0 4
5 182001702100 KİNEZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
7 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
8 2000000001 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 8
Toplam 13 2 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001703000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 182001703201 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ - II Zorunlu 3 0 0 3
3 182001703100 HİDROTERAPİ BALNEOTERAPİ Zorunlu 2 0 0 3
4 182001703104 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON Zorunlu 3 0 0 4
5 182001703101 ORTEZ PROTEZ REHABİLİTASYON Zorunlu 3 0 0 4
6 182001703102 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
7 182001703103 ÖZEL GRUPLARDA REHABİLİTASYON Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 15 2 0 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001704000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 182001704105 BİYOMEKANİK Zorunlu 2 0 0 3
3 182001704103 ÇOCUK HASTALARDA REHABİLİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
4 182001704101 DAHİLİYE VE ROMATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
5 182001704104 İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 182001704100 KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 8 0 5
7 182001704102 MASAJ TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 11 10 0 21
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001701105 HASTALIKLAR BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 182001701106 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182001701107 TRAVMA Seçmeli 2 0 0 3
4 182001701108 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
5 182001701109 MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001702103 İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
2 182001702104 KLİNİK BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
3 182001702105 TEMEL FİZİK Seçmeli 2 0 0 3
4 182001702106 EKG Seçmeli 2 0 0 3
5 182001702107 MANUEL TEDAVİ Seçmeli 2 0 0 3
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001703105 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
2 182001703106 TEDAVİ EDİCİ EGZERSİZLER Seçmeli 2 0 0 3
3 182001703107 DEONTOLOJİ VE TIBBİ ETİK Seçmeli 2 0 0 3
4 182001703108 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 182001703109 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli 2 0 0 3
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 182001704106 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 182001704107 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 182001704108 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 182001704109 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
5 182001704110 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr