Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001703109İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, ilköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ercan ARAS
Öğrenme Çıktıları
1Demokrasinin temel ilkelerini açıklar.
2Demokrasinin temel ilkelerini açıklar.
3Demokrasi kültürünün demokratik sistemin işleyişindeki rolünü değerlendirir.
4Demokrasi kültürünün demokratik sistemin işleyişindeki rolünü değerlendirir.
5Demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin işleyişine katkısını kavrar
6Demokratik vatandaşlık bilincine sahip olmanın demokratik sürecin işleyişine katkısını kavrar
7 Demokrasinin farklı uygulanış biçimlerini karşılaştırarak Türkiye’deki demokratik sistemin işleyişini, demokrasinin özellikleri açısından değerlendirir.
8 Demokrasinin farklı uygulanış biçimlerini karşılaştırarak Türkiye’deki demokratik sistemin işleyişini, demokrasinin özellikleri açısından değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar,
2İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar,
3insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi,
4insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi,
5insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması,
6insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması,
7insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması,
8insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması,
9ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması,
10ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması,
11insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.
12insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.
13ÖDEV
14ÖDEV
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kepenekçi, Yasemin Karaman. (2008). Eğitimciler için İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayınevi. 1982 Anayasası Doğan, İ. (2002). Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara: PegemA Yayınevi. Uygun, Oktay. (2014). Demokrasi: Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar. (2. Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. Rousseau, Jean-Jacques. (2016). Toplum Sözleşmesi. (XV. Basım). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. Kepenekçi, Yasemin Karaman. (2000). İnsan Hakları Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Aybay, Rona. (2015). İnsan Hakları Hukuku. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Gülmez, Mesut. (2001). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi: Egemenlik İnsanındır. Ankara: TODAİE Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ15                   
ÖÇ25                   
ÖÇ35                   
ÖÇ45                   
ÖÇ5                    
ÖÇ6                    
ÖÇ7                    
ÖÇ8                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr