Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE) - Biyomühendislik ve Bilimleri (Disiplinlerarası) (İngilizce)Program Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Biyomühendislik ve bilimleri alanlarında ileri düzeyde uzmanlaşır
2Biyomühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini ileri düzeye taşır
3Biyomühendislik ve bilimleri uygulamalarında güncel ve ileri teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
4Biyomühendislik ve bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları teorik ve deneysel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer
5Ulusal gereksinimlere öncelik verir ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip eder
6Biyomühendislik ve bilimleri alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde sunar
7Biyomühendislik ve bilimleri alanında ileri bilimsel yöntemler önerir, uygular, araştırır ve araştırma sonuçlarını yayımlar
8Günümüz şartlarında ulusal ve küresel boyutta sektörel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretir
9Biyomühendislik ve bilimleri alanında birikimli ve duyarlı olabilmek amacıyla yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur ve kendini sürekli yeniler
10Biyomühendislik ve bilimleri alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, inisiyatif kullanır ve karar verir
11Çok bileşenli(disiplinler arası) problemlerin tanımlanması, projelendirilmesi ve çözümünde liderlik yapar
12Çağdaş, yenilikçi ve katılımcı olabilir, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilir
13Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir
14Biyomuhendislik ve bilimleri alanında lisansüstü danışmanlık yapabilir

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
12222333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMBSDG-GÜZ BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 BBDG-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 8 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMBSDG-BAHAR BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 BBDG-200 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 8 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMBSDG-GÜZ BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 BBDG-300 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 8 0 0 0
 
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr