Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TARİH (TEZLİ) - Eskiçağ Tarihi - TarihProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE-GÜZ-TRH GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 TRH-G101 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE-BAHAR-TRH BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 TRH-SEMİNER-100 SEMİNER-GÜZ Zorunlu 0 0 0 0
3 TRH-SBETO-200 TRH GÜZ YL-TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 TRH-G102 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TRH-SBET-200 TRH GÜZ-TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TRH-G103 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TRH-SBET-200 TRH GÜZ-TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TRH-G104 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TAR-101 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
4 TAR-102 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 6
5 TAR-102 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 6
6 TAR-104 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
7 TAR-105 GENEL TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8 TAR-106 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
9 TAR-107 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI-I (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
10 TAR-108 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
11 TAR-109 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ-I Seçmeli 3 0 0 0
12 TAR-110 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
13 TAR-111 İRAN’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 6
14 TAR-111 İRAN’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 6
15 TAR-112 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI -I Seçmeli 3 0 0 6
16 TAR-112 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI -I Seçmeli 3 0 0 6
17 TAR-113 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-I Seçmeli 3 0 0 0
18 TAR-114 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
19 TAR-115 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
20 TAR-116 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ-II Seçmeli 3 0 0 6
21 TAR-116 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ-II Seçmeli 3 0 0 6
22 TAR-117 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-I Seçmeli 3 0 0 6
23 TAR-117 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-I Seçmeli 3 0 0 6
24 TAR-118 12. VE 15. YÜZYIL ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
25 TAR-118 12. VE 15. YÜZYIL ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
26 TAR-119 GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 6
27 TAR-119 GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 6
28 TAR-120 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
29 TAR-121 NUTUK VE TEMEL ÖĞRETİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TAR-122 OSMANLI TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
31 TAR-123 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
32 TAR-124 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
33 TAR-125 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA Seçmeli 3 0 0 0
34 TAR-126 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
35 TAR-201 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - II Seçmeli 3 0 0 0
36 TAR-202 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
37 TAR-203 OSMANLI TARİHİ METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
38 TAR-204 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
39 TAR-205 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE MEDENİYETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
40 TAR-206 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
41 TAR-207 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-II Seçmeli 3 0 0 0
42 TAR-209 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI-II (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
43 TAR-210 MOĞOL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
44 TAR-211 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ -II Seçmeli 3 0 0 0
45 TAR-212 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)-II Seçmeli 3 0 0 0
46 TAR-213 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
47 TAR-214 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
48 TAR-215 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
49 TAR-216 TÜRK DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
50 TAR-219 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
51 TAR-222 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ-II Seçmeli 3 0 0 0
52 TAR-223 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
53 TAR-224 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
54 TAR-225 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
55 TAR-226 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
56 TAR-227 OSMANLI TARİHİ -II Seçmeli 3 0 0 0
57 TAR-228 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
58 TAR-229 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
59 TAR-230 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KAYNAKLARI-II Seçmeli 0 0 0 0
60 TAR-231 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KURUMLARI TARİHİ -II Seçmeli 0 0 0 0
61 TAR-232 TÜRK DIŞ POLİTİKASI -II Seçmeli 0 0 0 0
62 TAR-233 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA-II Seçmeli 0 0 0 0
63 TAR-234 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 0 0 0 0
64 TAR-235 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ -II Seçmeli 0 0 0 0
65 TAR-236 OSMANLI PELOGRAFYASI-IV Seçmeli 0 0 0 0
66 TAR-237 OSMANLI TARİHİ-IV Seçmeli 0 0 0 0
67 TAR-238 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
68 TAR-239 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
69 TAR-240 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-II Seçmeli 0 0 0 0
70 TAR-241 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ-II Seçmeli 0 0 0 0
71 TAR-242 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
72 TAR-243 OSMANLISOSYO İKTİSAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
73 TAR-244 SEYAHATNAME OKUMALARI-II Seçmeli 0 0 0 0
74 TAR-245 OSMANLICA-II Seçmeli 0 0 0 0
75 TAR-246 İSLAM TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
76 TAR-247 İSLAM TARİHİ-IV Seçmeli 0 0 0 0
77 TAR-248 ANADOLU SELÇUKLULARI VE BEYLİKLERİ TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
78 TAR-249 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ-II Seçmeli 0 0 0 0
79 TAR-250 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TAR-251 OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
81 TAR-252 OSMANLI MODERNLEŞMESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
82 TAR-253 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 0 0 0 0
83 TAR-254 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA-I Seçmeli 0 0 0 0
84 TAR-255 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ-I Seçmeli 0 0 0 0
85 TAR-256 OSMANLI PELOGRAFYASI-III Seçmeli 0 0 0 0
86 TAR-257 OSMANLI TARİHİ -III Seçmeli 0 0 0 0
87 TAR-258 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I Seçmeli 0 0 0 0
88 TAR-259 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ-I Seçmeli 0 0 0 6
89 TAR-259 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ-I Seçmeli 0 0 0 6
90 TAR-260 OSMANLI SOSYO İKTİSAT TARİHİ -I Seçmeli 3 0 0 0
91 TAR-261 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ-I Seçmeli 0 0 0 0
92 TAR-263 İSLAM TARİHİ- I Seçmeli 0 0 0 0
93 TAR-264 İSLAM TARİHİ-III Seçmeli 0 0 0 0
94 TAR-265 TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNİN ASKERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
95 TAR-266 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI-II Seçmeli 3 0 0 0
96 TAR-267 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
97 TAR-268 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
98 TAR-269 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Seçmeli 3 0 0 0
99 TAR-270 YAKINÇAĞ TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ(1789-1919) Seçmeli 3 0 0 0
100 TAR-271 OSMANLI DEVLETİ MERKEZ TEŞKİLATI Seçmeli 3 0 0 0
101 TAR-272 OSMANLI PELOGRAFYASI-IV Seçmeli 3 0 0 0
102 TAR-273 OSMANLI DİPLOMATİKASI-II Seçmeli 3 0 0 0
103 TAR-274 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
104 TAR-275 CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMETLERİNİN KALKINMA PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
105 TAR-276 ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞDA AVRUPA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
106 TAR-277 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 TAR-278 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
108 TAR-279 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR -I Seçmeli 3 0 0 0
109 TAR-280 OSMANLI İLMİYE TEŞKİLATIVE EĞİTİM KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 0
110 TAR-281 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ -I Seçmeli 3 0 0 0
111 TAR-282 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
112 TAR-283 DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN BÖLGELER VE KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
113 TAR-284 OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ -II Seçmeli 3 0 0 0
114 TAR-285 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI-II Seçmeli 3 0 0 0
115 TAR-286 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
116 TAR-287 ULUSLARARASI EKONOMİK VE MALİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
117 TAR-288 SAFEVİ DEVLETİ-II Seçmeli 3 0 0 0
118 TAR-289 CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL HAYATIN GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
119 TAR-290 ANADOLU’DA KALKOLİTİK VE TUNÇ ÇAĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
120 TAR-291 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 6
121 TRH-116 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
122 TRH-127 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TRH-208 OSMANLIDAN CUMHURİYET'E TÜRKİYE' NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
124 TRH-209 OSMANLI MODERNLEŞMESİ-II Seçmeli 3 0 0 0
125 TRH-213 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
126 TRH-214 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ FARSÇA -II Seçmeli 3 0 0 0
127 TRH-221 OSMANLI PALEOĞRAFYASI-I Seçmeli 3 0 0 0
128 TRH-222 ROMA'DAN GÜNÜMÜZE AVRUPA TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
129 TRH-223 SOSYOLOJİ TARİHİ VE SOSYOLOJİNİN BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
130 TRH-224 SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ETİK Seçmeli 3 0 0 0
131 TRH-225 OSMANLI PALEOGRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TAR-101 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
2 TAR-102 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
3 TAR-104 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
4 TAR-105 GENEL TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 TAR-106 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
6 TAR-107 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI-I (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
7 TAR-108 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
8 TAR-109 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ-I Seçmeli 3 0 0 0
9 TAR-110 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
10 TAR-111 İRAN’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
11 TAR-112 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
12 TAR-113 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-I Seçmeli 3 0 0 0
13 TAR-114 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
14 TAR-115 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
15 TAR-116 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
16 TAR-117 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-I Seçmeli 3 0 0 0
17 TAR-118 12. VE 15. YÜZYIL ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
18 TAR-119 GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
19 TAR-120 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
20 TAR-121 NUTUK VE TEMEL ÖĞRETİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 TAR-122 OSMANLI TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
22 TAR-123 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
23 TAR-124 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
24 TAR-125 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA Seçmeli 3 0 0 0
25 TAR-126 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
26 TAR-201 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - II Seçmeli 3 0 0 0
27 TAR-202 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
28 TAR-203 OSMANLI TARİHİ METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
29 TAR-204 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
30 TAR-205 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE MEDENİYETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
31 TAR-206 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
32 TAR-207 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-II Seçmeli 3 0 0 0
33 TAR-209 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI-II (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
34 TAR-210 MOĞOL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
35 TAR-211 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ -II Seçmeli 3 0 0 0
36 TAR-212 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)-II Seçmeli 3 0 0 0
37 TAR-213 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
38 TAR-214 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
39 TAR-215 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 TAR-216 TÜRK DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
41 TAR-219 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
42 TAR-222 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ-II Seçmeli 3 0 0 0
43 TAR-223 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
44 TAR-224 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
45 TAR-225 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
46 TAR-226 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
47 TAR-227 OSMANLI TARİHİ -II Seçmeli 3 0 0 0
48 TAR-228 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
49 TAR-229 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
50 TAR-230 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KAYNAKLARI-II Seçmeli 0 0 0 0
51 TAR-231 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KURUMLARI TARİHİ -II Seçmeli 0 0 0 0
52 TAR-232 TÜRK DIŞ POLİTİKASI -II Seçmeli 0 0 0 0
53 TAR-233 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA-II Seçmeli 0 0 0 0
54 TAR-234 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 0 0 0 0
55 TAR-235 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ -II Seçmeli 0 0 0 0
56 TAR-236 OSMANLI PELOGRAFYASI-IV Seçmeli 0 0 0 0
57 TAR-237 OSMANLI TARİHİ-IV Seçmeli 0 0 0 0
58 TAR-238 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
59 TAR-239 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
60 TAR-240 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-II Seçmeli 0 0 0 0
61 TAR-241 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ-II Seçmeli 0 0 0 0
62 TAR-242 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
63 TAR-243 OSMANLISOSYO İKTİSAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
64 TAR-244 SEYAHATNAME OKUMALARI-II Seçmeli 0 0 0 0
65 TAR-245 OSMANLICA-II Seçmeli 0 0 0 0
66 TAR-246 İSLAM TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
67 TAR-247 İSLAM TARİHİ-IV Seçmeli 0 0 0 0
68 TAR-248 ANADOLU SELÇUKLULARI VE BEYLİKLERİ TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
69 TAR-249 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ-II Seçmeli 0 0 0 0
70 TAR-250 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
71 TAR-251 OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
72 TAR-252 OSMANLI MODERNLEŞMESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
73 TAR-253 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 0 0 0 0
74 TAR-254 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA-I Seçmeli 0 0 0 0
75 TAR-255 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ-I Seçmeli 0 0 0 0
76 TAR-256 OSMANLI PELOGRAFYASI-III Seçmeli 0 0 0 0
77 TAR-257 OSMANLI TARİHİ -III Seçmeli 0 0 0 0
78 TAR-258 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I Seçmeli 0 0 0 0
79 TAR-259 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ-I Seçmeli 0 0 0 0
80 TAR-260 OSMANLI SOSYO İKTİSAT TARİHİ -I Seçmeli 3 0 0 0
81 TAR-261 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ-I Seçmeli 0 0 0 0
82 TAR-263 İSLAM TARİHİ- I Seçmeli 0 0 0 0
83 TAR-264 İSLAM TARİHİ-III Seçmeli 0 0 0 0
84 TAR-265 TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNİN ASKERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
85 TAR-266 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI-II Seçmeli 3 0 0 0
86 TAR-267 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
87 TAR-268 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
88 TAR-269 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Seçmeli 3 0 0 0
89 TAR-270 YAKINÇAĞ TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ(1789-1919) Seçmeli 3 0 0 0
90 TAR-271 OSMANLI DEVLETİ MERKEZ TEŞKİLATI Seçmeli 3 0 0 0
91 TAR-272 OSMANLI PELOGRAFYASI-IV Seçmeli 3 0 0 0
92 TAR-273 OSMANLI DİPLOMATİKASI-II Seçmeli 3 0 0 0
93 TAR-274 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
94 TAR-275 CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMETLERİNİN KALKINMA PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
95 TAR-276 ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞDA AVRUPA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TAR-277 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 TAR-278 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
98 TAR-279 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR -I Seçmeli 3 0 0 0
99 TAR-280 OSMANLI İLMİYE TEŞKİLATIVE EĞİTİM KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 0
100 TAR-281 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ -I Seçmeli 3 0 0 0
101 TAR-282 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
102 TAR-283 DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN BÖLGELER VE KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
103 TAR-284 OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ -II Seçmeli 3 0 0 0
104 TAR-285 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI-II Seçmeli 3 0 0 0
105 TAR-286 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
106 TAR-287 ULUSLARARASI EKONOMİK VE MALİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
107 TAR-288 SAFEVİ DEVLETİ-II Seçmeli 3 0 0 0
108 TAR-292 DEMİR ÇAĞINDA ANADOLU Seçmeli 3 0 0 0
109 TAR-293 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
110 TAR-294 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 TRH-116 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
112 TRH-127 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ Seçmeli 3 0 0 0
113 TRH-208 OSMANLIDAN CUMHURİYET'E TÜRKİYE' NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
114 TRH-209 OSMANLI MODERNLEŞMESİ-II Seçmeli 3 0 0 0
115 TRH-213 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
116 TRH-214 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ FARSÇA -II Seçmeli 3 0 0 0
117 TRH-221 OSMANLI PALEOĞRAFYASI-I Seçmeli 3 0 0 0
118 TRH-222 ROMA'DAN GÜNÜMÜZE AVRUPA TARİHİ-I Seçmeli 3 0 0 0
119 TRH-223 SOSYOLOJİ TARİHİ VE SOSYOLOJİNİN BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
120 TRH-224 SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ETİK Seçmeli 3 0 0 0
121 TRH-225 OSMANLI PALEOGRAFYASI-II Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr