Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
TBBB-104İLERİ TOPRAK KİMYASIElective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Toprakta meydana gelen kimyasal olayları incelemek, Toprakta katı ve sıvı fazlar arasındaki denge reaksiyonlarını öğretmek, Tuzluluk ve alkaliliği bilmek.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Mücahit KARAOĞLU
Learning Outcomes
1Toprağın kimyasal özelliklerini kavrama,
2Toprağın kimyasal analizlerini yapmak,
3Toprağı kimyasal yönden tanımak.
4
5
Mode of Delivery
Daytime Class
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Akademik hayata hazırlanan öğrencilere ders anlatma becerisi kazandırmak, Laboratuvarda kendi başına deneyleri yapabilecek cesaret ve beceriyi kazandırmak, Toprak kimyası konularının birbiri ile ve diğer konularla ilişkilerini anlatmak.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Topraklarda katı ve sıvı fazlar arasındaki denge reaksiyonlarıxx
2Topraktaki kolloidler ve değişimixx
3Kil kolloidlerixx
4Organik kolloidlerxx
5Toprakta temel fiziko kimyasal ilişkiler,xx
6Topraklarda tamponluk sistemlerixx
7Toprakta anyon tutulmasıxx
8Vize sınavı
9Toprakta moleküler tutunmaxx
10Toprakta moleküler tutunmaxx
11Toprakta organik madde ve şelat oluşumuxx
12Yapay şelatların toprak çözeltisindeki dinamiği,xx
13Tuzluluk ve alkalilik,xx
14Tuzluluk ve alkalilik,xx
15Toprakların kimyasal verimliliklerinin irdelenmesi ve özel problemler üzerine tartışmalarxx
16Final sınavı
Recommended or Required Reading
Usta, S., 1995 Toprak Kimyası Aü. Ziraat Fak. Yayın No: 1387/401 Sezen Y. (1991). Toprak kimyası. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları No 127, Erzurum.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Makeup Examination122
Quiz326
Attending Lectures10660
Practice7428
Laboratory14228
Brain Storming5210
Individual Study for Mid term Examination7214
Individual Study for Final Examination7321
Laboratory Examination428
TOTAL WORKLOAD (hours)180
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
LO1          
LO2          
LO3          
LO4          
LO5          
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr