Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
190500408104JUVENILE DELINQUENCY AND SOCIAL WORKElective485
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
To inform about children dragged into crime and juvenile delinquency, to evaluate and discuss what can be done on an individual, family and society basis regarding juvenile delinquents and crimes committed against children.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Neşide YILDIRIM
Learning Outcomes
1Defines the concepts of child and childhood
2Distinguishes crime and crime types
3Understands the concept of juvenile delinquency
4Identifies factors affecting juvenile delinquency
5Discusses ideas about juvenile delinquency in Turkey
6Identifies children as victims of crime
7Determines measures against juvenile delinquency
8Provides ideas about the rehabilitation of juvenile delinquency and what can be done.
9Determines social service assistance against juvenile delinquency
Mode of Delivery
Daytime Class
Prerequisites and co-requisities
No
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
juvenile delinquency; relationship between children and crime; Crimes committed against children in Turkey; Crimes committed by children in Turkey; What can be done regarding the issue; social service assistance
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1General introduction and promotion
2Childhood and the history of childhoodField-related assignments
3Family problems affecting the childField-related assignments
4Child neglect and abuseField-related assignments
5Children's rightsField-related assignments
6Child protection lawField-related assignments
7Juvenile delinquency - definition and causesField-related assignments
8Victim and approach to the victimField-related assignments
9Midterm week
10Street childrenField-related assignments
11Social services for street childrenField-related assignments
12juvenile courtsField-related assignments
13Probation services for childrenField-related assignments
14Social services for detained and convicted childrenField-related assignments
Recommended or Required Reading
Acar, H., Arzu İçağasıoğlu Çoban- Türkiye’de Çocuk Hakları Açısından Suça Yönelen Çocuk-Polis İlişkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Akıllıoğlu, T. (1995). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.F. İnsan Hakları Merkezi Yayınları No: 13. Akyüz, E. (2000). Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi. Baykara, Yüksel. “Çocuk Mahkemeleri ve Gözetim,” Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan: Cankurtaran Öntaş, Özlem ve Yüksel Baykara Acar. "Güçlendirme Yaklaşımı Bağlamında Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmetin Güçlendirme Yaklaşımı” Çetin, Yılmaz, Aile İçi Şiddet Olgusu ve Çocuklar Üzerindeki Yansıması, Türk bilim dergisi, sa:15, 2005: 171-183. Erçetin, Ş. Şule, Çocuk ve Suç, Hegem Yayınları, Ankara,2006. Erkan, Gönül (1995). Korunmaya Muhtaç Çocuklar: Çocuk Yuvalarında Bir Araştırma. Ankara. Haluk YAVUZER, Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevi, İstanbul,2009 Haluk YAVUZER, Psiko-Sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1986 Sezer Ayan, Türkiye´de Çocuk Suçluluğu, Ütopya Yayınevi, 2011. Solak, Adem, Türkiye´nin Suç Haritası&Çocuk Suçluluğu, Hegem Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Work Placement(s)
No
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Self Study15555
Individual Study for Mid term Examination12525
Individual Study for Final Examination15555
Homework111
TOTAL WORKLOAD (hours)138
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO15          
LO24          
LO34          
LO45          
LO53          
LO63          
LO73          
LO84          
LO94          
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr