Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
162000504105TRAUMACompulsory243
Level of Course Unit
Short Cycle
Objectives of the Course
In Trauma training course, it is intended to gain knowledge and skills related to emergency care practices in cases of trauma and environmental emergencies
Name of Lecturer(s)
ÖĞR.GÖR. VOLKAN GÖKMEN
Learning Outcomes
1General Approach to Implement Case in Trauma
2Implementing the Patients with Trauma Urgent Care Specialty
3Implement an Environmental Emergency Care
Mode of Delivery
Daytime Class
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Implementing General Approach in Trauma Cases, Applying Emergency Care in external bleeding, Applying Emergency Care in Soft Tissue Injuries, Applying Emergency Care in Facial And Neck Injuries, Applying Emergency Care in Spinal Injuries, Implementing Urgent Care in Chest Injuries, Implementing Emergency Care in Abdominal Injuries, Applying Urgent Care in Pelvis Injuries , Implementing Emergency Care in Extremity Injuries, Implementing Emergency Care especially in trauma cases , Implementing Emergency Care in Environmental Practice, Applying Emergency Care for Burns
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Introducing the course: Introduction, Purpose and Learning Objectives
2General Approach to Implement Case in Trauma
3Emergency Care to apply external bleeding
4Applying Soft Tissue Injuries Emergency Care
5Applying Face And Neck Injuries Emergency Care
6Spinal Injuries Emergency Care Implement
7Implement Emergency Care Chest Injuries
8Applying Abdominal Injuries Emergency Care
9Implement Emergency Care Pelvic Injuries
10Implement Extremity Injuries Emergency Care
11Implementing the Patients with Trauma Urgent Care Specialty
12Implement an Environmental Emergency Care
13Implement 2 Environmental Emergency Care
14Implement Emergency Care for Burns
Recommended or Required Reading
-Sözen C; “İlk Yardım ve Acil Bakım”.,Sistem matbaacılık, Göktuğ Basım Yayın; İstanbul, 2006. -Kocatürk C; “Yeni Kılavuza Göre Düzenlenmiş İlkyardım Kitabı”., Tumer Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti, Ohan matbaacılık, 4. Baskı, İstanbul,2005. -Şelimen D; Kuğuoğlu S; Aslan E. F; Olgun N;, “Acil Bakım”. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, Mart 2004. -Ünsaldı T ve ark; “İlk Yardım Ders Kitabı”., Dilek Ofset Matbaacılık, 2. Baskı, Sivas, 1995. -Bledsoe B.E., Porter R.S., Shade B.R.; Brady Paramedic Emergency Care, 2nd 1994, PrentinceHall. -Güngör T; “İlkyardım” T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Gernişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 1992. -Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi; “Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi” 4.Baskı; Nassetti, 1991.Ekşi;A, Zoghi;M, Çertuğ;A, Hastane öncesi bakımda EKG yönetimi,İzmir Ege Üniversitesi, 2011. Tintinalli'nin Acil Tıp El Kitabı.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Makeup Examination122
Field Work10440
Case Study10220
Individual Study for Mid term Examination11515
Individual Study for Final Examination11515
TOTAL WORKLOAD (hours)96
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
LO1  55453             
LO2  34554             
LO3  44553             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr