Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

(KAPATILDI) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TARİH (Doktora) - Yeniçağ Tarihi - TarihProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE-BAHAR-100 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
2 YUAD-100 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
3 YDSDG YAKINÇAĞ BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
Toplam 6 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YUAD-101 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
2 YSDG-GÜZ YAKINÇAĞ GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
Toplam 0 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DR-SMNR-100 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
2 DR-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
3 YUAD-102 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 DR-100-YTS YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DR-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
2 YUAD-103 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DR-TEZKMTRP-100 TEZ İZLEME KOMİTESİ RAPORU Zorunlu 0 0 0 0
2 YUAD-105 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
YAKINÇAĞ BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 SBE-BAHAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 TAR-116 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
4 TAR-125 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA Seçmeli 3 0 0 0
5 TAR-211 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ -II Seçmeli 3 0 0 0
6 TAR-219 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
7 TAR-226 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
8 TAR-238 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
9 TAR-248 ANADOLU SELÇUKLULARI VE BEYLİKLERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
10 TAR-272 OSMANLI PELOGRAFYASI-IV Seçmeli 3 0 0 0
11 TRH-127 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ Seçmeli 3 0 0 0
12 TRH-23-100 12. VE 15. YÜZYIL ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TRH-23-101 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
14 TRH-23-103 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
15 TRH-23-105 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
16 TRH-23-106 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 TRH-23-107 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Seçmeli 3 0 0 0
18 TRH-23-108 CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMETLERİNİN KALKINMA PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 TRH-23-111 DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN BÖLGELER VE KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
20 TRH-23-112 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
21 TRH-23-113 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
22 TRH-23-114 GENEL TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 TRH-23-115 GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
24 TRH-23-116 İRAN’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
25 TRH-23-117 İSLAM TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
26 TRH-23-118 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 3 0 0 0
27 TRH-23-119 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
28 TRH-23-121 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
29 TRH-23-122 MOĞOL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TRH-23-123 NUTUK VE TEMEL ÖĞRETİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TRH-23-124 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
32 TRH-23-125 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
33 TRH-23-126 ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞDA AVRUPA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
34 TRH-23-127 OSMANLI TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
35 TRH-23-128 OSMANLI DEVLETİ MERKEZ TEŞKİLATI Seçmeli 3 0 0 0
36 TRH-23-129 OSMANLI İLMİYE TEŞKİLATI VE EĞİTİM KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 0
37 TRH-23-130 OSMANLI MODERNLEŞMESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
38 TRH-23-132 OSMANLI SOSYO İKTİSAT TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
39 TRH-23-133 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
40 TRH-23-134 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
41 TRH-23-135 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
42 TRH-23-136 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
43 TRH-23-137 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
44 TRH-23-138 OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
45 TRH-23-139 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
46 TRH-23-140 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 3 0 0 0
47 TRH-23-141 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
48 TRH-23-142 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA - I Seçmeli 3 0 0 0
49 TRH-23-144 TÜRK DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
50 TRH-23-146 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
51 TRH-23-147 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-I Seçmeli 3 0 0 0
52 TRH-23-148 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
53 TRH-23-149 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
54 TRH-23-150 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
55 TRH-23-151 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI - I (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
56 TRH-23-152 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TRH-23-153 ULUSLARARASI EKONOMİK VE MALİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
58 TRH-23-154 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ - I Seçmeli 3 0 0 0
59 TRH-23-155 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TRH-23-156 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
61 TRH-23-157 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
62 TRH-23-158 YAKINÇAĞ TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ (1789-1919) Seçmeli 3 0 0 0
63 TRH-23-160 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI - I Seçmeli 3 0 0 0
64 TRH-23-161 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
65 TRH-23-162 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ - I Seçmeli 3 0 0 0
66 TRH-23-163 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
67 TRH-23-164 OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
68 TRH-23-168 TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNİN ASKERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
69 TRH-23-169 TÜRK TEFEKKÜR TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
70 TRH-23-172 YAKINÇAĞ OSMANLI SOSYO EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
71 TRH-23-176 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
72 TRH-23-177 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
73 TRH-23-178 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
74 TRH-23-179 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ FARSÇA - II Seçmeli 3 0 0 0
75 TRH-23-180 OSMANLI DİPLOMATİKASI - II Seçmeli 3 0 0 0
76 TRH-23-181 OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
77 TRH-23-182 OSMANLICA-II Seçmeli 3 0 0 0
78 TRH-23-183 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
79 TRH-23-185 SEYAHATNAME OKUMALARI - II Seçmeli 0 0 0 0
80 TRH-23-187 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE MEDENİYETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
81 TRH-23-188 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KAYNAKLARI - II Seçmeli 0 0 0 0
82 TRH-23-189 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KURUMLARI TARİHİ - II Seçmeli 0 0 0 0
83 TRH-23-203 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
84 TRH-23-205 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI - II Seçmeli 3 0 0 0
85 TRH-23-212 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
86 TRH-23-216 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
87 TRH-23-217 İSLAM TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
88 TRH-23-218 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
89 TRH-23-219 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
90 TRH-23-221 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
91 TRH-23-224 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
92 TRH-23-225 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - II Seçmeli 3 0 0 0
93 TRH-23-227 OSMANLI TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
94 TRH-23-230 OSMANLI MODERNLEŞMESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
95 TRH-23-232 OSMANLI SOSYO İKTİSAT TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
96 TRH-23-233 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
97 TRH-23-234 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
98 TRH-23-235 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
99 TRH-23-236 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
100 TRH-23-237 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
101 TRH-23-238 OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
102 TRH-23-239 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
103 TRH-23-240 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
104 TRH-23-242 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA - II Seçmeli 3 0 0 0
105 TRH-23-245 TÜRK DIŞ POLİTİKASI - II Seçmeli 0 0 0 0
106 TRH-23-246 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
107 TRH-23-248 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
108 TRH-23-249 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ - II Seçmeli 0 0 0 0
109 TRH-23-251 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI - II (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
110 TRH-23-254 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ - II Seçmeli 3 0 0 0
111 TRH-23-255 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
112 TRH-23-256 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
113 TRH-23-257 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
114 TRH-23-260 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TRH-23-261 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TRH-23-262 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ - II Seçmeli 3 0 0 0
117 TRH-23-263 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
118 TRH-23-264 OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
119 TRH-23-265 SAFEVİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
120 TRH-23-268 TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNİN ASKERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
121 TRH-23-269 TÜRK TEFEKKÜR TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
122 TRH-23-272 YAKINÇAĞ OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
123 TRH-23-317 İSLAM TARİHİ - III Seçmeli 3 0 0 0
124 TRH-23-327 OSMANLI TARİHİ - III Seçmeli 3 0 0 0
125 TRH-23-331 OSMANLI PALEOGRAFYASI - III Seçmeli 3 0 0 0
126 TRH-23-417 İSLAM TARİHİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
127 TRH-23-427 OSMANLI TARİHİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
128 TRH-23-431 OSMANLI PALEOGRAFYASI - IV Seçmeli 3 0 0 0
129 TRH-499 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI - II (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
130 TRH-699 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
131 TRH-B201 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
132 TRH-B202 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
133 TRH-B203 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
134 TRH-B204 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
135 TRHDR-102 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 3 0 0 0
136 TRHDR-YAKINÇAĞ YAKINÇAĞ GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli 3 0 0 0
137 TRH-G101 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
138 TRH-G102 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
139 TRH-G103 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
140 TRH-G104 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
141 TRH-SBET-200 TRH GÜZ-TEZ Seçmeli 0 0 0 0
142 TRH-SBET-201 TRH BAHAR-TEZ Seçmeli 0 0 0 0
143 TRH-SBETO-200 TRH GÜZ YL-TEZ ÖNERİSİ Seçmeli 0 0 0 0
144 TRH-SBETO-201 TRH BAHAR YL-TEZ ÖNERİSİ Seçmeli 0 0 0 0
145 TRH-SEMİNER-100 SEMİNER-GÜZ Seçmeli 0 0 0 0
146 TRH-SEMİNER-200 SEMİNER-BAHAR Seçmeli 0 0 0 0
YAKINÇAĞ GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE-BAHAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 TAR-116 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
3 TAR-125 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA Seçmeli 3 0 0 0
4 TAR-211 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ -II Seçmeli 3 0 0 0
5 TAR-219 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
6 TAR-226 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
7 TAR-238 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ-II Seçmeli 0 0 0 0
8 TAR-248 ANADOLU SELÇUKLULARI VE BEYLİKLERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
9 TAR-272 OSMANLI PELOGRAFYASI-IV Seçmeli 3 0 0 0
10 TRH-127 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 TRH-23-100 12. VE 15. YÜZYIL ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
12 TRH-23-101 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
13 TRH-23-103 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
14 TRH-23-105 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
15 TRH-23-106 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 TRH-23-107 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Seçmeli 3 0 0 0
17 TRH-23-108 CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMETLERİNİN KALKINMA PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 TRH-23-111 DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN BÖLGELER VE KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
19 TRH-23-112 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
20 TRH-23-113 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
21 TRH-23-114 GENEL TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 TRH-23-115 GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
23 TRH-23-116 İRAN’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
24 TRH-23-117 İSLAM TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
25 TRH-23-118 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 3 0 0 0
26 TRH-23-119 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
27 TRH-23-121 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
28 TRH-23-122 MOĞOL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
29 TRH-23-123 NUTUK VE TEMEL ÖĞRETİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
30 TRH-23-124 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
31 TRH-23-125 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - I Seçmeli 3 0 0 0
32 TRH-23-126 ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞDA AVRUPA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
33 TRH-23-127 OSMANLI TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
34 TRH-23-128 OSMANLI DEVLETİ MERKEZ TEŞKİLATI Seçmeli 3 0 0 0
35 TRH-23-129 OSMANLI İLMİYE TEŞKİLATI VE EĞİTİM KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 0
36 TRH-23-130 OSMANLI MODERNLEŞMESİ - I Seçmeli 3 0 0 0
37 TRH-23-131 OSMANLI PALEOGRAFYASI - I Seçmeli 3 0 0 0
38 TRH-23-132 OSMANLI SOSYO İKTİSAT TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
39 TRH-23-133 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
40 TRH-23-134 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
41 TRH-23-135 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
42 TRH-23-136 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
43 TRH-23-137 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
44 TRH-23-138 OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
45 TRH-23-139 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
46 TRH-23-140 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 3 0 0 0
47 TRH-23-141 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
48 TRH-23-142 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA - I Seçmeli 3 0 0 0
49 TRH-23-143 SOSYOLOJİ TARİHİ VE SOSYOLOJİNİN BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
50 TRH-23-144 TÜRK DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
51 TRH-23-146 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
52 TRH-23-147 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-I Seçmeli 3 0 0 0
53 TRH-23-148 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
54 TRH-23-149 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
55 TRH-23-150 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
56 TRH-23-151 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI - I (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
57 TRH-23-152 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
58 TRH-23-153 ULUSLARARASI EKONOMİK VE MALİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 0
59 TRH-23-154 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TRH-23-155 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
61 TRH-23-156 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
62 TRH-23-157 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
63 TRH-23-158 YAKINÇAĞ TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ (1789-1919) Seçmeli 3 0 0 0
64 TRH-23-160 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI - I Seçmeli 3 0 0 0
65 TRH-23-161 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
66 TRH-23-162 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ - I Seçmeli 3 0 0 0
67 TRH-23-163 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
68 TRH-23-164 OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
69 TRH-23-165 SAFEVİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
70 TRH-23-166 TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
71 TRH-23-167 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TRH-23-168 TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNİN ASKERİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
73 TRH-23-169 TÜRK TEFEKKÜR TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
74 TRH-23-170 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASININ TEMEL ESASLARI - (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
75 TRH-23-171 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SİYASİ TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
76 TRH-23-172 YAKINÇAĞ OSMANLI SOSYO EKONOMİK TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
77 TRH-23-176 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
78 TRH-23-177 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
79 TRH-23-178 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
80 TRH-23-179 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ FARSÇA - II Seçmeli 3 0 0 0
81 TRH-23-180 OSMANLI DİPLOMATİKASI - II Seçmeli 3 0 0 0
82 TRH-23-181 OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
83 TRH-23-182 OSMANLICA-II Seçmeli 3 0 0 0
84 TRH-23-183 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
85 TRH-23-184 ROMA'DAN GÜNÜMÜZE AVRUPA TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
86 TRH-23-185 SEYAHATNAME OKUMALARI - II Seçmeli 0 0 0 0
87 TRH-23-187 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE MEDENİYETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
88 TRH-23-188 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KAYNAKLARI - II Seçmeli 0 0 0 0
89 TRH-23-189 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KURUMLARI TARİHİ - II Seçmeli 0 0 0 0
90 TRH-23-191 TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
91 TRH-23-203 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
92 TRH-23-205 ATATÜRK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI - II Seçmeli 3 0 0 0
93 TRH-23-212 ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
94 TRH-23-216 İRAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
95 TRH-23-217 İSLAM TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
96 TRH-23-218 İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
97 TRH-23-219 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
98 TRH-23-221 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
99 TRH-23-224 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
100 TRH-23-225 ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞI - II Seçmeli 3 0 0 0
101 TRH-23-227 OSMANLI TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
102 TRH-23-230 OSMANLI MODERNLEŞMESİ - II Seçmeli 3 0 0 0
103 TRH-23-232 OSMANLI SOSYO İKTİSAT TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
104 TRH-23-233 OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
105 TRH-23-234 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
106 TRH-23-235 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
107 TRH-23-236 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
108 TRH-23-237 OSMANLIDAN CUMHURİYETE SİYASAL PARTİLER VE KURUMLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
109 TRH-23-238 OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
110 TRH-23-239 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
111 TRH-23-240 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ - II Seçmeli 3 0 0 0
112 TRH-23-242 TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİOGRAFYA - II Seçmeli 3 0 0 0
113 TRH-23-245 TÜRK DIŞ POLİTİKASI - II Seçmeli 0 0 0 0
114 TRH-23-246 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TRH-23-248 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TRH-23-249 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ - II Seçmeli 0 0 0 0
117 TRH-23-251 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI - II (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
118 TRH-23-254 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ - II Seçmeli 3 0 0 0
119 TRH-23-255 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
120 TRH-23-256 YAKINÇAĞ OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
121 TRH-23-257 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
122 TRH-23-260 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI - II Seçmeli 3 0 0 0
123 TRH-23-261 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
124 TRH-23-262 ORTAÇAĞ KAYNAK DİLİ - II Seçmeli 3 0 0 0
125 TRH-23-263 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
126 TRH-23-264 OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
127 TRH-23-265 SAFEVİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
128 TRH-23-268 TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNİN ASKERİ TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
129 TRH-23-269 TÜRK TEFEKKÜR TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
130 TRH-23-272 YAKINÇAĞ OSMANLI SOSYO-EKONOMİK TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
131 TRH-23-317 İSLAM TARİHİ - III Seçmeli 3 0 0 0
132 TRH-23-327 OSMANLI TARİHİ - III Seçmeli 3 0 0 0
133 TRH-23-331 OSMANLI PALEOGRAFYASI - III Seçmeli 3 0 0 0
134 TRH-23-417 İSLAM TARİHİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
135 TRH-23-427 OSMANLI TARİHİ - IV Seçmeli 3 0 0 0
136 TRH-23-431 OSMANLI PALEOGRAFYASI - IV Seçmeli 3 0 0 0
137 TRH-499 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI - II (1923-1938) Seçmeli 3 0 0 0
138 TRH-699 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
139 TRH-B201 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
140 TRH-B202 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
141 TRH-B203 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
142 TRH-B204 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
143 TRHDR-102 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ - I Seçmeli 3 0 0 0
144 TRHDR-YAKINÇAĞ YAKINÇAĞ GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli 3 0 0 0
145 TRH-G101 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
146 TRH-G102 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
147 TRH-G103 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
148 TRH-G104 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
149 TRH-SBET-200 TRH GÜZ-TEZ Seçmeli 0 0 0 0
150 TRH-SBET-201 TRH BAHAR-TEZ Seçmeli 0 0 0 0
151 TRH-SBETO-200 TRH GÜZ YL-TEZ ÖNERİSİ Seçmeli 0 0 0 0
152 TRH-SBETO-201 TRH BAHAR YL-TEZ ÖNERİSİ Seçmeli 0 0 0 0
153 TRH-SEMİNER-100 SEMİNER-GÜZ Seçmeli 0 0 0 0
154 TRH-SEMİNER-200 SEMİNER-BAHAR Seçmeli 0 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr