Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SMNR SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
3 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 2023-UAD1 UZMANLIK ALAN DERSİ - I Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SMNR SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
3 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 2023-UAD2 UZMANLIK ALAN DERSİ - II Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 2023-UAD3 UZMANLIK ALAN DERSİ - III Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 2023-UAD4 UZMANLIK ALAN DERSİ - IV Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 BES-22-100 SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEDE YARALANMA KORUMASI Seçmeli 3 0 0 0
4 BES-22-101 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİ VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNUN YAPISI İŞLEYİŞİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 0 0
5 BES-22-102 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
6 BES-22-103 SPORTİF HAREKETLERİN KİNESİYOLOJİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
7 BES-22-104 SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 0
8 BES-22-105 SPORDA MAÇ VE YARIŞMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
9 BES-22-106 SPORCULARDA PERFORMANS TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 BES-22-108 SPOR YAZARLIĞI VE PROFESYONEL AKADEMİK YAZILIM Seçmeli 3 0 0 0
11 BES-22-109 SPOR VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 0
12 BES-23-100 SPOR SAKATLIKLARI VE ÖNLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
13 BES-23-101 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
14 BES-23-102 SPOR PSİKOLOJİSİ VE ANTRENÖRLÜK Seçmeli 3 0 0 0
15 BES-23-103 REKREASYONDA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
16 BES-23-104 ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
17 BES-23-105 BİYOMOTOR ÖZELLİKLER VE ANTRENMANA ADAPTASYON Seçmeli 3 0 0 0
18 BES-23-106 SPORDA PERFORMANS TESTLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
19 BES-23-107 SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK Seçmeli 3 0 0 0
20 BES-23-109 SPOR İKTİSADINDA YÖNETİM KAYNAKLI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 BES-23-110 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 BES-23-111 KUVVET ANTRENMAN METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 BES-23-112 SPOR ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
24 BES-23-113 İLERİ SPOR ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 BES-23-114 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BES-23-115 SPORDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BES-23-116 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 0
28 BES-23-117 PSİKOLOJİK KİNESİOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
29 BES-23-118 SPOR BİLİMLERİNDE TEST, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
30 BES-23-119 SPORDA ETİK VE FAİR PLAY Seçmeli 3 0 0 0
31 BES-23-120 SPOR BİLİMLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
32 BES-23-121 AKADEMİK ARAŞTIRMALARDA TEKNOLOJİ KULLANIM Seçmeli 3 0 0 0
33 BES-23-122 SPORUN SOSYAL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BES-23-123 POPÜLER KÜLTÜR VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
35 BES-23-125 BİREYSEL SPORLARDA PERFORMANS ARTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 BES-23-126 BİLİMSEL MAKALE YAZMA VE YAYIMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
37 BES-23-127 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
38 BES-23-128 YAŞLILARDA KUVVET ANTRENMANI Seçmeli 3 0 0 0
39 BES-23-129 SPOR FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
40 BES-23-130 SPOR YÖNETİMİNDE POLİTİKALAR VE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
41 BES-23-131 SPOR VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
42 BES-23-133 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BES-23-135 REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BES-23-137 KRİTİK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 3 0 0 0
45 BES-23-138 PERFORMANS SPORU VE DOPİNG Seçmeli 3 0 0 0
46 BES-23-139 SPOR YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
47 BES-23-140 SPORA ADANAN ÖMÜRLER Seçmeli 3 0 0 0
48 BES-23-141 SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
49 BES-23-142 MEDYANIN SPORA ETKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 BES-23-143 FONKSİYONEL ANTRENMAN VE PERFORMANS Seçmeli 3 0 0 0
51 BES-23-144 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK Seçmeli 3 0 0 0
52 BES-23-145 EGZERSİZ VE HORMONAL ADAPTASYON Seçmeli 3 0 0 0
53 BES-23-146 BEDEN EĞİTİMİNDE EĞİTİM STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BES-23-147 DAVRANIŞ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BES-23-148 SPOR VE REKREASYON Seçmeli 3 0 0 0
56 BES-23-149 AHLAK VE KARAKTER EĞİTİMİNDE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
57 BES-23-150 SPOR PAZARLAMASINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 0 0 0 0
58 BES-23-151 EĞİTİMDE LİDERLİK Seçmeli 3 0 0 0
59 BES-23-152 SPOR YÖNETİMİNDE FAİRPLAY VE OLİMPİZM Seçmeli 3 0 0 0
60 BES-23-153 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA OYUNLA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
61 BES-23-154 FİZİKSEL UYGUNLUK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
62 BES-23-155 İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BES-23-156 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
64 BES-23-157 SPOR EĞİTİMİNDE YENİ PARADİGMALAR Seçmeli 3 0 0 0
65 BES-23-158 SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
66 BES-23-159 SPOR YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BES-23-160 ANTRENMAN BİLİMİ - I Seçmeli 3 0 0 0
68 BES-23-161 ANTRENMAN PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 BES-23-162 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BES-23-163 ANTROPOLOJİK AÇIDAN OYUN VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
71 BES-23-164 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BES-23-165 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BES-23-166 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİRY PLAY (SPORTİF ERDEM) EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BES-23-167 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BES-23-168 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
76 BES-23-169 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 BES-23-170 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
78 BES-23-171 BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
79 BES-23-172 ÇOCUK VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
80 BES-23-173 EGZERSİZ METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
81 BES-23-174 ENGELLİLERDE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
82 BES-23-175 FONKSİYONEL ANATOMİ Seçmeli 3 0 0 0
83 BES-23-176 HAREKET VE İSKELET SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BES-23-177 İLERİ SEVİYE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
85 BES-23-178 İZ BIRAKAN SPOR İNSANLARI Seçmeli 3 0 0 0
86 BES-23-179 KASLARIN YAPISI VE KAS FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
87 BES-23-180 KİNANTROPOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
88 BES-23-181 KRONİK HASTALIKLAR VE EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
89 BES-23-182 MAHALLİ İDARELER VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
90 BES-23-183 MOTOR GELİŞİM VE BECERİ ÖĞRENİMİ Seçmeli 3 0 0 0
91 BES-23-184 OYUNLA EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
92 BES-23-185 PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 BES-23-186 REKREASYON FAALİYET ALANLARININ PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
94 BES-23-187 REKREASYON OYUN VE KÜLTÜR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
95 BES-23-188 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK VE ANALİTİK Seçmeli 3 0 0 0
96 BES-23-189 SPOR BİYOMEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
97 BES-23-190 SPOR EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
98 BES-23-191 SPOR TRAVMATOLOJİSİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
99 BES-23-192 ÇOCUK, KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
100 BES-23-193 SPORDA PAZARLAMA VE TUTUNDURMA STRATEJILERI Seçmeli 3 0 0 0
101 BES-23-194 SPOR MEDYASI Seçmeli 3 0 0 0
102 BES-23-195 ARAŞTIRMA UYGULAMASI VE MAKALE YAZIMI Seçmeli 3 0 0 0
103 BES-23-196 HAREKET ÖĞRETIMINDE ALIŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 0 0
104 BES-23-260 ANTRENMAN BİLİMİ - II Seçmeli 3 0 0 0
105 BES-23-261 ARAŞTIRMA UYGULAMASI VE MAKALE YAZIMI Seçmeli 3 0 0 0
106 BES-24-100 TÜRK SPOR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
107 BES-24-101 ÖZEL GRUPLARDA EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
108 BES-24-102 SPORDA UZMANLIK Seçmeli 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 BES-22-100 SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEDE YARALANMA KORUMASI Seçmeli 3 0 0 0
4 BES-22-101 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİ VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNUN YAPISI İŞLEYİŞİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 0 0
5 BES-22-102 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
6 BES-22-103 SPORTİF HAREKETLERİN KİNESİYOLOJİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
7 BES-22-104 SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 0
8 BES-22-105 SPORDA MAÇ VE YARIŞMA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
9 BES-22-106 SPORCULARDA PERFORMANS TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 BES-22-108 SPOR YAZARLIĞI VE PROFESYONEL AKADEMİK YAZILIM Seçmeli 3 0 0 0
11 BES-22-109 SPOR VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 0
12 BES-23-100 SPOR SAKATLIKLARI VE ÖNLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
13 BES-23-101 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
14 BES-23-102 SPOR PSİKOLOJİSİ VE ANTRENÖRLÜK Seçmeli 3 0 0 0
15 BES-23-103 REKREASYONDA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
16 BES-23-104 ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 0
17 BES-23-105 BİYOMOTOR ÖZELLİKLER VE ANTRENMANA ADAPTASYON Seçmeli 3 0 0 0
18 BES-23-106 SPORDA PERFORMANS TESTLERİ VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
19 BES-23-107 SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK Seçmeli 3 0 0 0
20 BES-23-109 SPOR İKTİSADINDA YÖNETİM KAYNAKLI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 BES-23-110 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 BES-23-111 KUVVET ANTRENMAN METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 BES-23-112 SPOR ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
24 BES-23-113 İLERİ SPOR ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 BES-23-114 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BES-23-115 SPORDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BES-23-116 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 0
28 BES-23-117 PSİKOLOJİK KİNESİOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
29 BES-23-118 SPOR BİLİMLERİNDE TEST, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
30 BES-23-119 SPORDA ETİK VE FAİR PLAY Seçmeli 3 0 0 0
31 BES-23-120 SPOR BİLİMLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 0
32 BES-23-121 AKADEMİK ARAŞTIRMALARDA TEKNOLOJİ KULLANIM Seçmeli 3 0 0 0
33 BES-23-122 SPORUN SOSYAL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BES-23-123 POPÜLER KÜLTÜR VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
35 BES-23-125 BİREYSEL SPORLARDA PERFORMANS ARTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 BES-23-126 BİLİMSEL MAKALE YAZMA VE YAYIMLAMA Seçmeli 3 0 0 0
37 BES-23-127 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
38 BES-23-128 YAŞLILARDA KUVVET ANTRENMANI Seçmeli 3 0 0 0
39 BES-23-129 SPOR FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
40 BES-23-130 SPOR YÖNETİMİNDE POLİTİKALAR VE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
41 BES-23-131 SPOR VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
42 BES-23-133 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BES-23-135 REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BES-23-137 KRİTİK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 3 0 0 0
45 BES-23-138 PERFORMANS SPORU VE DOPİNG Seçmeli 3 0 0 0
46 BES-23-139 SPOR YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
47 BES-23-140 SPORA ADANAN ÖMÜRLER Seçmeli 3 0 0 0
48 BES-23-141 SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
49 BES-23-142 MEDYANIN SPORA ETKİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 BES-23-143 FONKSİYONEL ANTRENMAN VE PERFORMANS Seçmeli 3 0 0 0
51 BES-23-144 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK Seçmeli 3 0 0 0
52 BES-23-145 EGZERSİZ VE HORMONAL ADAPTASYON Seçmeli 3 0 0 0
53 BES-23-146 BEDEN EĞİTİMİNDE EĞİTİM STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BES-23-147 DAVRANIŞ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BES-23-148 SPOR VE REKREASYON Seçmeli 3 0 0 0
56 BES-23-149 AHLAK VE KARAKTER EĞİTİMİNDE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
57 BES-23-150 SPOR PAZARLAMASINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 0 0 0 0
58 BES-23-151 EĞİTİMDE LİDERLİK Seçmeli 3 0 0 0
59 BES-23-152 SPOR YÖNETİMİNDE FAİRPLAY VE OLİMPİZM Seçmeli 3 0 0 0
60 BES-23-153 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA OYUNLA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
61 BES-23-154 FİZİKSEL UYGUNLUK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
62 BES-23-155 İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BES-23-156 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
64 BES-23-157 SPOR EĞİTİMİNDE YENİ PARADİGMALAR Seçmeli 3 0 0 0
65 BES-23-158 SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
66 BES-23-159 SPOR YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BES-23-160 ANTRENMAN BİLİMİ - I Seçmeli 3 0 0 0
68 BES-23-161 ANTRENMAN PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
69 BES-23-162 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BES-23-163 ANTROPOLOJİK AÇIDAN OYUN VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
71 BES-23-164 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
72 BES-23-165 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
73 BES-23-166 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİRY PLAY (SPORTİF ERDEM) EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
74 BES-23-167 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 BES-23-168 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
76 BES-23-169 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 BES-23-170 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
78 BES-23-171 BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
79 BES-23-172 ÇOCUK VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
80 BES-23-173 EGZERSİZ METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 0
81 BES-23-174 ENGELLİLERDE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
82 BES-23-175 FONKSİYONEL ANATOMİ Seçmeli 3 0 0 0
83 BES-23-176 HAREKET VE İSKELET SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
84 BES-23-177 İLERİ SEVİYE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
85 BES-23-178 İZ BIRAKAN SPOR İNSANLARI Seçmeli 3 0 0 0
86 BES-23-179 KASLARIN YAPISI VE KAS FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
87 BES-23-180 KİNANTROPOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
88 BES-23-181 KRONİK HASTALIKLAR VE EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
89 BES-23-182 MAHALLİ İDARELER VE SPOR Seçmeli 3 0 0 0
90 BES-23-183 MOTOR GELİŞİM VE BECERİ ÖĞRENİMİ Seçmeli 3 0 0 0
91 BES-23-184 OYUNLA EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
92 BES-23-185 PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
93 BES-23-186 REKREASYON FAALİYET ALANLARININ PLANLANMASI, ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
94 BES-23-187 REKREASYON OYUN VE KÜLTÜR YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
95 BES-23-188 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK VE ANALİTİK Seçmeli 3 0 0 0
96 BES-23-189 SPOR BİYOMEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
97 BES-23-190 SPOR EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
98 BES-23-191 SPOR TRAVMATOLOJİSİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
99 BES-23-192 ÇOCUK, KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
100 BES-23-193 SPORDA PAZARLAMA VE TUTUNDURMA STRATEJILERI Seçmeli 3 0 0 0
101 BES-23-194 SPOR MEDYASI Seçmeli 3 0 0 0
102 BES-23-195 ARAŞTIRMA UYGULAMASI VE MAKALE YAZIMI Seçmeli 3 0 0 0
103 BES-23-196 HAREKET ÖĞRETIMINDE ALIŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 0 0
104 BES-23-260 ANTRENMAN BİLİMİ - II Seçmeli 3 0 0 0
105 BES-23-261 ARAŞTIRMA UYGULAMASI VE MAKALE YAZIMI Seçmeli 3 0 0 0
106 BES-24-100 TÜRK SPOR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
107 BES-24-101 ÖZEL GRUPLARDA EGZERSİZ Seçmeli 3 0 0 0
108 BES-24-102 SPORDA UZMANLIK Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr