Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SMNR SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
3 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 2023-UAD1 UZMANLIK ALAN DERSİ - I Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SMNR SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
3 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
4 2023-UAD2 UZMANLIK ALAN DERSİ - II Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 2023-UAD3 UZMANLIK ALAN DERSİ - III Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 2023-UAD4 UZMANLIK ALAN DERSİ - IV Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TİB-22-100 ZÜHD DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 TİB-22-101 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 TİB-22-102 TEFSİR USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 TİB-22-103 TEFSİR USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
7 TİB-22-104 TEFSİR USULU METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 TİB-22-105 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
9 TİB-22-106 TEFSİR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
10 TİB-22-107 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Seçmeli 3 0 0 0
11 TİB-22-108 TASAVVUF METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 TİB-22-109 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TİB-22-110 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 TİB-22-111 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 TİB-22-112 TABİİN DÖNEMİNDE TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
16 TİB-23-100 AHKAM TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
17 TİB-23-101 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Seçmeli 3 0 0 0
18 TİB-23-102 ARAPÇA BELAGAT İLMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
19 TİB-23-103 ARAPÇA BİLİMSEL VE EDEBİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
20 TİB-23-104 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Seçmeli 3 0 0 0
21 TİB-23-105 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 TİB-23-106 BATI LİTARETÜRÜNDE İSLAM HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
23 TİB-23-107 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
24 TİB-23-108 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
25 TİB-23-109 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 TİB-23-110 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 TİB-23-111 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
28 TİB-23-112 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
29 TİB-23-113 DİRASE Fİ MASADİRİ ’IL FIKIH Seçmeli 3 0 0 0
30 TİB-23-114 DİSİPLİNLERARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
31 TİB-23-115 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
32 TİB-23-116 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
33 TİB-23-117 ET-TAHRİC VE DİRASETÜL ESANİD Seçmeli 0 0 0 0
34 TİB-23-118 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 TİB-23-119 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 TİB-23-120 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
37 TİB-23-121 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
38 TİB-23-122 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
39 TİB-23-123 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
40 TİB-23-124 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
41 TİB-23-125 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
42 TİB-23-126 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
43 TİB-23-127 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
44 TİB-23-128 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
45 TİB-23-129 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
46 TİB-23-130 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 TİB-23-131 İLK MUTASAVVIFLAR Seçmeli 3 0 0 0
48 TİB-23-132 İLMİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
49 TİB-23-133 İRAB - I Seçmeli 3 0 0 0
50 TİB-23-134 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
51 TİB-23-135 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
52 TİB-23-136 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TİB-23-137 İSLAM HUKUKNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
54 TİB-23-138 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TİB-23-139 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
56 TİB-23-140 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
57 TİB-23-141 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
58 TİB-23-142 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
59 TİB-23-143 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
60 TİB-23-144 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
61 TİB-23-145 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
62 TİB-23-146 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
63 TİB-23-147 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
64 TİB-23-148 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
65 TİB-23-149 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
66 TİB-23-150 İŞARİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
67 TİB-23-151 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
68 TİB-23-152 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
69 TİB-23-153 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TİB-23-154 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
71 TİB-23-155 KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
72 TİB-23-156 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
73 TİB-23-157 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
74 TİB-23-158 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
75 TİB-23-159 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
76 TİB-23-160 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TİB-23-161 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TİB-23-162 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 TİB-23-163 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
80 TİB-23-164 KONULU KUR'AN TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
81 TİB-23-165 KUR'AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 TİB-23-166 KUR'AN AHLAKI Seçmeli 3 0 0 0
83 TİB-23-167 KUR'AN 'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
84 TİB-23-168 KUR'AN 'IN İCAZI - I Seçmeli 3 0 0 0
85 TİB-23-169 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TİB-23-170 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Seçmeli 3 0 0 0
87 TİB-23-171 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TİB-23-172 KUR'AN'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
89 TİB-23-173 KUR'AN'IN NÜZULÜ Seçmeli 3 0 0 0
90 TİB-23-174 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
91 TİB-23-175 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
92 TİB-23-176 MENHECCÜ'T TAHKİK Seçmeli 0 0 0 0
93 TİB-23-177 METİN TAHKİKİ - I Seçmeli 3 0 0 0
94 TİB-23-178 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
95 TİB-23-179 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-23-180 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-23-181 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-23-182 PRATİK İSLAM HUKUKU -I Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-23-183 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-23-184 SELEFİLİK Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-23-185 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-23-186 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-23-187 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-23-188 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - I Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-23-189 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-23-190 İSLAM MİRAS HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-23-222 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-23-233 İRAB - II Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-23-245 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-23-246 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-23-256 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-23-258 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-23-259 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-23-268 KUR'AN 'IN İCAZI - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-23-270 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-23-285 SİSTEMATİK KELAM - II Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-23-288 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-23-289 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-24-100 KIRAAT İLMİNİN TEMEL KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-24-101 KIRAAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-24-102 KIRAAT VE TECVİT KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-24-103 VARLIK MERTEBELERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-24-104 KLASİK ARAPÇA SİYER METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-24-105 MODERN ARAPÇA İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-24-106 KLASİK ARAPÇA İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 TİB-22-100 ZÜHD DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
4 TİB-22-101 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 TİB-22-102 TEFSİR USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 TİB-22-103 TEFSİR USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
7 TİB-22-104 TEFSİR USULU METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
8 TİB-22-105 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
9 TİB-22-106 TEFSİR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
10 TİB-22-107 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Seçmeli 3 0 0 0
11 TİB-22-108 TASAVVUF METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
12 TİB-22-109 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
13 TİB-22-110 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
14 TİB-22-111 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 TİB-22-112 TABİİN DÖNEMİNDE TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
16 TİB-23-100 AHKAM TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
17 TİB-23-101 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Seçmeli 3 0 0 0
18 TİB-23-102 ARAPÇA BELAGAT İLMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
19 TİB-23-103 ARAPÇA BİLİMSEL VE EDEBİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
20 TİB-23-104 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Seçmeli 3 0 0 0
21 TİB-23-105 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 TİB-23-106 BATI LİTARETÜRÜNDE İSLAM HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
23 TİB-23-107 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
24 TİB-23-108 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
25 TİB-23-109 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 TİB-23-110 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 TİB-23-111 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
28 TİB-23-112 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
29 TİB-23-113 DİRASE Fİ MASADİRİ ’IL FIKIH Seçmeli 3 0 0 0
30 TİB-23-114 DİSİPLİNLERARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
31 TİB-23-115 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
32 TİB-23-116 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
33 TİB-23-117 ET-TAHRİC VE DİRASETÜL ESANİD Seçmeli 0 0 0 0
34 TİB-23-118 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
35 TİB-23-119 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
36 TİB-23-120 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
37 TİB-23-121 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
38 TİB-23-122 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
39 TİB-23-123 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
40 TİB-23-124 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
41 TİB-23-125 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
42 TİB-23-126 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
43 TİB-23-127 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
44 TİB-23-128 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
45 TİB-23-129 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
46 TİB-23-130 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 TİB-23-131 İLK MUTASAVVIFLAR Seçmeli 3 0 0 0
48 TİB-23-132 İLMİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
49 TİB-23-133 İRAB - I Seçmeli 3 0 0 0
50 TİB-23-134 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
51 TİB-23-135 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
52 TİB-23-136 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TİB-23-137 İSLAM HUKUKNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
54 TİB-23-138 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TİB-23-139 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
56 TİB-23-140 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
57 TİB-23-141 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
58 TİB-23-142 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
59 TİB-23-143 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
60 TİB-23-144 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
61 TİB-23-145 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
62 TİB-23-146 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
63 TİB-23-147 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
64 TİB-23-148 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
65 TİB-23-149 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
66 TİB-23-150 İŞARİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
67 TİB-23-151 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
68 TİB-23-152 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
69 TİB-23-153 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TİB-23-154 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
71 TİB-23-155 KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
72 TİB-23-156 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
73 TİB-23-157 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
74 TİB-23-158 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
75 TİB-23-159 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
76 TİB-23-160 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TİB-23-161 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TİB-23-162 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 TİB-23-163 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
80 TİB-23-164 KONULU KUR'AN TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
81 TİB-23-165 KUR'AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
82 TİB-23-166 KUR'AN AHLAKI Seçmeli 3 0 0 0
83 TİB-23-167 KUR'AN 'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
84 TİB-23-168 KUR'AN 'IN İCAZI - I Seçmeli 3 0 0 0
85 TİB-23-169 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TİB-23-170 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Seçmeli 3 0 0 0
87 TİB-23-171 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TİB-23-172 KUR'AN'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
89 TİB-23-173 KUR'AN'IN NÜZULÜ Seçmeli 3 0 0 0
90 TİB-23-174 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
91 TİB-23-175 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
92 TİB-23-176 MENHECCÜ'T TAHKİK Seçmeli 0 0 0 0
93 TİB-23-177 METİN TAHKİKİ - I Seçmeli 3 0 0 0
94 TİB-23-178 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
95 TİB-23-179 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-23-180 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-23-181 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-23-182 PRATİK İSLAM HUKUKU -I Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-23-183 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-23-184 SELEFİLİK Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-23-185 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-23-186 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-23-187 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-23-188 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - I Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-23-189 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-23-190 İSLAM MİRAS HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-23-222 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-23-233 İRAB - II Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-23-245 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-23-246 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-23-256 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-23-258 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-23-259 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-23-268 KUR'AN 'IN İCAZI - II Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-23-270 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-23-285 SİSTEMATİK KELAM - II Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-23-288 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-23-289 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-24-100 KIRAAT İLMİNİN TEMEL KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-24-101 KIRAAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-24-102 KIRAAT VE TECVİT KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-24-103 VARLIK MERTEBELERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-24-104 KLASİK ARAPÇA SİYER METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-24-105 MODERN ARAPÇA İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-24-106 KLASİK ARAPÇA İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr