Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - MATEMATİK - Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.)Program Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-DP DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 0
2 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
Toplam 0 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-DP DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 MAT-23-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Seçmeli 3 0 0 0
4 MAT-23-101 BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 MAT-23-102 DİFERANSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL ANALİZİ - I Seçmeli 3 0 0 0
6 MAT-23-103 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
7 MAT-23-104 ESNEK KÜME TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
8 MAT-23-105 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 MAT-23-106 FONKSİYONEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
10 MAT-23-107 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
11 MAT-23-108 FOURİER ANALİZİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
12 MAT-23-109 FRAKTAL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT-23-110 GRAF TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
14 MAT-23-111 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 MAT-23-112 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLER - I Seçmeli 0 0 0 0
16 MAT-23-113 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 MAT-23-114 İLERİ TOPOLOJİ - I Seçmeli 3 0 0 0
18 MAT-23-115 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
19 MAT-23-116 KAOTİK DİNAMİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
20 MAT-23-117 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
21 MAT-23-118 KOMPLEKS ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 MAT-23-119 KOMPLEKS DİNAMİK SİSTEMLER - I Seçmeli 3 0 0 0
23 MAT-23-120 LİMİTLEME METOTLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
24 MAT-23-121 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
25 MAT-23-122 MANDELBROT KÜMESİ VE JULİA KÜMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 MAT-23-123 MATEMATİKSEL FİZİK DENKLEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
27 MAT-23-124 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 0
28 MAT-23-125 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
29 MAT-23-126 REEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
30 MAT-23-127 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
31 MAT-23-128 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
32 MAT-23-129 SOBOLEV UZAYLARI VE ONLARIN DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİNE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
33 MAT-23-130 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
34 MAT-23-131 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
35 MAT-23-200 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
36 MAT-23-202 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDEN SEÇME KONULAR - II Seçmeli 3 0 0 0
37 MAT-23-203 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
38 MAT-23-204 ESNEK KÜME TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
39 MAT-23-206 FONKSİYONEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
40 MAT-23-210 GRAF TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
41 MAT-23-212 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
42 MAT-23-213 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ - II Seçmeli 3 0 0 0
43 MAT-23-214 İLERİ TOPOLOJİ - II Seçmeli 3 0 0 0
44 MAT-23-218 KOMPLEKS ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
45 MAT-23-220 LİMİTLEME METOTLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
46 MAT-23-221 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - II Seçmeli 3 0 0 0
47 MAT-23-226 REEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
48 MAT-24-100 TENSÖR DEMETLERİ VE LİFTLER- II Seçmeli 3 0 0 0
49 MAT-24-101 İLERİ SAYISAL ANALİZ VE PYTHON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
50 MAT-24-102 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ VE MATLAB UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 MAT-23-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - I Seçmeli 3 0 0 0
4 MAT-23-101 BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
5 MAT-23-102 DİFERANSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL ANALİZİ - I Seçmeli 3 0 0 0
6 MAT-23-103 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - I Seçmeli 3 0 0 0
7 MAT-23-104 ESNEK KÜME TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
8 MAT-23-105 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 MAT-23-106 FONKSİYONEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
10 MAT-23-107 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
11 MAT-23-108 FOURİER ANALİZİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
12 MAT-23-109 FRAKTAL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT-23-110 GRAF TEORİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
14 MAT-23-111 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 MAT-23-112 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLER - I Seçmeli 0 0 0 0
16 MAT-23-113 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ - I Seçmeli 3 0 0 0
17 MAT-23-114 İLERİ TOPOLOJİ - I Seçmeli 3 0 0 0
18 MAT-23-115 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 0
19 MAT-23-116 KAOTİK DİNAMİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
20 MAT-23-117 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
21 MAT-23-118 KOMPLEKS ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
22 MAT-23-119 KOMPLEKS DİNAMİK SİSTEMLER - I Seçmeli 3 0 0 0
23 MAT-23-120 LİMİTLEME METOTLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
24 MAT-23-121 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
25 MAT-23-122 MANDELBROT KÜMESİ VE JULİA KÜMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 MAT-23-123 MATEMATİKSEL FİZİK DENKLEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
27 MAT-23-124 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 0
28 MAT-23-125 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
29 MAT-23-126 REEL ANALİZ - I Seçmeli 3 0 0 0
30 MAT-23-127 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
31 MAT-23-128 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
32 MAT-23-129 SOBOLEV UZAYLARI VE ONLARIN DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİNE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
33 MAT-23-130 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
34 MAT-23-131 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
35 MAT-23-200 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER - II Seçmeli 3 0 0 0
36 MAT-23-202 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDEN SEÇME KONULAR - II Seçmeli 3 0 0 0
37 MAT-23-203 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR - II Seçmeli 3 0 0 0
38 MAT-23-204 ESNEK KÜME TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
39 MAT-23-206 FONKSİYONEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
40 MAT-23-210 GRAF TEORİSİ - II Seçmeli 3 0 0 0
41 MAT-23-212 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
42 MAT-23-213 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ - II Seçmeli 3 0 0 0
43 MAT-23-214 İLERİ TOPOLOJİ - II Seçmeli 3 0 0 0
44 MAT-23-218 KOMPLEKS ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
45 MAT-23-220 LİMİTLEME METOTLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
46 MAT-23-221 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI - II Seçmeli 3 0 0 0
47 MAT-23-226 REEL ANALİZ - II Seçmeli 3 0 0 0
48 MAT-24-100 TENSÖR DEMETLERİ VE LİFTLER- II Seçmeli 3 0 0 0
49 MAT-24-101 İLERİ SAYISAL ANALİZ VE PYTHON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
50 MAT-24-102 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ VE MATLAB UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr