Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (TEZSİZ) - Yeni Türk Dili - Türk Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-TZS-100 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
2 TDE-TZS-GÜZ TDE TSZ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
Toplam 3 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 124-TDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
2 TDE-100 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 0
3 TDE-TZS-BAHAR TDE TSZ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 TDE-TZS-BAHAR TDE TSZ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
Toplam 3 0 0 0
 
TDE TSZ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 105-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 106-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
3 107-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
4 108-TDE METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
5 109-TDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
6 110-TDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
7 111-TDE ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
8 112-TDE ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
9 113-TDE KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
10 114-TDE UYGURCANIN SÖZVERLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
11 115-TDE TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALRI-I Seçmeli 3 0 0 0
12 116-TDE TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
13 117-TDE UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
14 118-TDE DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
15 119-TDE TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
16 120-TDE TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 121-TDE YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 122-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
19 123-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 124-TDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 125-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
22 126-TDE İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 127-TDE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
24 128-TDE EDEBİYAT TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
25 129-TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
26 130-TDE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 131-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
28 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
29 SBE-100 SEMİNER Seçmeli 0 0 0 0
30 SBE-TEZÖNERİSİ TEZ ÖNERİSİ Seçmeli 0 0 0 0
31 TDE-101 OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-101-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
33 TDE-102 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-103 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-103-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
36 TDE-104 METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-104-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-105 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-106 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-107 ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-108 ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-109 KÖKTÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-110 UYGURCANIN SÖZ VARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-111 TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-112 TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-113 UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-114 DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-115 TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-116 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-117 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-118 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-119 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-133 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-134 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-135 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-136 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-137 TÜRKİYE TÜRKÇESİ -II Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-138 OSMANLI TÜRKÇESİ -IV Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-139 ESKİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-140 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-141 TÜRK HALK EDEBİYATIN-III Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-142 ESKİ TÜRKÇE-II Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-143 YENİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-144 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-145 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-146 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-147 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-148 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-149 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-150 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-151 TÜRK DESTANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-152 ADBİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-153 TÜRK ANLAM BİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-154 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-155 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-156 ESTETİK,SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-157 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-158 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-159 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-160 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-161 EDEBİYAT TOPLULUKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-162 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-163 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-165 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-166 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-167 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-168 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-169 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-170 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-171 GENEL DİLBİLİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-172 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-173 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-174 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-175 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-177 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
99 TDE-178 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-179 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-180 GENEL DİLBİLİM -II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-182 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-183 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
105 TDE-184 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
106 TDE-185 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
107 TDE-186 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
108 TDE-187 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TDE-188 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
110 TDE-189 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
111 TDE-190 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
112 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
113 TDE-192 AŞIK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
114 TDE-193 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
115 TDE-194 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
116 TDE-195 TÜRK ANLAMBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
117 TDE-201-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
118 TDE-202-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
119 TDE-203-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
120 TDE-204-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
121 TDE-TEZ TEZ Seçmeli 0 0 0 0
TDE TSZ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 105-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 106-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
3 107-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
4 108-TDE METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
5 109-TDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
6 110-TDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
7 111-TDE ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
8 112-TDE ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
9 113-TDE KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
10 114-TDE UYGURCANIN SÖZVERLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
11 115-TDE TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALRI-I Seçmeli 3 0 0 0
12 116-TDE TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
13 117-TDE UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
14 118-TDE DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
15 119-TDE TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
16 120-TDE TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 121-TDE YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 122-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
19 123-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 124-TDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 125-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
22 126-TDE İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 127-TDE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
24 128-TDE EDEBİYAT TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
25 129-TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
26 130-TDE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 131-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
28 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
29 SBE-100 SEMİNER Seçmeli 0 0 0 0
30 SBE-TEZÖNERİSİ TEZ ÖNERİSİ Seçmeli 0 0 0 0
31 TDE-101 OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-101-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
33 TDE-102 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-103 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-103-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
36 TDE-104 METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-104-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-105 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-106 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-107 ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-108 ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-109 KÖKTÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-110 UYGURCANIN SÖZ VARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-111 TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-112 TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-113 UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-114 DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-115 TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-116 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-117 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-118 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-119 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-133 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-134 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-135 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-136 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-137 TÜRKİYE TÜRKÇESİ -II Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-138 OSMANLI TÜRKÇESİ -IV Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-139 ESKİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-140 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-141 TÜRK HALK EDEBİYATIN-III Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-142 ESKİ TÜRKÇE-II Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-143 YENİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-144 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-145 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-146 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-147 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-148 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-149 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-150 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-151 TÜRK DESTANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-152 ADBİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-153 TÜRK ANLAM BİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-154 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-155 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-156 ESTETİK,SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-157 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-158 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-159 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-160 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-161 EDEBİYAT TOPLULUKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-162 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-163 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-165 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-166 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-167 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-168 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-169 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-170 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-171 GENEL DİLBİLİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-172 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-173 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-174 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-175 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-177 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
99 TDE-178 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-179 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-180 GENEL DİLBİLİM -II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-182 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-183 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
105 TDE-184 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
106 TDE-185 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
107 TDE-186 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
108 TDE-187 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TDE-188 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
110 TDE-189 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
111 TDE-190 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
112 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
113 TDE-192 AŞIK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
114 TDE-193 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
115 TDE-194 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
116 TDE-195 TÜRK ANLAMBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
117 TDE-201-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
118 TDE-202-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
119 TDE-203 DERLEME TEKNİKLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
120 TDE-203-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
121 TDE-204-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
122 TDE-205 AŞIK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
123 TDE-212 SÖZLÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TDE-TEZ TEZ Seçmeli 0 0 0 0
TDE TSZ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 105-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 106-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
3 107-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
4 108-TDE METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
5 109-TDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
6 110-TDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
7 111-TDE ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
8 112-TDE ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
9 113-TDE KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
10 114-TDE UYGURCANIN SÖZVERLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
11 115-TDE TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALRI-I Seçmeli 3 0 0 0
12 116-TDE TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
13 117-TDE UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
14 118-TDE DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
15 119-TDE TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
16 120-TDE TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 121-TDE YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 122-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
19 123-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 124-TDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 125-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
22 126-TDE İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 127-TDE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
24 128-TDE EDEBİYAT TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
25 129-TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
26 130-TDE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 131-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
28 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
29 SBE-100 SEMİNER Seçmeli 0 0 0 0
30 SBE-TEZÖNERİSİ TEZ ÖNERİSİ Seçmeli 0 0 0 0
31 TDE-101 OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-101-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
33 TDE-102 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-103 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-103-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
36 TDE-104 METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-104-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-105 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-106 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-107 ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-108 ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-109 KÖKTÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-110 UYGURCANIN SÖZ VARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-111 TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-112 TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-113 UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-114 DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-115 TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-116 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-117 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-118 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-119 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-133 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-134 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-135 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-136 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-137 TÜRKİYE TÜRKÇESİ -II Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-138 OSMANLI TÜRKÇESİ -IV Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-139 ESKİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-140 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-141 TÜRK HALK EDEBİYATIN-III Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-142 ESKİ TÜRKÇE-II Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-143 YENİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-144 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-145 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-146 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-147 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-148 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-149 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-150 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-151 TÜRK DESTANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-152 ADBİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-153 TÜRK ANLAM BİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-154 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-155 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-156 ESTETİK,SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-157 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-158 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-159 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-160 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-161 EDEBİYAT TOPLULUKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-162 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-163 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-165 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-166 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-167 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-168 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-169 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-170 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-171 GENEL DİLBİLİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-172 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-173 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-174 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-175 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-177 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
99 TDE-178 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-179 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-180 GENEL DİLBİLİM -II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-182 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-183 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
105 TDE-184 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
106 TDE-185 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
107 TDE-186 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
108 TDE-187 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TDE-188 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
110 TDE-189 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
111 TDE-190 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
112 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
113 TDE-192 AŞIK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
114 TDE-193 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
115 TDE-194 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
116 TDE-195 TÜRK ANLAMBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
117 TDE-201-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
118 TDE-202-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
119 TDE-203 DERLEME TEKNİKLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
120 TDE-203-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
121 TDE-204-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 0 0 0 0
122 TDE-205 AŞIK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
123 TDE-212 SÖZLÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TDE-TEZ TEZ Seçmeli 0 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr