Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI(TEZLİ) - Eski Türk Edebiyatı - Türk Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE Seçmeli - - - 0
2 TDE-101-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-BHR SEÇMELİ DERS GRUBU BHR-TDE Seçmeli - - - 0
2 TDE-BAHAR SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE Seçmeli - - - 0
3 SBE-100 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
4 SBE-TEZÖNERİSİ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 TDE-102-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
6 TDE-201-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 6 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-GÜZ SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE Seçmeli - - - 0
2 SBE-100 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
3 TDE-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
4 SBE-TEZÖNERİSİ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 TDE-103-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
6 TDE-202-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
2 TDE-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 0
3 TDE-104-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 3 0 0 0
4 TDE-203-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 105-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 106-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
3 107-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
4 108-TDE METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
5 109-TDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
6 110-TDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
7 111-TDE ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
8 112-TDE ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
9 113-TDE KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
10 114-TDE UYGURCANIN SÖZVERLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
11 115-TDE TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALRI-I Seçmeli 3 0 0 0
12 116-TDE TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
13 117-TDE UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
14 118-TDE DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
15 119-TDE TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
16 120-TDE TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 121-TDE YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 122-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
19 123-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 124-TDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
21 125-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
22 126-TDE İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 127-TDE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
24 128-TDE EDEBİYAT TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
25 129-TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
26 130-TDE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 131-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
28 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
29 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
30 TDE-132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-133 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-134 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-135 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-136 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-137 TÜRKİYE TÜRKÇESİ -II Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-138 OSMANLI TÜRKÇESİ -IV Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-139 ESKİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-140 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-141 TÜRK HALK EDEBİYATIN-III Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-142 ESKİ TÜRKÇE-II Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-143 YENİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-144 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-145 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-146 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-147 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-148 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-149 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-150 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-151 TÜRK DESTANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-152 ADBİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-153 TÜRK ANLAM BİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-154 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-155 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-156 ESTETİK,SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-157 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-158 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-159 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-160 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-161 EDEBİYAT TOPLULUKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-162 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-163 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-165 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-166 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-167 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-168 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-169 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-170 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-171 GENEL DİLBİLİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-172 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-173 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-174 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-175 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 TDE-177 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
76 TDE-178 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-179 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-180 GENEL DİLBİLİM -II Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-182 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-183 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-184 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-185 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-186 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-187 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-188 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-189 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-190 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-192 AŞIK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-193 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-194 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-195 TÜRK ANLAMBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-196 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-197 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-198 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-199 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ- II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-200 DERLEME TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 0
99 TDE-201 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ -II Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-202 HALK EDEBIYATI METİNLERİNDE DEĞERLER ZİNCİRİ Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-206 ROMAN TERMİNOLOJİSİ VE ROMAN ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-207 ESTETİK ELEŞTİRİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-208 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA TEMEL BİLGİ VE YÖNTEMLER-I Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-209 TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU BHR-TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 105-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 106-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
3 107-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
4 108-TDE METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
5 109-TDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
6 110-TDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
7 111-TDE ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
8 112-TDE ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
9 113-TDE KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
10 114-TDE UYGURCANIN SÖZVERLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
11 115-TDE TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALRI-I Seçmeli 3 0 0 0
12 116-TDE TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
13 117-TDE UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
14 118-TDE DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
15 119-TDE TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
16 120-TDE TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 121-TDE YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 122-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
19 123-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 125-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
21 126-TDE İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 127-TDE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
23 128-TDE EDEBİYAT TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
24 129-TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
25 130-TDE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 131-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
28 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
29 TDE-132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
30 TDE-133 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-134 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-135 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-136 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-137 TÜRKİYE TÜRKÇESİ -II Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-138 OSMANLI TÜRKÇESİ -IV Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-139 ESKİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-140 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-141 TÜRK HALK EDEBİYATIN-III Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-142 ESKİ TÜRKÇE-II Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-143 YENİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-144 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-145 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-146 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-147 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-148 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-149 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-150 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-151 TÜRK DESTANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-152 ADBİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-153 TÜRK ANLAM BİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-154 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-155 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-156 ESTETİK,SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-157 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-158 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-159 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-160 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-161 EDEBİYAT TOPLULUKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-162 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-163 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-165 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-166 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-167 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-168 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-169 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-170 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-171 GENEL DİLBİLİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-172 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-173 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-174 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-175 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-177 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
75 TDE-178 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-179 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-180 GENEL DİLBİLİM -II Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-182 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-183 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-184 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-185 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-186 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-187 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-188 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-189 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-190 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-192 AŞIK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-193 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-194 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-195 TÜRK ANLAMBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-196 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-197 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-198 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-199 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ- II Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-200 DERLEME TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-201 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ -II Seçmeli 3 0 0 0
99 TDE-211 METİN TAMİRİ Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-212 SÖZLÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-213 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA TEMEL BİLGİ VE YÖNTEMLER II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-214 TÜRK HALK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-215 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 105-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 106-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
3 107-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
4 108-TDE METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
5 109-TDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
6 110-TDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
7 111-TDE ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
8 112-TDE ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
9 113-TDE KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
10 114-TDE UYGURCANIN SÖZVERLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
11 115-TDE TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALRI-I Seçmeli 3 0 0 0
12 116-TDE TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
13 117-TDE UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
14 118-TDE DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
15 119-TDE TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
16 120-TDE TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 121-TDE YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 122-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
19 123-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 125-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
21 126-TDE İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 127-TDE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
23 128-TDE EDEBİYAT TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
24 129-TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
25 130-TDE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 131-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
28 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
29 TDE-132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
30 TDE-133 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-134 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-135 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-136 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-137 TÜRKİYE TÜRKÇESİ -II Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-138 OSMANLI TÜRKÇESİ -IV Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-139 ESKİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-140 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-141 TÜRK HALK EDEBİYATIN-III Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-142 ESKİ TÜRKÇE-II Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-143 YENİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-144 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-145 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-146 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-147 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-148 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-149 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-150 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-151 TÜRK DESTANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-152 ADBİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-153 TÜRK ANLAM BİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-154 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-155 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-156 ESTETİK,SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-157 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-158 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-159 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-160 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-161 EDEBİYAT TOPLULUKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-162 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-163 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-165 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-166 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-167 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-168 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-169 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-170 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-171 GENEL DİLBİLİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-172 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-173 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-174 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-175 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-177 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
75 TDE-178 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-179 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-180 GENEL DİLBİLİM -II Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-182 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-183 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-184 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-185 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-186 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-187 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-188 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-189 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-190 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-192 AŞIK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-193 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-194 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-195 TÜRK ANLAMBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-196 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-197 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-198 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-199 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ- II Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-200 DERLEME TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-201 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ -II Seçmeli 3 0 0 0
99 TDE-211 METİN TAMİRİ Seçmeli 3 0 0 0
100 TDE-212 SÖZLÜK BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 0
101 TDE-213 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA TEMEL BİLGİ VE YÖNTEMLER II Seçmeli 3 0 0 0
102 TDE-214 TÜRK HALK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TDE-215 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 3 0 0 0
104 TDE-216 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 0 0 0 0
105 TDE-217 DOĞU TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 0 0 0 0
106 TDE-218 TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU -TDE
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 105-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
2 106-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Seçmeli 3 0 0 0
3 107-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Seçmeli 3 0 0 0
4 108-TDE METİN ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
5 109-TDE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
6 110-TDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
7 111-TDE ADBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
8 112-TDE ESKİ TÜRKÇE-I Seçmeli 3 0 0 0
9 113-TDE KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
10 114-TDE UYGURCANIN SÖZVERLIĞI -I Seçmeli 3 0 0 0
11 115-TDE TÜRKMEN DİL VE EDEBİYAT AKTARMALRI-I Seçmeli 3 0 0 0
12 116-TDE TATAR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI -I Seçmeli 3 0 0 0
13 117-TDE UYGUR DİL VE EDEBİYAT AKTARMALARI-I Seçmeli 3 0 0 0
14 118-TDE DERLEME TEKNİKLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
15 119-TDE TÜRK DESTANLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
16 120-TDE TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 121-TDE YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
18 122-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
19 123-TDE TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 125-TDE OSMANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ-II Seçmeli 3 0 0 0
21 126-TDE İMAJ ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 127-TDE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -I Seçmeli 3 0 0 0
23 128-TDE EDEBİYAT TOPLULUKLARI -I Seçmeli 3 0 0 0
24 129-TDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -I Seçmeli 3 0 0 0
25 130-TDE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 131-TDE ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
27 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
28 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
29 TDE-132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
30 TDE-133 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 3 0 0 0
31 TDE-134 TÜRK DİLİ TARİHİ-II Seçmeli 3 0 0 0
32 TDE-135 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
33 TDE-136 TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II Seçmeli 3 0 0 0
34 TDE-137 TÜRKİYE TÜRKÇESİ -II Seçmeli 3 0 0 0
35 TDE-138 OSMANLI TÜRKÇESİ -IV Seçmeli 3 0 0 0
36 TDE-139 ESKİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
37 TDE-140 TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV Seçmeli 3 0 0 0
38 TDE-141 TÜRK HALK EDEBİYATIN-III Seçmeli 3 0 0 0
39 TDE-142 ESKİ TÜRKÇE-II Seçmeli 3 0 0 0
40 TDE-143 YENİ TÜRK EDEBİYATI -II Seçmeli 3 0 0 0
41 TDE-144 BATI EDEBİYATI-II Seçmeli 3 0 0 0
42 TDE-145 TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
43 TDE-146 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
44 TDE-147 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Seçmeli 3 0 0 0
45 TDE-148 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Seçmeli 3 0 0 0
46 TDE-149 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
47 TDE-150 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
48 TDE-151 TÜRK DESTANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
49 TDE-152 ADBİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
50 TDE-153 TÜRK ANLAM BİLİM-II Seçmeli 3 0 0 0
51 TDE-154 BİYOGRAFİ VE TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 0
52 TDE-155 ROMAN ELEŞTİRİSİ VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TDE-156 ESTETİK,SANAT FELSEFESİ VE EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TDE-157 MESNEVİ VE ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
55 TDE-158 ANGLO-AMERİKAN ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TDE-159 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
57 TDE-160 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
58 TDE-161 EDEBİYAT TOPLULUKLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
59 TDE-162 MEKANIN POETİKASI Seçmeli 3 0 0 0
60 TDE-163 TANZİMAT ROMANINDA TEKNİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
61 TDE-164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
62 TDE-165 SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
63 TDE-166 ROMAN KURAMI VE ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
64 TDE-167 MODERN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HALK HİKAYELERİ Seçmeli 3 0 0 0
65 TDE-168 TARİHİ ROMAN Seçmeli 3 0 0 0
66 TDE-169 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TDE-170 TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
68 TDE-171 GENEL DİLBİLİMİ-I Seçmeli 3 0 0 0
69 TDE-172 AĞIZ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
70 TDE-173 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
71 TDE-174 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TDE-175 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Seçmeli 3 0 0 0
73 TDE-176 HALK ŞİİRİ İLE KLASİK ŞİİRİN MÜŞTEREKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TDE-177 ROMAN OLARAK DEDE KORKUT Seçmeli 0 0 0 0
75 TDE-178 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE ROMANCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
76 TDE-179 BİR ASKER BİR ROMANCI NABİZÂDE NÂZIM Seçmeli 3 0 0 0
77 TDE-180 GENEL DİLBİLİM -II Seçmeli 3 0 0 0
78 TDE-181 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I Seçmeli 3 0 0 0
79 TDE-182 19. ASIR TÜRK EDEBİYATI OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 0
80 TDE-183 HALK BİLİMİNDE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
81 TDE-184 GELENEK VE HALK İNANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
82 TDE-185 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
83 TDE-186 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Seçmeli 3 0 0 0
84 TDE-187 SÖZ DİZİMİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TDE-188 ERZURUMLU EMRAH Seçmeli 3 0 0 0
86 TDE-189 BÜTÜNÜYLE TEVFİK FİKRET Seçmeli 3 0 0 0
87 TDE-190 PEYAMİ SAFA Seçmeli 3 0 0 0
88 TDE-191 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANI-I Seçmeli 3 0 0 0
89 TDE-192 AŞIK EDEBİYATI-I Seçmeli 3 0 0 0
90 TDE-193 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
91 TDE-194 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA SÜRELİ YAYINLAR Seçmeli 3 0 0 0
92 TDE-195 TÜRK ANLAMBİLİM-I Seçmeli 3 0 0 0
93 TDE-196 HALK EDEBİYATINA MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
94 TDE-197 GELENEKSEL ROMANDAN MODERN ROMANA Seçmeli 3 0 0 0
95 TDE-198 TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 0
96 TDE-199 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ- II Seçmeli 3 0 0 0
97 TDE-200 DERLEME TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 0
98 TDE-201 TASAVVUF GELENEĞİ VE TEKKE ŞİİRİ -II Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr