Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEZLİ) - Tefsir - Temel İslam BilimleriProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-UAD1 UZMANLIK ALAN DERSİ - I Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 2023-SMNR SEMİNER Zorunlu 0 0 0 12
3 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
4 2023-UAD2 UZMANLIK ALAN DERSİ - II Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 36
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 2023-UAD3 UZMANLIK ALAN DERSİ - III Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TEZ TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 2023-UAD4 UZMANLIK ALAN DERSİ - IV Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 ARP-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
4 ARP-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 ARP-192 METİN TAHKİKİ Seçmeli 3 0 0 0
6 ARP-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLAR Seçmeli 3 0 0 0
7 ARP-194 MENHECCÜ'T TAHKİK Seçmeli 0 0 0 0
8 ARP-195 DİRASE Fİ MASADİRİ ’IL FIKIH Seçmeli 3 0 0 0
9 ARP-196 ET-TAHRİC VE DİRASETÜL ESANİD Seçmeli 0 0 0 0
10 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 FDB-102 METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
12 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
14 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
16 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
17 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
18 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
19 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
20 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
21 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
22 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
24 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
25 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
26 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
27 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
28 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
29 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
30 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
32 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
33 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
35 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 0
36 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
37 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
38 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
39 FDB-130 ETİK Seçmeli 3 0 0 0
40 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
41 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
42 FDB-177 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ-II Seçmeli 0 0 0 6
43 FDB-178 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI-II Seçmeli 0 0 0 6
44 TİB-101 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
45 TİB-102 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
46 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
47 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
48 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
49 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
50 TİB-107 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
51 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
52 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
54 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TİB-112 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
56 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
57 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
58 TİB-115 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
59 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
61 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
62 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
63 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
64 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
65 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
66 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
67 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
68 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
69 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
71 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
73 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
74 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
75 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
76 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
78 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
79 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
81 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
82 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
83 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
84 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
85 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TİB-144 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
89 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
90 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
91 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
92 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
93 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
94 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
95 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-155 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-156 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-157 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-158 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-159 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-160 TASAVVUFUN TARİHİNE GİRİŞ - I Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-161 İLK MUTASAVVIFLAR Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-162 ZÜHD DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-163 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-164 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-165 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-166 TASAVVUF METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-167 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-168 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-169 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-170 TEFSİR USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-172 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-173 KUR'AN'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-174 İLMİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-175 İŞARİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-176 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-177 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-178 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-179 KUR'AN AHLAKI Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-180 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-181 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TİB-183 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
127 TİB-184 AHKAM TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
128 TİB-185 KUR’AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TİB-186 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
130 TİB-187 TEFSİR USULU METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
131 TİB-188 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
132 TİB-189 KUR'AN'IN NÜZULÜ Seçmeli 3 0 0 0
133 TİB-190 İRAB - I Seçmeli 3 0 0 0
134 TİB-191 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
135 TİB-192 METİN TAHKİKİ - I Seçmeli 3 0 0 0
136 TİB-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Seçmeli 3 0 0 0
137 TİB-194 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
138 TİB-195 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
139 TİB-196 İRAB - II Seçmeli 3 0 0 0
140 TİB-197 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
141 TİB-198 KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
142 TİB-199 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
143 TİB-214 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
144 TİB-232 TEFSİR USULÜ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
145 TİB-233 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
146 TİB-242 SELEFİLİK Seçmeli 3 0 0 0
147 TİB-304 TABİİN DÖNEMİNDE TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 ARP-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
4 ARP-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 ARP-192 METİN TAHKİKİ Seçmeli 3 0 0 0
6 ARP-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLAR Seçmeli 3 0 0 0
7 ARP-194 MENHECCÜ'T TAHKİK Seçmeli 0 0 0 0
8 ARP-195 DİRASE Fİ MASADİRİ ’IL FIKIH Seçmeli 3 0 0 0
9 ARP-196 ET-TAHRİC VE DİRASETÜL ESANİD Seçmeli 0 0 0 0
10 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 FDB-102 METAFİZİK Seçmeli 3 0 0 0
12 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
13 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
14 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
16 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
17 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
18 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
19 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Seçmeli 3 0 0 0
20 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
21 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
22 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Seçmeli 3 0 0 0
24 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
25 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
26 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
27 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
28 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
29 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
30 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Seçmeli 3 0 0 0
32 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
33 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
34 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
35 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 0
36 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
37 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
38 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
39 FDB-130 ETİK Seçmeli 3 0 0 0
40 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Seçmeli 3 0 0 0
41 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Seçmeli 3 0 0 0
42 TİB-101 MODERN METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
43 TİB-102 BELAGAT - I Seçmeli 3 0 0 0
44 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
45 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
46 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
47 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Seçmeli 3 0 0 0
48 TİB-107 HADİS TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
49 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
50 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 3 0 0 0
51 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
52 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
53 TİB-112 HADİS USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
54 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
55 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Seçmeli 3 0 0 0
56 TİB-115 HADİS VE TARİH Seçmeli 3 0 0 0
57 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
58 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Seçmeli 3 0 0 0
59 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
60 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
61 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
62 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Seçmeli 3 0 0 0
63 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Seçmeli 3 0 0 0
64 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
65 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Seçmeli 3 0 0 0
66 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
67 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
68 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
69 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Seçmeli 3 0 0 0
70 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
71 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
73 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
74 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
76 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Seçmeli 3 0 0 0
77 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Seçmeli 3 0 0 0
81 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
82 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Seçmeli 3 0 0 0
83 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Seçmeli 3 0 0 0
84 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TİB-144 KELAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Seçmeli 3 0 0 0
88 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Seçmeli 3 0 0 0
89 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Seçmeli 3 0 0 0
90 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
91 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Seçmeli 3 0 0 0
92 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Seçmeli 3 0 0 0
93 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Seçmeli 3 0 0 0
94 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Seçmeli 3 0 0 0
95 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 0
96 TİB-155 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 TİB-156 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Seçmeli 3 0 0 0
98 TİB-157 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Seçmeli 3 0 0 0
99 TİB-158 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Seçmeli 3 0 0 0
100 TİB-159 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
101 TİB-160 TASAVVUFUN TARİHİNE GİRİŞ - I Seçmeli 3 0 0 0
102 TİB-161 İLK MUTASAVVIFLAR Seçmeli 3 0 0 0
103 TİB-162 ZÜHD DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
104 TİB-163 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
105 TİB-164 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Seçmeli 3 0 0 0
106 TİB-165 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
107 TİB-166 TASAVVUF METODOLİJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
108 TİB-167 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TİB-168 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Seçmeli 3 0 0 0
110 TİB-169 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Seçmeli 3 0 0 0
111 TİB-170 TEFSİR USULÜ Seçmeli 3 0 0 0
112 TİB-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
113 TİB-172 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Seçmeli 3 0 0 0
114 TİB-173 KUR'AN'DA KISSALAR Seçmeli 3 0 0 0
115 TİB-174 İLMİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
116 TİB-175 İŞARİ TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
117 TİB-176 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Seçmeli 3 0 0 0
118 TİB-177 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
119 TİB-178 ERKEN DÖNEM TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
120 TİB-179 KUR'AN AHLAKI Seçmeli 3 0 0 0
121 TİB-180 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TİB-181 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TİB-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TİB-183 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 0
125 TİB-184 AHKAM TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TİB-185 KUR’AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
127 TİB-186 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
128 TİB-187 TEFSİR USULU METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TİB-188 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
130 TİB-189 KUR'AN'IN NÜZULÜ Seçmeli 3 0 0 0
131 TİB-190 İRAB - I Seçmeli 3 0 0 0
132 TİB-191 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
133 TİB-192 METİN TAHKİKİ - I Seçmeli 3 0 0 0
134 TİB-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Seçmeli 3 0 0 0
135 TİB-194 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
136 TİB-195 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Seçmeli 3 0 0 0
137 TİB-196 İRAB - II Seçmeli 3 0 0 0
138 TİB-197 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ -II Seçmeli 3 0 0 0
139 TİB-198 KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 0
140 TİB-199 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ - II Seçmeli 3 0 0 0
141 TİB-214 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 0
142 TİB-232 TEFSİR USULÜ METİNLER Seçmeli 3 0 0 0
143 TİB-233 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Seçmeli 3 0 0 0
144 TİB-242 SELEFİLİK Seçmeli 3 0 0 0
145 TİB-304 TABİİN DÖNEMİNDE TEFSİR Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr