Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEZLİ) - İslam Mezhepleri Tarihi - Temel İslam BilimleriProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Second Cycle
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 0
2 2023-UAD1 UZMANLIK ALAN DERSİ - I Compulsory 0 0 0 6
Total 0 0 0 6
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 0
2 2023-SDG-BHR BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 0
3 2023-SMNR SEMİNER Compulsory 0 0 0 12
4 2023-TÖ TEZ ÖNERİSİ Compulsory 0 0 0 18
5 201-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Compulsory 0 0 0 0
6 2023-UAD2 UZMANLIK ALAN DERSİ - II Compulsory 0 0 0 6
Total 0 0 0 36
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-SDG-GÜZ GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU Elective - - - 0
2 SEMİNER-200 SEMİNER Compulsory 0 0 0 0
3 2023-TEZ TEZ Compulsory 0 0 0 24
4 SBETO-201 TEZ ÖNERİSİ Compulsory 0 0 0 0
5 202-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Compulsory 0 0 0 0
6 2023-UAD3 UZMANLIK ALAN DERSİ - III Compulsory 0 0 0 6
Total 0 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-TEZ TEZ Compulsory 0 0 0 24
2 SBET-201 TEZ Compulsory 0 0 0 0
3 203-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Compulsory 0 0 0 0
4 2023-UAD4 UZMANLIK ALAN DERSİ - IV Compulsory 8 0 0 6
Total 8 0 0 30
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 SBET-201 TEZ Compulsory 0 0 0 0
2 204-UAD UZMANLIK ALAN DERSİ Compulsory 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
 
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Elective 3 0 0 6
2 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
3 FDB-102 METAFİZİK Elective 3 0 0 0
4 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Elective 3 0 0 0
5 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Elective 3 0 0 0
6 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
7 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Elective 3 0 0 0
8 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Elective 3 0 0 0
9 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
10 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Elective 3 0 0 0
11 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Elective 3 0 0 0
12 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
13 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Elective 3 0 0 0
14 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
15 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Elective 3 0 0 0
16 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Elective 3 0 0 0
17 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
18 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Elective 3 0 0 0
19 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Elective 3 0 0 0
20 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Elective 3 0 0 0
21 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Elective 3 0 0 0
22 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Elective 3 0 0 0
23 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Elective 3 0 0 0
24 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Elective 3 0 0 0
25 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Elective 3 0 0 0
26 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
27 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Elective 3 0 0 0
28 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Elective 3 0 0 0
29 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Elective 3 0 0 0
30 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Elective 3 0 0 0
31 FDB-130 ETİK Elective 3 0 0 0
32 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Elective 3 0 0 0
33 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Elective 3 0 0 0
34 TİB-101 MODERN METİNLER - I Elective 3 0 0 0
35 TİB-102 BELAGAT - I Elective 3 0 0 0
36 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Elective 3 0 0 0
37 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Elective 3 0 0 0
38 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Elective 3 0 0 0
39 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Elective 3 0 0 0
40 TİB-107 HADİS TARİHİ Elective 3 0 0 0
41 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Elective 3 0 0 0
42 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Elective 3 0 0 0
43 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Elective 3 0 0 0
44 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
45 TİB-112 HADİS USULÜ Elective 3 0 0 0
46 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Elective 3 0 0 0
47 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Elective 3 0 0 0
48 TİB-115 HADİS VE TARİH Elective 3 0 0 0
49 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Elective 3 0 0 0
50 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Elective 3 0 0 0
51 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Elective 3 0 0 0
52 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Elective 3 0 0 0
53 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Elective 3 0 0 0
54 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Elective 3 0 0 0
55 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Elective 3 0 0 0
56 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Elective 3 0 0 0
57 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Elective 3 0 0 0
58 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Elective 3 0 0 0
59 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
60 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Elective 3 0 0 0
61 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Elective 3 0 0 0
62 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Elective 3 0 0 0
63 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Elective 3 0 0 0
64 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Elective 3 0 0 0
65 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Elective 3 0 0 0
66 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
67 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Elective 3 0 0 0
68 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Elective 3 0 0 0
69 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Elective 3 0 0 0
70 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Elective 3 0 0 0
71 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Elective 3 0 0 0
72 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Elective 3 0 0 0
73 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Elective 3 0 0 0
74 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Elective 3 0 0 0
75 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Elective 3 0 0 0
76 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
77 TİB-144 KELAM TARİHİ Elective 3 0 0 0
78 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Elective 3 0 0 0
79 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Elective 3 0 0 0
80 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Elective 3 0 0 0
81 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Elective 3 0 0 0
82 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Elective 3 0 0 0
83 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Elective 3 0 0 0
84 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Elective 3 0 0 0
85 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Elective 3 0 0 0
86 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Elective 3 0 0 0
87 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Elective 3 0 0 0
88 TİB-155 TASAVVUF METİNLERİ Elective 3 0 0 0
89 TİB-156 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Elective 3 0 0 0
90 TİB-157 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Elective 3 0 0 0
91 TİB-158 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Elective 3 0 0 0
92 TİB-159 TASAVVUF EKOLLERİ Elective 3 0 0 0
93 TİB-160 TASAVVUFUN TARİHİNE GİRİŞ - I Elective 3 0 0 0
94 TİB-161 İLK MUTASAVVIFLAR Elective 3 0 0 0
95 TİB-162 ZÜHD DÖNEMİ Elective 3 0 0 0
96 TİB-163 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Elective 3 0 0 0
97 TİB-164 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Elective 3 0 0 0
98 TİB-165 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Elective 3 0 0 0
99 TİB-166 TASAVVUF METODOLİJİSİ Elective 3 0 0 0
100 TİB-167 KUR'AN TARİHİ Elective 3 0 0 0
101 TİB-168 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Elective 3 0 0 0
102 TİB-169 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Elective 3 0 0 0
103 TİB-170 TEFSİR USULÜ Elective 3 0 0 0
104 TİB-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Elective 3 0 0 0
105 TİB-172 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Elective 3 0 0 0
106 TİB-173 KUR'AN'DA KISSALAR Elective 3 0 0 0
107 TİB-174 İLMİ TEFSİR Elective 3 0 0 0
108 TİB-175 İŞARİ TEFSİR Elective 3 0 0 0
109 TİB-176 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Elective 3 0 0 0
110 TİB-177 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Elective 3 0 0 0
111 TİB-178 ERKEN DÖNEM TEFSİR Elective 3 0 0 0
112 TİB-179 KUR'AN AHLAKI Elective 3 0 0 0
113 TİB-180 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Elective 3 0 0 0
114 TİB-181 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Elective 3 0 0 0
115 TİB-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Elective 3 0 0 0
116 TİB-183 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Elective 3 0 0 0
117 TİB-184 AHKAM TEFSİRİ Elective 3 0 0 0
118 TİB-185 KUR’AN İLİMLERİ Elective 3 0 0 0
119 TİB-186 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Elective 3 0 0 0
120 TİB-187 TEFSİR USULU METİNLERİ Elective 3 0 0 0
121 TİB-188 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Elective 3 0 0 0
122 TİB-189 KUR'AN'IN NÜZULÜ Elective 3 0 0 0
123 TİB-190 İRAB - I Elective 3 0 0 0
124 TİB-191 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Elective 3 0 0 0
125 TİB-192 METİN TAHKİKİ - I Elective 3 0 0 0
126 TİB-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Elective 3 0 0 0
127 TİB-194 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Elective 3 0 0 0
128 TİB-195 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Elective 3 0 0 0
129 TİB-196 İRAB - II Elective 3 0 0 0
130 TİB-197 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ -II Elective 3 0 0 0
131 TİB-198 KLASİK ARAP EDEBİYATI Elective 3 0 0 0
132 TİB-199 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ - II Elective 3 0 0 0
133 TİB-242 SELEFİLİK Elective 3 0 0 0
134 TİB-301 KUR'AN 'IN İCAZI-I Elective 3 0 0 0
135 TİB-302 KONULU KUR'AN TEFSİRİ Elective 3 0 0 0
136 TİB-304 TABİİN DÖNEMİNDE TEFSİR Elective 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Elective 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Elective 0 1 0 0
3 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
4 FDB-102 METAFİZİK Elective 3 0 0 0
5 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Elective 3 0 0 0
6 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Elective 3 0 0 0
7 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
8 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Elective 3 0 0 0
9 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Elective 3 0 0 0
10 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
11 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Elective 3 0 0 0
12 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Elective 3 0 0 0
13 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
14 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Elective 3 0 0 0
15 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
16 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Elective 3 0 0 0
17 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Elective 3 0 0 0
18 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
19 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Elective 3 0 0 0
20 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Elective 3 0 0 0
21 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Elective 3 0 0 0
22 FDB-120 AHLAK FELSEFESİ Elective 3 0 0 0
23 FDB-121 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Elective 3 0 0 0
24 FDB-122 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - II Elective 3 0 0 0
25 FDB-123 TÜRK TOPLUM YAPISI Elective 3 0 0 0
26 FDB-124 YENİ DİN SOSYOLOJİLERİ Elective 3 0 0 0
27 FDB-125 SOSYAL PSİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
28 FDB-126 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Elective 3 0 0 0
29 FDB-127 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Elective 3 0 0 0
30 FDB-128 YENİ SOSYAL HAREKETLER Elective 3 0 0 0
31 FDB-129 İSLAM FELSEFESİ Elective 3 0 0 0
32 FDB-130 ETİK Elective 3 0 0 0
33 FDB-131 FELSEFE TARİHİ - II Elective 3 0 0 0
34 FDB-132 FİLOZOFLARIN TANRI ANLAYIŞI Elective 3 0 0 0
35 TİB-101 MODERN METİNLER - I Elective 3 0 0 0
36 TİB-102 BELAGAT - I Elective 3 0 0 0
37 TİB-103 KLASİK DİNİ METİNLER Elective 3 0 0 0
38 TİB-104 KLASİK HADİS METİNLERİ - I Elective 3 0 0 0
39 TİB-105 HADİS EDEBİYATI Elective 3 0 0 0
40 TİB-106 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Elective 3 0 0 0
41 TİB-107 HADİS TARİHİ Elective 3 0 0 0
42 TİB-108 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Elective 3 0 0 0
43 TİB-109 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Elective 3 0 0 0
44 TİB-110 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Elective 3 0 0 0
45 TİB-111 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
46 TİB-112 HADİS USULÜ Elective 3 0 0 0
47 TİB-113 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU Elective 3 0 0 0
48 TİB-114 HADİSLERİN PSİKOLOJİK YORUMU Elective 3 0 0 0
49 TİB-115 HADİS VE TARİH Elective 3 0 0 0
50 TİB-116 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I Elective 3 0 0 0
51 TİB-117 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Elective 3 0 0 0
52 TİB-118 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - I Elective 3 0 0 0
53 TİB-119 HADİS OKUMA TEKNİKLERİ - II Elective 3 0 0 0
54 TİB-120 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - II Elective 3 0 0 0
55 TİB-121 HADİSLERDE İSNAD Elective 3 0 0 0
56 TİB-122 Şİİ HADİS GELENEĞİ Elective 3 0 0 0
57 TİB-123 İSLAM CEZA HUKUKU Elective 3 0 0 0
58 TİB-124 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAK KAVRAMI Elective 3 0 0 0
59 TİB-125 İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Elective 3 0 0 0
60 TİB-126 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE HÜKÜM ÇIKARMA YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
61 TİB-127 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Elective 3 0 0 0
62 TİB-128 İSLAM HUKUKUNDA GAYE PROBLEMİ Elective 3 0 0 0
63 TİB-129 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Elective 3 0 0 0
64 TİB-130 İSLAM HUKUKU KLASİK METİNLERİ Elective 3 0 0 0
65 TİB-131 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Elective 3 0 0 0
66 TİB-132 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Elective 3 0 0 0
67 TİB-133 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
68 TİB-134 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Elective 3 0 0 0
69 TİB-135 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK KAYNAKLARI VE METODOLOJİSİ - I Elective 3 0 0 0
70 TİB-136 MATURİDİLİK MEZHEBİ Elective 3 0 0 0
71 TİB-137 ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİ Elective 3 0 0 0
72 TİB-138 CAFERİLİK MEZHEBİ Elective 3 0 0 0
73 TİB-139 ÇAĞDAŞ ŞİİLİK Elective 3 0 0 0
74 TİB-140 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Elective 3 0 0 0
75 TİB-141 MUTEZİLE EKOLÜ Elective 3 0 0 0
76 TİB-142 EŞARİLİK MEZHEBİ Elective 3 0 0 0
77 TİB-143 KELAM METADOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
78 TİB-144 KELAM TARİHİ Elective 3 0 0 0
79 TİB-145 İLK DÖNEM KELAM METİNLERİ Elective 3 0 0 0
80 TİB-146 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - I Elective 3 0 0 0
81 TİB-147 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - I Elective 3 0 0 0
82 TİB-148 KELAMİ EKOLLER Elective 3 0 0 0
83 TİB-149 ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK ARAYIŞLARI Elective 3 0 0 0
84 TİB-150 MATURİDİ KELAMI Elective 3 0 0 0
85 TİB-151 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET - II Elective 3 0 0 0
86 TİB-152 İSLAM KELAMINDA ULUHİYET - II Elective 3 0 0 0
87 TİB-153 SİSTEMATİK KELAM - I Elective 3 0 0 0
88 TİB-154 YENİÇAĞ KELAM ÇALIŞMALARI Elective 3 0 0 0
89 TİB-155 TASAVVUF METİNLERİ Elective 3 0 0 0
90 TİB-156 TASAVVUFİ HALLER VE MAKAMLAR Elective 3 0 0 0
91 TİB-157 TASAVVUFUN TEORİK KONULARI Elective 3 0 0 0
92 TİB-158 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - I Elective 3 0 0 0
93 TİB-159 TASAVVUF EKOLLERİ Elective 3 0 0 0
94 TİB-160 TASAVVUFUN TARİHİNE GİRİŞ - I Elective 3 0 0 0
95 TİB-161 İLK MUTASAVVIFLAR Elective 3 0 0 0
96 TİB-162 ZÜHD DÖNEMİ Elective 3 0 0 0
97 TİB-163 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI - II Elective 3 0 0 0
98 TİB-164 TASAVVUF TARİHİNE GİRİŞ - II Elective 3 0 0 0
99 TİB-165 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Elective 3 0 0 0
100 TİB-166 TASAVVUF METODOLİJİSİ Elective 3 0 0 0
101 TİB-167 KUR'AN TARİHİ Elective 3 0 0 0
102 TİB-168 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Elective 3 0 0 0
103 TİB-169 ANLAM VE YORUM AÇISINDAN FARKLI KIRAATLER Elective 3 0 0 0
104 TİB-170 TEFSİR USULÜ Elective 3 0 0 0
105 TİB-171 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Elective 3 0 0 0
106 TİB-172 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Elective 3 0 0 0
107 TİB-173 KUR'AN'DA KISSALAR Elective 3 0 0 0
108 TİB-174 İLMİ TEFSİR Elective 3 0 0 0
109 TİB-175 İŞARİ TEFSİR Elective 3 0 0 0
110 TİB-176 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Elective 3 0 0 0
111 TİB-177 MÜFESSİR SAHABELER VE TABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Elective 3 0 0 0
112 TİB-178 ERKEN DÖNEM TEFSİR Elective 3 0 0 0
113 TİB-179 KUR'AN AHLAKI Elective 3 0 0 0
114 TİB-180 KUR'AN'DA GAYB BİLGİSİ Elective 3 0 0 0
115 TİB-181 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Elective 3 0 0 0
116 TİB-182 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Elective 3 0 0 0
117 TİB-183 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Elective 3 0 0 0
118 TİB-184 AHKAM TEFSİRİ Elective 3 0 0 0
119 TİB-185 KUR’AN İLİMLERİ Elective 3 0 0 0
120 TİB-186 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Elective 3 0 0 0
121 TİB-187 TEFSİR USULU METİNLERİ Elective 3 0 0 0
122 TİB-188 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Elective 3 0 0 0
123 TİB-189 KUR'AN'IN NÜZULÜ Elective 3 0 0 0
124 TİB-190 İRAB - I Elective 3 0 0 0
125 TİB-191 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ - I Elective 3 0 0 0
126 TİB-192 METİN TAHKİKİ - I Elective 3 0 0 0
127 TİB-193 ARAPÇA EDEBİ SANATLARI Elective 3 0 0 0
128 TİB-194 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Elective 3 0 0 0
129 TİB-195 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I Elective 3 0 0 0
130 TİB-196 İRAB - II Elective 3 0 0 0
131 TİB-197 ARAPÇA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ -II Elective 3 0 0 0
132 TİB-198 KLASİK ARAP EDEBİYATI Elective 3 0 0 0
133 TİB-199 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ - II Elective 3 0 0 0
134 TİB-242 SELEFİLİK Elective 3 0 0 0
135 TİB-301 KUR'AN 'IN İCAZI-I Elective 3 0 0 0
136 TİB-302 KONULU KUR'AN TEFSİRİ Elective 3 0 0 0
137 TİB-304 TABİİN DÖNEMİNDE TEFSİR Elective 3 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FDB-101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
2 FDB-102 METAFİZİK Elective 3 0 0 0
3 FDB-103 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Elective 3 0 0 0
4 FDB-104 MODERNLEŞME VE DİN Elective 3 0 0 0
5 FDB-105 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Elective 3 0 0 0
6 FDB-106 DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - I Elective 3 0 0 0
7 FDB-107 MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ Elective 3 0 0 0
8 FDB-108 GENEL PSİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
9 FDB-109 FELSEFE TARİHİ - I Elective 3 0 0 0
10 FDB-110 KİŞİLİK VE DİN Elective 3 0 0 0
11 FDB-111 DİN PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
12 FDB-112 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME METİNLER - I Elective 3 0 0 0
13 FDB-113 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
14 FDB-114 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - I Elective 3 0 0 0
15 FDB-115 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - II Elective 3 0 0 0
16 FDB-116 KUR'AN'A GÖRE İNSAN PSİKOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
17 FDB-117 KUR'AN VE BEDEN DİLİ Elective 3 0 0 0
18 FDB-118 ANADOLU SELÇUKLULARINDA TASAVVUF EKOLLERİ Elective 3 0 0 0
19 FDB-119 SOSYAL ANTROPOLOJİ Elective 3 0 0 0
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS GRUBU
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr