Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
T.C. Iğdır Üniversitesinde, 06.02.2012 tarihinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde; Bankacılık ve Finans, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin açılması uygun görülmüştür. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Modern bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretiminin verildiği bu bölümde öğretim süresi dört yıldır.
Kuruluş
06.02.2012 tarihinde, T.C. Iğdır Üniversitesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde; Bankacılık ve Finans, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin açılması uygun görülmüştür. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Modern bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretiminin verildiği bu bölümde öğretim süresi dört yıldır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan mezunlar, " Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenci kabulü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda ve yabancılar için belirlenen sınavlar sonucunda gerçekleşmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk yükseköğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler mümkündür. Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bilim dalının günümüzdeki sosyal, ekonomik, teknolojik ve siyasal değişimlere paralel olarak değeri artmaktadır. Bu bölümdeki dersleri okuyan öğrenciler bu gelişim ve değişim süreçlerini anlama, değerlendirme ve eleştirme yetisine sahip olacaklardır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin devlet ve özel sektör alanında farklı kurumlarda istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarında “memur, uzman, kontrolör, denetçi, müfettiş, yönetici, idare ve vergi mahkemesi hakimi, kaymakam, diplomat” gibi unvanlarla çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise araştırma kuruluşlarında, şirketlerde, bankalarda, Dünya Bankası ile Avrupa Birliği Projelerinde yer alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak okutulan derslerde bir ara sınav ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavının %40’ı ve genel sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde belirtilmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Recep GÜLŞEN, Tel:+90 4762230010-7493, Faks:+90 4762230017, E-posta:recep.gulsen@igdir.edu.tr Bölüm sekreteri: Mehmet Emin EKMEN, Tel:+90 4762230010-5040 Faks:+90 4762230017, E-posta:mehmetemin.ekmen@igdir.edu.tr Adres: Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, Suveren Köyü- Iğdır
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümdeki tüm öğretim üyelerinin bilgisayarı ve yazıcısı olup, internet bağlantısı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin derslerde edindiği teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2Derslerde edindiği teorik ve pratik bilgileri kullanabilir.
3Derslerde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama-değerlendirme, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerisi kazanabilir.
4Derslerde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
5Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanıyla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız şekilde yürütebilir.
6Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanıyla ilgili sorunları çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7Sorumluluğu altında çalışan kişilerin gelişmelerine etkinlikleri planlayıp yönetebilir.
8Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler uygulayabilir ve faaliyetler düzenleyebilir.
9Öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
11İnsan haklarının evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma hakkında yeterli bilince sahip olabilir.
12Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarındaki sorunlara ilişkin düşüncelerini başkalarına yazılı ve sözlü olarak iletebilir ve çözüm üretebilir.
13Siyaset bilimi alanında yerel, ülkesel, bölgesel ve küresel sorunları tanımlayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip olabilir.
14Kamu yönetimleri konularındaki sorunları tanımlayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip olabilir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11223333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000135 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
4 180400501102 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
5 200400501102 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
6 220400501104 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
7 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
10 180400501104 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
11 200400501104 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
12 220400501101 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
13 180400501100 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 5
14 200400501100 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 5
15 220400501102 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 5
16 220400501103 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
17 180400501105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 2 0 0 2
18 200400501105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 2 0 0 2
19 220400501100 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 2 0 0 0
20 180400501101 TOPLUM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
21 200400501101 TOPLUM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
22 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
23 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
24 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
25 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
26 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
27 9900000147 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 3
28 180400501103 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 5
29 200400501103 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 71 0 0 76
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400502104 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
5 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
6 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
7 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
8 180400502102 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 3
9 200400502102 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 3
10 220400502105 İNSANLIK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
11 180400502103 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 4 0 0 5
12 200400502103 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 4 0 0 5
13 220400502103 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
14 180400502101 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
15 200400502101 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
16 220400502102 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 0
17 180400502104 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
18 200400502104 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
19 180400502105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 0 0 2
20 200400502105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 0 0 2
21 220400502100 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 0 0 0
22 180400502100 TÜRK ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
23 200400502100 TÜRK ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
24 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
25 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
26 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
27 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
28 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
29 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 77 0 0 66
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400503104 3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 180400503100 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
3 200400503100 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
4 180400503101 İDARE HUKUKU Zorunlu 4 0 0 5
5 200400503101 İDARE HUKUKU Zorunlu 4 0 0 5
6 220400503102 İDARE HUKUKU I Zorunlu 4 0 0 0
7 220400503101 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 4 0 0 0
8 200400503105 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 3
9 180400503105 İNGİLİZCE III Zorunlu 2 0 0 3
10 220400503103 İSTATİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
11 180400503104 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 4 0 0 5
12 200400503104 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 4 0 0 5
13 180400503103 MEDENİ HUKUK Zorunlu 4 0 0 5
14 200400503103 MEDENİ HUKUK Zorunlu 4 0 0 5
15 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
16 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
17 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
18 220400503100 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 0
19 180400503102 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
20 200400503102 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
21 180400503106 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Zorunlu 1 2 0 3
22 200400503106 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Zorunlu 1 2 0 3
23 9900000314 YABANCI DİL - III Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 58 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400504104 4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 220400504102 İDARE HUKUKU II Zorunlu 4 0 0 0
3 180400504104 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Zorunlu 4 0 0 5
4 200400504104 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Zorunlu 4 0 0 5
5 220400504101 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 4 0 0 0
6 200400504105 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 3
7 180400504105 İNGİLİZCE IV Zorunlu 2 0 0 3
8 180400504103 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 5
9 200400504103 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 5
10 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
11 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
12 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
13 180400504100 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 5
14 200400504100 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 5
15 220400504100 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 0
16 180400504101 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
17 200400504101 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
18 180400504106 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II Zorunlu 1 2 0 3
19 200400504106 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II Zorunlu 1 2 0 3
20 180400504102 TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI Zorunlu 4 0 0 5
21 200400504102 TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI Zorunlu 4 0 0 5
22 220400504103 TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI Zorunlu 4 0 0 0
23 9900000414 YABANCI DİL - IV Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 59 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400505000 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200400505000 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
3 220400505104 5. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 180400505102 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
5 200400505100 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
6 220400505101 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
7 180400505104 KENTLEŞME SORUNLARI VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
8 180400505105 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 3
9 200400505103 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 3
10 220400505103 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
11 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
12 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
13 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
14 180400505103 TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 4
15 200400505102 TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 4
16 220400505100 TÜRK SİYASAL HAYATI I Zorunlu 3 0 0 0
17 180400505101 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 3
18 180400505100 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 5
19 200400505101 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 4
20 220400505102 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 40 0 0 39
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400506000 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200400506000 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
3 220400506104 6. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 180400506104 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 200400506102 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
6 180400506101 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
7 180400506102 CEZA YARGILAMA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
8 200400506100 CEZA YARGILAMASI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
9 220400506101 CEZA YARGILAMASI HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
10 180400506103 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
11 200400506101 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
12 180400506105 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
13 200400506103 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 0
14 220400506103 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
15 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
16 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
17 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
18 220400506102 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
19 220400506100 TÜRK SİYASAL HAYATI II Zorunlu 3 0 0 0
20 180400506100 TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 40 0 0 24
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400507000 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200400507000 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
3 220400507104 7. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 180400507100 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ I Zorunlu 1 2 0 4
5 200400507100 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ I Zorunlu 1 2 0 0
6 180400507104 İNSAN HAKLARI Zorunlu 3 0 0 4
7 220400507100 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 0
8 180400507101 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR I Zorunlu 4 0 0 5
9 200400507101 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR I Zorunlu 3 0 0 4
10 180400507105 MESLEKİ İNGİLİZCE III Zorunlu 2 0 0 0
11 200400507103 MESLEKİ İNGİLİZCE III Zorunlu 2 0 0 0
12 220400507103 MESLEKİ İNGİLİZCE III Zorunlu 3 0 0 0
13 220400507102 MEZUNİYET PROJESİ I Zorunlu 2 2 0 0
14 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
15 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
16 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
17 180400507102 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 4 0 0 4
18 180400507103 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 4
19 200400507102 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 34 6 0 25
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400508000 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 200400508000 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
3 220400508104 8. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
4 180400508104 AB SİYASAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
5 200400508102 AB SİYASAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
6 180400508100 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ II Zorunlu 1 2 0 4
7 200400508100 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ II Zorunlu 1 2 0 0
8 180400508102 ÇEVRE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
9 180400508101 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR II Zorunlu 4 0 0 5
10 200400508101 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR II Zorunlu 3 0 0 0
11 220400508100 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Zorunlu 3 0 0 0
12 180400508105 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Zorunlu 2 0 0 0
13 200400508103 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Zorunlu 2 0 0 0
14 220400508103 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Zorunlu 3 0 0 0
15 220400508102 MEZUNİYET PROJESİ II Zorunlu 2 2 0 0
16 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
17 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
18 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
19 180400508103 SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 34 6 0 13
 
3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400503106 MUHASEBE I Seçmeli 3 0 0 0
2 220400503107 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
3 220400503108 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
4 220400503109 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
5 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400504106 MUHASEBE II Seçmeli 3 0 0 0
2 220400504107 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
3 220400504108 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400505106 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 180400505107 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 180400505108 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
4 180400505109 SİVİL TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
5 180400505110 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 3
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 200400505001 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 200400505002 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 200400505003 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 4
5 200400505004 SİVİL TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
6 200400505005 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 200400505006 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 4
8 200400505007 KENTLEŞME SORUNLARI VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 4
9 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 2
5. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400505106 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
2 220400505107 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 220400505108 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 220400505109 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERi Seçmeli 3 0 0 0
5 220400505110 SİVİL TOPLUM Seçmeli 3 0 0 0
6 220400505111 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400506106 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 0
2 180400506107 YEREL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 0
3 180400506108 DEVLETLER HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
4 180400506109 KENT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 180400506110 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200400506001 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
2 200400506002 YEREL KALKINMA Seçmeli 3 0 0 0
3 200400506003 DEVLETLER HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
4 200400506004 KENT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 200400506005 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
6 200400506007 TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
7 200400506008 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
8 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
9 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
6. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400506106 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220400506107 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
3 220400506108 ULUSLARARASI HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
4 220400506109 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
5 220400506110 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 220400506111 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400507106 KENT VE BÖLGE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
2 180400507107 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
3 180400507108 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 0
4 180400507109 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 180400507110 KAMU YÖNETİMİNDE YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200400507001 KENT VE BÖLGE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 0
2 200400507002 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
3 200400507003 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
4 200400507004 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5 200400507005 KAMU YÖNETİMİNDE YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
6 200400507006 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 200400507007 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
7. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400507106 SİYASAL TARİH Seçmeli 3 0 0 0
2 220400507107 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
3 220400507108 KENTLEŞME VE ÇEVRESEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
4 220400507109 KÜRESEL-BÖLGESEL SİYASET Seçmeli 3 0 0 0
5 220400507110 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
6 220400507111 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 180400508106 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
2 180400508107 KAMU YÖNETİMİ VE ETİK Seçmeli 2 0 0 0
3 180400508108 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
4 180400508109 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 180400508110 İNSANLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200400508001 GİRİŞİMCİLİK VE STRATEJİ Seçmeli 3 0 0 0
2 200400508002 KAMU YÖNETİMİ VE ETİK Seçmeli 3 0 0 0
3 200400508003 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
4 200400508004 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
5 200400508005 İNSANLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
6 200400508006 ÇEVRE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
7 200400508007 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
8. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220400508106 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220400508107 ÇEVRESEL POLİTİKALAR Seçmeli 3 0 0 0
3 220400508108 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
4 220400508109 AB HUKUKU VE KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 220400508110 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
6 220400508111 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr