Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ağız ve Diş Sağlığı - Ağız ve Diş SağlığıProgram Tanımları
Kuruluş
26/09/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca YÖK tarafından kurulmuş ve eğitim öğretime 2022 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Önlisans (Tekniker)
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.
Program Profili
Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınavı ile aşağıdaki programlara dikey geçiş yapılabilir. 1.Sağlık İdaresi 2. Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3. Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4. Sağlık Yönetimi
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıliçi faaliyetlerden alınan puanın %40'ı ve Yılsonu sınavının %60'ı alınıp toplam 60 ve üzeri olan öğrenci başarılı sayılır
Mezuniyet Koşulları
120 AKTS!lik Dersi 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasi alarak geçmiş olmak ve 40 iş günü yaz stajı yapmak olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Büşra Merve SARITAŞ Iğdır Üniversitesi SHMYO IĞDIR bmerve.saritas@igdir.edu.tr Program Başkanı: Emine YALÇIN Iğdır Üniversitesi SHMYO IĞDIR emnyllcnn76@gmail.com
Bölüm Olanakları
Dişçilik Hizmetleri Bölümümüz, nitelikli akademik kadrosu, yeterli ve nitelikli laboratuvar olanaklarıyla, bilgi, beceri ve motivasyonu yüksek “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” ve “Diş Protez Teknikeri” yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Program Çıktıları
1Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
21. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
32. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
41. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
52. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
63. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
71. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
82. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
93. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
101. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
112. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
123. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
134. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
141. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
152. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
122333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2255026101000 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 225502610102 DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 225502610103 DİŞ HEKİMLİĞİNE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
5 225502610101 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 225502610100 MESLEK BİLGİSİ VE KLİNİK İŞLEMLER-I Zorunlu 4 2 0 6
7 225502610104 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 18 2 0 15
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2255026102000 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 225502610202 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
4 225502610203 İLKYARDIM Zorunlu 2 0 0 0
5 225502610200 MESLEK BİLGİSİ VE KLİNİK İŞLEMLER-II Zorunlu 2 4 0 0
6 225502610201 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
9 225502610210 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 14 4 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2255026103000 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 225502610302 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİNDE KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 3 0 0
3 225502610304 AĞIZ HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 0
4 225502610300 ENDODONTİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 3 0 0
5 225502610301 PEDODONTİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 2 0 0
6 225502610303 PERİODONTOLOJİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 3 0 0
Toplam 10 11 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2255026104000 4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
2 225502610401 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİNDE KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 2 0 0
3 225502610404 MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE HASTA KAYIT Zorunlu 2 0 0 0
4 225502610400 ORTODONTİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 3 0 0
5 225502610403 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 3 0 0
6 225502610402 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK YARDIMCILIĞI Zorunlu 2 3 0 0
Toplam 10 11 0 0
 
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 225502610105 MESLEKİ HASTALIKLAR VE ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 225502610106 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 225502610107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 0
4 225502610108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 225502610109 DENTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
6 225502610110 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 225502610204 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
2 225502610205 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 225502610206 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 0
4 225502610207 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Seçmeli 2 0 0 0
5 225502610208 BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 0
6 225502610209 HASTALIKLAR BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 225502610305 DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ VE YAPAY ZEKA Seçmeli 2 0 0 0
2 225502610306 İLETİŞİM BECERİLERİ VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
3 225502610307 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Seçmeli 2 0 0 0
4 225502610308 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
5 225502610309 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 0
6 225502610310 SAĞLIK İLETİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 225502610405 HASTA VE SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 225502610406 KÜTÜPHANECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
3 225502610407 YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE KOMPOZİSYON Seçmeli 2 0 0 0
4 225502610408 ORAL HİJYEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
5 225502610409 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
6 225502610410 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr