Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı - Bilgisayar ProgramcılığıProgram Tanımları
Kuruluş
Program, Iğdır Meslek Yüksekokulunda 1998 yılında kurulmuş ve 1998-1999 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında METEB kapsamında adı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama olarak değişen program, 2009-2010 eğitim öğretim yılında itibaren Bilgisayar Programcılığı adı ile eğitime devam ediyor. 2010-2011 Eğitim öğretim yılı itibarıyla İKMEP'e uygun müfredat izlemektedir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, teknik programların Iğdır Meslek Yüksekokulundan ayrılmasından sonra programımız Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı bitiren öğrenciler Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar. Mezunlar bilgisayar programcısı, bilgisayar teknikeri ünvanı kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
"Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. "
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü ve 30 işgünü stajını başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Matematik gibi genel dersler ile programlama, web, grafik, animasyon ve veritabanı tasarımına yönelik temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya hizmet eden görsel programlama, internet programcılığı, veritabanı, ağ temelleri, açık kaynak işletim sistemi, nesne tabanlı programlama gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bilgisayar Programcılığı mezunları, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, yazlımevlerinde, sanayi ve medya kuruluşlarında, yazılım hizmeti veren firmalarda, veritabanı ve internet çözümleri geliştiren firmalarda, bilgisayar destekli tasarım firmalarında çalışabilirler. İsterlerse kendi masaüstü yazılım veya web tasarım ve programlama şirketlerini kurabilirler. İstenirse DGS veya AÖF ile lisans eğitimini tamamlayabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programın mezunları DGS ile "Bilgisayar Teknolojileri", "Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Mühendisliği", "Bilgisayar Öğretmenliği", "Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği", "Bilgisayar-Enformatik", "Bilişim Sistemleri Mühendisliği", "Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri", "Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği", "Enformasyon Teknolojileri", "Fizik", "İstatistik", "İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri", "Kontrol Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar", "Meteoroloji Mühendisliği", "Uzay Mühendisliği", "Yazılım Mühendisliği" lisans programlarına devam edebilirler veya sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi "İşletme", "İktisat" programlarıyla lisan eğitimi tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Program eğitim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup eğitim dili Türkçedir. Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren, 112 AKTS dersleri ve 30 işgünü stajını (8 AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Merkez Iğdır E-Posta: alper.gulbe@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Program 1998-1999 akademik yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Üniversitemizin kendi bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır. 45 bilgisayarlı, kablolu ve kablosuz donanıma sahip 180 metrekare laboratuvar program öğrencilerinin hizmetindedir.

Program Çıktıları
1Bilgisayar bilimlerindeki temel kavramları anlayıp, alanındaki problemleri tanıma, modelleme ve çözme becerisi sunar.
2Ağlar hakkında genel bilgiye sahip olur, her türlü bilgisayar ağını kurar, yönetir.
3Hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi sunar.
4Kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanma ve yönetme becerisi kazanır.
5Temel ofis ve bilgisayar destekli tasarım yazılımlarını etkin şekilde kullanır.
6Proje grubuna katkı sağlar, takım arkadaşları ile uyumlu çalışabilir ve çalışmalarını etkin olarak ifade eder.
7Alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlar, toplar, organize eder ve değerlendirir.
8Bilgisayar Programcılığı alanındaki etik değerlere uyar ve sosyal sorumluluk bilincini taşır.
9Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturur, kalite standartlarını ve istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
10Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve sektöründeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilen birey olur.
11Analitik düşünme yeteneğini kazanır, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazar ve çalıştırır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11222333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
3 990000.082 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
4 3303001102 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 0 6
5 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
7 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 1 0 16
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 33030021011 GÖRSEL PROGRAMLAMA-I Zorunlu 3 1 0 0
3 9900001083 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
4 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
6 3303002102 VERİ TABANI-I Zorunlu 3 1 0 4
7 33030011033 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Zorunlu 2 1 0 3
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 3 0 17
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3303003201 GÖRSEL PROGRAMLAMA-II Zorunlu 3 1 0 4
2 3303003102 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I Zorunlu 3 1 0 5
3 3303003103 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I Zorunlu 3 1 0 6
4 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
6 3303003202 VERİ TABANI-II Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 12 4 0 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3303004202 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-II Zorunlu 3 1 0 5
2 3303004203 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II Zorunlu 3 1 0 6
3 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
4 9900001117 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 9 3 0 16
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3303001100 GRAFİK VE ANİMASYON-I Seçmeli 2 1 0 4
3 3303001101 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 3 1 0 0
4 3303001104 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 2 1 0 3
5 3351002103 TEMEL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 3
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001004 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
9 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
10 9900001068 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 2 0 3
11 9900001136 FİZİK Seçmeli 3 1 0 4
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3303002100 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 1 1 0 3
2 3303002103 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 1 1 0 2
3 3303002104 WEB PROJESİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 3
4 3303002105 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 4
5 3303002200 GRAFİK VE ANİMASYON-II Seçmeli 2 1 0 4
6 3351003104 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 3
7 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403003100 MOBİL PROGRAMLAMA - I Seçmeli 2 1 0 0
2 184403003101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 184403003102 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNER Seçmeli 1 1 0 2
4 3303003104 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Seçmeli 1 1 0 3
5 3303003105 VERİTABANI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 1 0 4
6 3303004101 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 1 1 0 2
7 3310004104 SENSÖRLER Seçmeli 2 1 0 3
8 9900000103 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 2 1 0 4
9 9900000105 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 1 1 0 2
10 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
11 9900001014 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
12 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 184403003103 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 184403004100 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
3 184403004200 MOBİL PROGRAMLAMA - II Seçmeli 1 2 0 0
4 3303003101 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 3303004100 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Seçmeli 3 1 0 5
6 3303004301 GÖRSEL PROGRAMLAMA-III Seçmeli 3 1 0 3
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000203 İŞLETME YÖNETİMİ - II Seçmeli 2 1 0 5
9 9900000205 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 1 1 0 2
10 9900001043 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
11 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr