Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Peyzaj ve Süs Bitkileri - Peyzaj ve Süs BitkileriProgram Tanımları
Kuruluş
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Iğdır Meslek Yüksekokulunda yer alan programlardan biridir. Program 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Programa her yıl 30 öğrenci kabul edilmektedir. 2013-2014 akademik yılı itibarıyla Iğdır Teknik Bilimler MYO'da eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliğine sahip olan öğrenciler “peyzaj ve Süs Bitkileri “ alanında ön lisans derecesine sahip olmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Peyzaj ve Süs Bitkileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 30 günlük stajını tamamlaması gerekir.
Program Profili
Eğitim programının amacı, ülke gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikleri taşıyan kaliteli, yetenekli, tecrübeli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip üstün vasıflı bireyler yetiştirmektir. Program öğrencileri 2 yıl boyunca görecekleri uygulamalı meslek dersleri ve yapacakları staj ile mezun olarak gerekli bilgi ve donanımlara sahip olacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrencilerimiz dış mekân düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretim ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda ara elman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını kurabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri 4. Yarıyıl sonunda DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Program öğrencileri DGS sınavında, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği programlarını tercih edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgününü kapsayan stajını başarıyla tamamlamak gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Kışla mah. İlhan Aliyev Bulvarı Merkez Iğdır E-Posta: alper.gulbe@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda teorik derslerin yapıldığı sınıflar, teknik resim salonu ve bir malzeme laboratuvarı bulunmakta ve akademik kadroda 1 adet öğretim elemanı (Öğr. Gör.) görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmaktır.
2Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini bitkisel-yapısal materyalleri seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
3Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, bitkisel üretimde kullanılan araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
4Tarım-sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
5Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
6Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
8Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
10Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11223333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 3312001100 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
3 194412001100 GENEL BOTANİK Zorunlu 2 1 0 4
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
5 9900001080 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
6 3312001101 PEYZAJ TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
7 194400001000 SEÇMELİ DERS GRUBU 1. YARIYIL Seçmeli - - - 0
8 9900001131 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 0 0
9 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 17 2 0 8
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 194412002100 BİTKİ TANIMA - I Zorunlu 2 2 0 0
3 194412002103 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
4 3312002101 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 1 0 0
5 3312002103 PEYZAJDA ÇİZİM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 0
6 194400002000 SEÇMELİ DERS GRUBU 2. YARIYIL Seçmeli - - - 0
7 194412002101 TEMEL TASARIM Zorunlu 2 1 0 0
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 6 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 194412003100 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 3 1 0 4
2 194412003200 BİTKİ TANIMA - II Zorunlu 2 2 0 0
3 3312003100 PROJE UYGULAMALARI - I Zorunlu 3 1 0 0
4 194400003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL Seçmeli - - - 0
5 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
6 194412003101 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 0
7 3312003103 YAPISAL BİTKİSEL UYGULAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 12 8 0 4
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 194412004103 ARAZİ DÜZENLEME VE BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
2 3312004100 FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
3 194412004100 PEYZAJ BAKIM VE ONARIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
4 3312004200 PROJE UYGULAMALARI - II Zorunlu 2 2 0 0
5 194400004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL Seçmeli - - - 0
6 194412004101 SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Zorunlu 2 2 0 0
7 194412004102 SÜS BİTKİLERİ MUHAFAZA VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 0
8 3312004103 YABANCI OTLARLA MÜCADELE Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 15 5 0 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 194412001101 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 1 0 0
3 194412001102 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 2
4 194412001102 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 2
5 194412001103 ÇİM, YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER VE TESİS TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
6 194412001104 TEMEL FOTOĞRAF Seçmeli 4 2 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 194412002104 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 0
2 194412002105 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 1 0 0
3 194412002106 TOPRAK BİLGİSİ VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 0
4 194412002107 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 194412003102 BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
2 194412003103 PEYZAJDA SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 194412003104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
4 194412003104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 194412003105 TÜRKİYE’NİN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ Seçmeli 2 2 0 0
6 194412003106 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
7 194412003107 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 0
8 194412003108 ÇATI VE TERAS BAHÇELERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 194412004104 PARK VE BAHÇELERDE KULLANILAN TIBBİ AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 1 0 0
2 194412004105 KÜLTÜR MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 0 0
3 194412004106 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 194412004107 REKREASYON ALANLARININ SULANMASI Seçmeli 2 1 0 0
5 194412004108 MAKET YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 1 1 0 0
6 194412004109 PEYZAJDA SU VE SU BİTKİLERİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
9 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr