Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Maliye - MaliyeProgram Tanımları
Kuruluş
Maliye bölümü 2000/2001 öğretim yılında açılmıştır.2008/2009 öğretim yılında da Maliye ikinci öğretim bölümü açılmıştır. O tarihte Kafkas Üniversitesi bünyesinde olan bölüm şu anda Iğdır üniversitesi Meslek yüksekokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan 120 AKTS karşılığı stajın ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere iki (2) yıllık bu program sonucunda Maliye alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Maliye Bölümü iki yıllık eğitim süresince mali konulardaki gelişmeleri izleyerek çağımızın gereklerine uygun mali bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirir. Amaç kamu sektörü ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Maliye bölümünü bitiren öğrenciler KPSS sınavında yeterli puan almaları halinde kamu sektöründe çalışabilirler.. Özel sektörde de istihdam olanağı oldukça yüksektir.Bunlara ilave olarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye bölümü öğrencileri için istihdam edilecekleri bir alandır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları ön lisans diploması ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili alanda dört yıla tamamlayabilirler. Açık öğretim fakültesinde lisans mezunu olma hakkını elde edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Öğr.Gör..Alper GÜLBE Adres: Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu IĞDIR
Bölüm Olanakları
Maliye bölümü Meslek yüksekokulu binasında hizmet vermektedir. Akademik personele ait oda sayısı 11 olup, her akademik personele ait bilgisayar ve yazıcı vardır. Sınıflarda projeksiyon cihazı olup, 10 sınıf ve 1 bilgisayar laboratuvarı, kantin ve futbol sahası

Program Çıktıları
1İktisadi ve mali olayları analiz etme.
2Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırmak.
3İş hayatına yönelik temel hukuk birikimi oluşturmak.
4Maliye alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapmak.
5Maliye politikaları konusunda analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirmek.
6Maliye alanında sahip olduğu bilgiyi, toplum yararına kullanma becerisi kazanmak
7Vergi mevzuatı ve politikalarına hakim olup, yorumlayabilme yeteneğini kullanma.
8Vergisel sorunları bütün boyutlarıyla kavranmasına izin verme
9Kamu ve özel sektöre yönelik olarak mali konularda bilgi sahibi olmak
10Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olmak
11Alanının gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanmak.
12Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
13Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
14Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
15Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür
16Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları takip etmek.
17Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
18Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve sektöründeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilen birey olur.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 9900000102 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 0 4
4 2104001100 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 0 0
5 9900000103 İŞLETME YÖNETİMİ - I Zorunlu 2 1 0 4
6 2104001101 İŞLETME YÖNETİMİ-1 Zorunlu 2 1 0 4
7 9900001044 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 0 0 2
8 2104001102 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 0 0 2
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
10 2104001105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
11 9900001051 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
12 2104001103 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
13 9900001055 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 4
14 2104001104 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
15 2104001107 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
16 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
17 2104001106 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
21 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 6 0 40
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 9900000202 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 4
4 2104002100 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 0
5 2104002106 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
6 2104002105 İŞLETME YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 5
7 9900001046 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 3
8 2104002101 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
9 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
10 9900001070 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
11 2104002102 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
12 9900001084 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
13 2104002103 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
14 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
15 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
16 9900001129 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
17 2104002104 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
18 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 41 4 0 39
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104003108 BANKA MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
2 3304004102 DEVLET BÜTÇESİ Zorunlu 3 0 0 3
3 2104003102 DEVLET BÜTÇESİ Zorunlu 3 0 0 3
4 9900001106 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
5 2104003104 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
6 3304003104 MAHALLİ İDARELER Zorunlu 3 0 0 3
7 2104003101 MAHALLİ İDARELER Zorunlu 3 0 0 0
8 2104003105 MALİYE MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 5
9 9900001113 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 4
10 2104003106 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
11 3301003101 PAKET PROGRAMLAR - I Zorunlu 3 1 0 5
12 2104003100 PAKET PROGRAMLAR-I Zorunlu 3 1 0 5
13 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
14 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
15 9900001074 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 3
16 2104003103 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 3
17 2104003107 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 40 6 0 53
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3304004107 DEVLET BORÇLARI Zorunlu 3 0 0 3
2 9900001040 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
3 9900001047 MALİ TABLOLAR Zorunlu 3 1 0 4
4 3304004103 MALİYE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 3
5 213316004002 MALİYE SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
6 3301004201 PAKET PROGRAMLAR - II Zorunlu 3 1 0 5
7 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
8 9900001063 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 16 3 0 20
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3319003102 LOJİSTİK Seçmeli 2 1 0 4
3 3319003102 LOJİSTİK Seçmeli 2 1 0 4
4 3320004102 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 3320004102 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001069 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
9 9900001069 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
10 9900001133 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 2 1 0 4
11 9900001133 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 2 1 0 4
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301004101 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 0 3
2 3301004101 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 3319003103 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 3319003103 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
5 9900000203 İŞLETME YÖNETİMİ - II Seçmeli 2 1 0 5
6 9900000203 İŞLETME YÖNETİMİ - II Seçmeli 2 1 0 5
7 9900001014 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
9 9900001037 İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3304003103 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 3304003103 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 3319003105 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
4 3319003105 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 9900001003 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 4
6 9900001003 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 4
7 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
8 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
9 9900001127 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 3
10 9900001127 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 3
11 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
12 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
MALİYE SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104004100 PAKET PROGRAMLAR-II Seçmeli 3 1 0 0
2 2104004101 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
3 2104004102 DEVLET BORÇLERI Seçmeli 3 0 0 0
4 2104004103 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 2 0 0
5 2104004104 MALİ TABLOLAR Seçmeli 3 1 0 0
6 2104004105 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 0
7 213300004100 MESLEKİ UYGULAMLAR DERSİ Seçmeli 0 5 0 0
8 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
9 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
11 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
13 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
14 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
18 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
23 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
39 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
40 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
44 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
45 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
46 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
47 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
48 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
49 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19000000001 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 0 0
2 3302004100 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 0 3
3 3302004100 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 3319004100 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 2 1 0 3
5 3319004100 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 2 1 0 3
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
8 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
9 9900001020 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 1 0 4
10 9900001020 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 1 0 4
11 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
12 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
13 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
14 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr