Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) - Muhasebe ve Vergi UygulamalarıProgram Tanımları
Kuruluş
Kafkas Üniversitesine bağlı olarak 1995-1996 ÖğretimYılında açılan Iğdır Meslek Yüksekokulunda Muhasebe Programı adı altında ilk defa 1996-1997 Öğretim yılında açılmıştır. Daha sonra program adı “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” olarak değiştirilmiştir
Kazanılan Derece
2 (İki) yıllık bu programı bitiren ve 30 iş günü stajını tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında alanında Ön Lisans diplomasına sahip olurlar ve Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı alırlar
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak gerekir.
Program Profili
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı modern muhasebecilik mesleğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl farklı bilgi düzeyine sahip öğrencilerin temel bilgileri öğrenmeleri için başlıca matematik, temel hukuk, iktisat, işletme, yabancı dil, genel muhasebe gibi ortak dersleri içerir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ile tanıştırılmaktadır. Bu dersler başlıca ,maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, paket programlar, inşaat muhasebesi, banka muhasebesi gibi mesleğin temelini oluşturur. Öğrenciler 1. Yıl veya 2. Yıl sonunda 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar özel sektörde, ön muhasebe elemanı, yada kpss sınav sonucuna göre kamuda istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile lisans düzeyinde öğretim yapan kurumlara geçebilecekleri gibi sınavsız olarak Açıköğretim Fakültesine 3. Sınıftan kayıt olarak devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Baycan DEMİRAL Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu İlhan Aliyev Bulvarı Iğdır baycand@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Dersler alanında uzmanlaşmış tecrübeli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Ayrıca bilgisayar programlarını kullanabilecekleri donanımlı bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit edebilme becerisi
2Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
3Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
4Ticari hayatta kullanılan defterleri ve belgeleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme
5Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
6İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
7Kamu-Özel kesimin gereksinim duyduğu nitelikli elemanlarda olması gereken düzeydeki maliye, hukuk, iktisat, finansman, muhasebe, ekonomi ve işletmenin temel özelliklerini bilerek analiz edebilme becerisine sahip olma
8Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, inşaat muhasebesi, banka muhasebesi,ve dış ticaret muhasebesi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
9Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
10Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
11Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
12Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış
13Ekip çalışmasına yatkın, muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve veya grup içinde planlı-sistemli araştırma yapma, sunma, çalışma alışkanlığı kazanabilme ve güvenilir, yönetim kademelerinde görev alabilme
14Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
15Kamu finansman araçlarından verginin, vergi ile alakalı temel-pratik bilgilere sahip, maliye teorisi, kamu mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz edebilme
16Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilen ve sektöründeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilen birey olma

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1111111111111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000102 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 1 0 0
3 9900001051 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
4 9900001055 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
5 3302001100 OFİS PROGRAMLARI-I Zorunlu 2 1 0 4
6 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 3 0 8
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000202 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 1 0 0
3 9900001046 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
4 3302002200 OFİS PROGRAMLARI-II Zorunlu 2 1 0 0
5 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
6 9900001070 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
7 9900001084 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 17 3 0 2
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001020 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 1 0 0
2 3302004100 İNŞAAT MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 0
3 9900001106 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
4 9900001113 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 0
5 3301003101 PAKET PROGRAMLAR - I Zorunlu 3 1 0 0
6 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 13 3 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 0
2 9900001093 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 0
3 9900001047 MALİ TABLOLAR Zorunlu 3 1 0 0
4 3302004101 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 0
5 3301004201 PAKET PROGRAMLAR - II Zorunlu 3 1 0 0
6 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 9900001063 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 0
Toplam 13 5 0 0
 
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr