Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Turist Rehberliği - Turist RehberliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turist Rehberliği Programı' nda 2016-2017 eğitim -öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı başarıyla bitiren öğrenciler Turist Rehberliği alanında “Önlisans Diploması” ve “Meslek Elemanı” unvanına sahip olurlar. Mezuniyet sonrası öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan Türkiye veya bölge turuna katılmaktadırlar. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS’ den veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanan yabancı dil sınavlarında başarılı olduktan sonra Profesyonel Turist Rehberi Ruhsatnamesi ve Çalışma Kartına (Kokart) sahip olmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turist Rehberliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu, mesleki ve seçimli derslerin (en az 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 (iki) olması gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Program Profili
Programın amacı, profesyonel turist rehberi olmak isteyen öğrencilere gerekli mesleki bilgilerin kazandırılması, bu amaçla öğrencileri turizm sektörüne ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca yüksekokulumuzdaki öğrenim süreleri boyunca meslek hayatlarında gerek duyacakları pek çok konuyu (Mitoloji, Arkeoloji, Türkiye Müzeleri ve Antik Kentleri Turizm Coğrafyası vb.) deneyimli ve uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Turist Rehberliği Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan yabancı dil yeterlilik koşullarını sağladıkları takdirde; bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi, seyahat acentası enformasyon memuru, müze rehberi olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanağına sahiptirler. Ayrıca bunların dışında seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına sahip olacaklardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
2 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm Rehberliği ve Turizm İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. Derslerden başarılı olabilmek için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı, yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır .
Mezuniyet Koşulları
Turist rehberliği programından mezun olabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu, mesleki ve seçimli derslerin (en az 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 (iki) olması gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Berrin GÖKÇEK YILMAZ Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Suveren Kampüsü Iğdır. e-mail: berrin.yilmaz@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Dersler alanında uzmanlaşmış tecrübeli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Ayrıca bilgisayar programlarını kullanabilecekleri donanımlı bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Müze ve örenyeri gibi uygulama gerektiren dersler için yakın bölgedeki mekanlarda uygulama yapma imkanları yaratılmaktadır.

Program Çıktıları
1Turist Rehberliği alanı ile ilgili temel düzeyde kurumsal ve uygulamalı olarak bilgi sahibidir.
2Turist Rehberliği alanı ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3Turist Rehberliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisine sahiptir.
4Turist Rehberliği alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5Turist Rehberliği alanında kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
6Turist Rehberliği alanında temel düzeydeki bir çalışmayı yerine getirebilir, uygulamada karşılaşılan sorunlarda sorumluluk alır.
7Sorumluluğu altında çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
8Turizm ve Turist Rehberliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerilerini değerlendirebilir ve öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir.
10Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
11Alanında edindiği bilgi ve becerileri yazılı veya sözlü iletişim yoluyla doğru bir şekilde aktarır ve paylaşır.
12Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte Turist Rehberliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilir.
13Mesleği ile ilgili çalışmalarda çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal adalet ve kalite konularında yeterli bilince sahiptir.
14Mesleği ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11223333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313001101 ARKEOLOJİ - 1 Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 163313001100 GENEL TURİZM Zorunlu 2 0 0 2
4 163313001104 MESLEKİ YABANCI DİL - 1 Zorunlu 4 2 0 5
5 163313001102 MİTOLOJİ - 1 Zorunlu 2 0 0 3
6 163313001103 SANAT TARİHİ - 1 Zorunlu 2 0 0 3
7 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 2 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313002201 ARKEOLOJİ - 2 Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 163313002204 MESLEKİ YABANCI DİL - 2 Zorunlu 4 2 0 5
4 163313002202 MİTOLOJİ - 2 Zorunlu 2 0 0 3
5 163313002203 SANAT TARİHİ - 2 Zorunlu 2 0 0 3
6 3300001001 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 163313002100 TÜRKİYE MÜZELERİ VE ANTİK KENTLERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 2 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313003101 ANADOLU UYGARLIKLARI - 1 Zorunlu 2 0 0 3
2 163313003304 MESLEKİ YABANCI DİL - 3 Zorunlu 4 2 0 5
3 3300001002 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
4 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
5 163313003102 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
6 163313003104 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 163313003100 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 2
8 163313003103 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
9 163313003106 TURİZM SEMİNERİ - 1 Zorunlu 2 1 0 3
10 163313003105 TÜRKİYE FLORA VE FAUNASI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313004201 ANADOLU UYGARLIKLARI - 2 Zorunlu 2 0 0 3
2 163313004101 HALKBİLİMİİ Zorunlu 2 0 0 2
3 163313004404 MESLEKİ YABANCI DİL - 4 Zorunlu 4 2 0 5
4 3300001003 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
5 163313004102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Zorunlu 2 0 0 3
6 163313004100 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ Zorunlu 2 0 0 3
7 163313004206 TURİZM SEMİNERİ - 2 Zorunlu 2 0 0 3
8 163313004103 YER AYIRMA SİSTEMLERİ VE BİLET KESME Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 17 4 0 22
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313001105 DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 163313001105 DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
3 163313001106 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 0 3
4 163313001106 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 0 3
5 163313001107 REKREASYON VE ANİMASYON Seçmeli 2 0 0 3
6 163313001107 REKREASYON VE ANİMASYON Seçmeli 2 0 0 3
7 163313001108 TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
8 163313001108 TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313002101 TURİST REHBERLİĞİ VE TUR YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
2 163313002101 TURİST REHBERLİĞİ VE TUR YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
3 163313002102 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 163313002102 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 2
5 163313002103 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 2
6 163313002103 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 2
7 163313002104 GASTRONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 163313002104 GASTRONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
9 163313002105 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 1 0 3
10 163313002105 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313003107 ULUSLARARASI TANITIM Seçmeli 2 0 0 3
2 163313003107 ULUSLARARASI TANITIM Seçmeli 2 0 0 3
3 163313003108 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
4 163313003108 SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
5 163313003109 ALTERNATİF MESLEKİ YABANCI DİL - 1 Seçmeli 2 2 0 4
6 163313003109 ALTERNATİF MESLEKİ YABANCI DİL - 1 Seçmeli 2 2 0 4
7 163313003110 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
8 163313003110 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
9 163313003111 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
10 163313003111 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
11 163313003112 DESTİNASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 0 3
12 163313003112 DESTİNASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 0 3
13 163313003113 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
14 163313003113 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 163313004104 ULUSLARARASI KÜLTÜRLER Seçmeli 2 0 0 3
2 163313004104 ULUSLARARASI KÜLTÜRLER Seçmeli 2 0 0 3
3 163313004105 İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
4 163313004105 İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
5 163313004106 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 1 0 3
6 163313004106 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 1 0 3
7 163313004107 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
8 163313004107 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
9 163313004108 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
10 163313004108 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
11 163313004209 ALTERNATİF MESLEKİ YABANCI DİL - 2 Seçmeli 2 2 0 4
12 163313004209 ALTERNATİF MESLEKİ YABANCI DİL - 2 Seçmeli 2 2 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr