Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Lojistik - LojistikProgram Tanımları
Kuruluş
Lojistik Programı, Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulunda 2012’yılında kurulmuş olup 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Lojistik alanında önlisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Iğdır Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Lojistik Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Lojistik Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Iğdır Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için yönetmeliğe müracaat edilmesi gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir. (Toplam 120 AKTS karşılığı)
Program Profili
Iğdır Üniversitesi Lojistik Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; ticari matematik, temel hukuk, mikro ekonomi, genel işletme, Lojistiğe giriş, lojistik yönetimi ve organizasyonu, uluslararası ticaret, lojistik bilgi sistemleri, taşıma operasyonları, perakende yönetimi, ofis programları, iletişim, pazarlama ilkeleri, girişimcilik, finansal yönetim, makro ekonomi ve genel muhasebe alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise terminal planlaması ve yönetimi, gümrük işlemleri, istatistik, kombine taşımacılık, tedarik zinciri kurma ve yönetme, depolama ve envanter yönetimi gibi belli başlı dersler okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Lojistik Programını bitirenler her türlü işletmede iş bulabilecekleri gibi Lojistikle uğraşan işletmelerde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslar arası lojistik firmalarında çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Lojistik Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonomi • İktisat • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • Sermaye Piyasası • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Lojistik Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör.Baycan DEMİRAL Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu İlhan Aliyev Bulvarı Iğdır baycand@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Lojistik Programı 2012 yılından itibaren eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1İşletme, iktisat, pazarlama, hukuk, muhasebe ve lojistik ile ilgili konularda yeterli alt yapıyı oluşturur.
2Üretim planlaması, toplam kalite yönetimi, halkla ilişkiler, girişimcilik, dış ticaret konularını yeterli düzeyde bilir.
3Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.
4Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
5En az bir yabancı dil kullanır.
6Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir.
7Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanır.
8Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir ve davranışlarına yansıtır.
9Lojistik alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler, değişime açıktır.
10Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplin dışı takımlarda etkin olarak çalışır, alanı ile ilgili sorunların çözümünde sorumluluk alır.
11Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır.
12Lojistik problemlerini lojistik bilgi sistemlerini kullanarak, uygun analitik yöntemler ile çözer.
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
14Alanıyla ilgili kaynak araştırması yaparak veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
15Depolama, envanter ve tedarik zinciri yönetimi gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111112233333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 2111001106 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 1 0 3
4 9900001029 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 5
5 2111001101 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 5
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 2111001104 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
8 3311001100 LOJİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
9 2111001100 LOJİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 9900001055 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 4
11 2111001102 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
12 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 2111001105 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 4
14 9900001085 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
15 2111001103 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 38 5 0 41
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 2111002104 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 1 0 5
4 2111002103 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 1 0 2
5 3311002102 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 6
6 2111002102 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 4 1 0 6
7 3311002100 LOJİSTİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 4 0 0 6
8 2111002100 LOJİSTİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 4 0 0 6
9 2111002105 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 1 0 0
10 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
11 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
12 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
13 3311002101 ULUSLARARASI TİCARET Zorunlu 2 0 0 2
14 2111002101 ULUSLARARASI TİCARET Zorunlu 2 0 0 2
15 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
16 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 37 5 0 41
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3311003102 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
2 2111003102 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
3 3311003101 GÜMRÜK İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
4 2111003101 GÜMRÜK İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 9900001106 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
6 2111003105 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
7 2111004107 KAÇAKÇILIĞIN İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ Zorunlu 2 0 0 3
8 3311003104 KOMBİNE TAŞIMACILIK Zorunlu 2 0 0 3
9 2111003104 KOMBİNE TAŞIMACILIK Zorunlu 2 0 0 3
10 2111003109 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
11 2111003108 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 1 0 0
12 2111003107 NAKLİYAT VE LOJİSTİK SİGORTALARI Zorunlu 2 0 0 2
13 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
14 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
15 3311003103 TAŞIMACILIK VE ULUSLAR ARASI MEVZUATLAR Zorunlu 3 0 0 3
16 2111003103 TAŞIMACILIK VE ULUSLARARASI Zorunlu 3 0 0 0
17 3311003100 TERMİNAL PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
18 2111003100 TERMİNAL PLANLANMASI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 40 1 0 53
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3311004104 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
2 3311004105 KAÇAKÇILIĞIN İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ Zorunlu 2 0 0 3
3 3311004102 KONTEYNER SİSTEMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
4 213316004003 LOJİSTİK SEÇMELİ DERS PROGRAMI Seçmeli - - - 0
5 3311004101 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 3
6 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 3311004100 TEDARİK ZİNCİRİ KURMA VE YÖNTEMİ Zorunlu 2 0 0 3
8 3311004103 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
9 3311004110 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 17 0 0 23
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 3311001101 TAŞIMA OPERASYONLARI Seçmeli 1 1 0 2
3 3311001101 TAŞIMA OPERASYONLARI Seçmeli 1 1 0 2
4 3320004104 PERAKENDE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
5 3320004104 PERAKENDE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
8 9900001069 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
9 9900001069 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
10 9900001141 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 1 0 3
11 9900001141 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3302001100 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 2 1 0 4
2 3302001100 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 2 1 0 4
3 3311002103 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 0 2
4 3311002103 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 0 2
5 9900001020 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 1 0 4
6 9900001020 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 1 0 4
7 9900001046 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 1 0 3
8 9900001046 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 1 0 3
9 9900001148 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
10 9900001148 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
11 9900001150 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 3
12 9900001150 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19000000001 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 0 3
2 19000000001 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 1 0 3
3 3305004108 NAKLİYAT VE LOJİSTİK SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 2
4 3305004108 NAKLİYAT VE LOJİSTİK SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 2
5 3311003105 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
6 3311003105 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
7 3319003104 SERBEST BÖLGELER Seçmeli 2 0 0 2
8 3319003104 SERBEST BÖLGELER Seçmeli 2 0 0 2
9 9900000105 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 1 1 0 2
10 9900000105 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 1 1 0 2
11 9900001051 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
12 9900001051 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
13 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
14 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
15 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
LOJİSTİK SEÇMELİ DERS PROGRAMI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2111004100 TAŞIMA OPERASYONLARI Seçmeli 3 0 0 0
2 2111004101 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
3 2111004102 TEDARİK ZİNCİRİ KURMA VE YÖNTEMİ Seçmeli 2 0 0 0
4 2111004103 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
5 2111004104 KONTEYNER SİSTEMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
6 2111004105 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
7 2111004106 FİZİKSEL DAĞITIM KANLLARI VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
8 2111004108 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA Seçmeli 3 0 0 0
9 2111004109 ÜRETİM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
10 2111004110 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 1 1 0 0
11 2111004111 LİMAN YÖNETİMİ VE OPERASYONLARI Seçmeli 2 0 0 0
12 213300004100 MESLEKİ UYGULAMLAR DERSİ Seçmeli 0 5 0 0
13 213300004101 İSTEĞE BAĞLI STAJ Seçmeli 0 0 0 0
14 213300004102 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 213300004103 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 213300004104 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
17 213300004105 FARSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
18 213300004106 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
19 213300004107 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 0
20 213300004108 GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 0
21 213300004109 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
22 213300004110 GİTAR BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ Seçmeli 2 1 0 0
23 213300004111 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 0
24 213300004112 İNANÇ TURİZMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 213300004113 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
26 213300004114 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
27 213300004115 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
28 213300004116 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
29 213300004117 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 213300004118 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 0
31 213300004119 KONUŞMA SANATI Seçmeli 3 0 0 0
32 213300004120 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 213300004121 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
34 213300004122 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
35 213300004123 MEVLANA VE MESNEVİ Seçmeli 3 0 0 0
36 213300004124 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
37 213300004125 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
38 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
39 213300004126 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
40 213300004127 R İLE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 0
41 213300004128 R İLE MALİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
42 213300004129 R İLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
43 213300004130 R İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
44 213300004131 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
45 213300004132 RUSÇA' YA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
46 213300004133 SOSYAL BİLİMLERDE R İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
47 213300004134 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
48 213300004135 SÜRDÜREBİLİRLİK VE EKOTURİZM Seçmeli 3 0 0 0
49 213300004136 ŞEMS-İ TEBRİZİ VE HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
50 213300004137 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
51 213300004138 TEMEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 0
52 213300004139 TÜRK VERSGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 0
53 213300004140 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
54 213300004141 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
55 213300004142 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3311004106 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Seçmeli 2 0 0 2
2 3311004106 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Seçmeli 2 0 0 2
3 3311004107 HİZMET SEKTÖRÜ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
4 3311004107 HİZMET SEKTÖRÜ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
5 3311004108 LİMAN YÖNETİMİ VE OPERASYONLARI Seçmeli 2 0 0 2
6 3311004108 LİMAN YÖNETİMİ VE OPERASYONLARI Seçmeli 2 0 0 2
7 3311004109 ÜRETİM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
8 3311004109 ÜRETİM YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
9 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
10 9900000205 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 1 1 0 2
11 9900000205 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 1 1 0 2
12 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 2
13 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 2
14 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
15 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr