Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BSM-23-108TARIM MAKİNALARI VE DENEY İLKELERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tarım alet ve makinalarının üretildiği işe uygunluğuna yönelik temel ilkeleri öğretmek, makine imalatında kullanılan malzemelerin boyut, şekil ve özellik yönünden uygunluğu ile ilgili bilgi vermek, tarım alet ve makinalarının yapısal ve fonksiyonel özelliklerine yönelik yürürlükte olan ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi vermek, makina kalitesi ve dayanımının belirlenmesi için yapılması gereken ölçüm, kontrol ve deney ilkeleri ile ilgili bilgi vermek, deneylerin yürütülmesinde izlenecek aşamaların ve bu amaçla kullanılacak olan cihaz ve ekipmanlar hakkında bilgi vermek, deney raporlarının nasıl hazırlandığını öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Sefa ALTIKAT
Öğrenme Çıktıları
1Tarım makinalarının yapılacak işe uygunluğuna dair deney ilkelerini öğrenir
2Tarım makinaları imalatında kullanılan malzemelerin kalite, boyut ve özellikleri yönünden uygunluğunu öğrenir
3Tarım alet ve makinalarını yapısal ve fonksiyonel özellikler yönünden inceler ve yürürlükte olan standartlara uygunluğunu tespit edebilir
4Makine kalitesi ve dayanımının belirlenmesi için gereken ölçüm ve kontroller ile deney ilkelerini öğrenir
5Tarım alet ve makinaları deneylerinin yürütülmesinde izlenecek aşamaları ve bu amaçla kullanılacak olan cihaz ve ekipmanları belirler
6Tarım alet ve makinaları ile ilgili bir deney raporunu hazırlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarım alet ve makinaları ile traktörlerin performans testlerinin standartlara uygun bir şekilde yapılması ile ilgili bilgi verir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Deney raporlarını hazırlama esasları ve tarım makinaları ile ilgili ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi verilmesi
2Traktör deney ilkeleri
3Traktör koruyucu yapıları deney ilkeleri
4Kulaklı ve diskli pullukların deney ilkeleri
5Kuyruk milinden hareket alarak çalışan toprak işleme makinaları deney ilkeleri
6Kültivatör, çizel, dipkazan ve çeşitli tırmıkların deney ilkeleri
7Tahıl ve tek dane ekim makinaları deney ilkeleri
8Ara sınavı
9Ahır ve kimyasal gübre dağıtma makinaları deney ilkeleri
10Çayır biçme makinaları ve ot toplama tırmıkları deney ilkeleri
11Silaj ve balya makinaları deney ilkeleri
12Biçerdöver deney ilkeleri
13Patates ve şeker pancarı hasat makinaları deney ilkeleri
14Tarım arabaları ve çeşitli götürücülerin deney ilkeleri
15Yem kırma, karıştırma, hazırlama ve dağıtma makinaları deney ilkeleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tarım Makinaları Deney İlke ve Metodları T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2010, Ankara OECD Standard Codes of Agricultural and Forestry Tractors http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_33905_34735882_1_1_1_1,00.html RNAM Test Codes & Procedures for Farm Machinery Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Regional Network for Agricultural Machinery. Technical Series No:12, 1983. Selection, Testing and Evaluation of Agricultural Machines and Equipment Inns F. M., 1986. FAO Service Bulletin No. 115. Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Equipment - Principle and Practice Smith D. W.; Sims B. G. and O, Neill D. H., 1994. FAO Agricultural Services Bulletin No. 110. Nebraska Tractor Test Code for Testing Tractor, Nebraska, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik3927
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13636
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14848
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr