Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BSM-23-137BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMISeçmeli136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tarımsal işletmelerde üretilen ürünlerin tüketilinceye kadar veya pazara sevk edilinceye kadar muhafaza edildiği, kalite ve miktarlarının olanaklar ölçüsünde korunduğu depolama yapılarının projelenmesi ve işletilmesini öğretmek, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, seçilen bir yörede seçilen bir tarımsal ürün depolama yapısının uygulama projesini hazırlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Hakan KİBAR
Öğrenme Çıktıları
1Bitkisel ürünlerin, depolama için gerekli çevre koşullarını öğrenme
2Bitkisel ürün depolama yapılarının tasarımında farklı ürün çeşitleri için fiziksel ve mekanik özellikler hakkında bilgiye sahip olma
3Bitkisel ürünlerin depolama koşullarını öğrenme
4Ürün depolamasına ilişkin ürünlerin fizyolojik özellikleri ve çevre koşulları hakkında bilgiye sahip olma
5Bitkisel ürün depolarının çeşitlerini ve konstrüksiyonunu, yapı elemanlarını tanımlar ve depoların planlayıp projelenmesini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Depolama yapılarının genel prensipleri, amacı ve önemi, özellikleri, sınıflandırılması, depolama inşasında kullanılacak malzeme yapılarının tanıtılması ve öğrencilerin farklı ürün tipleri için farklı depo tiplerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Depolanabilecek bitkisel ürünlerin tanımı ve depo çevre koşullarının açıklanması
2Bitkisel ürünlerin fiziksel ve mekaniksel özellikleri
3Bitkisel ürün depolama yapılarının tanımı ve özellikleri
4Depo inşasında kullanılacak malzemeler ve aranan özellikler
5Depo tiplerinin sınıflandırılması
6Depo projesinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler
7Ara Sınav
8Proje hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar
9Proje çizim tekniği
10Farklı kesit geometrilerine ilişkin proje basınçları ve statik hesaplar
11Yapı konstrüksiyonunun planlanması
12Metraj ve keşif uygulamaları
13Depo yapısının maliyet analizleri
14Farklı yöre ve ürünler için uygun projelerin hazırlanması
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mohsenin, N., 1980. Structure, Physical Characteristics and Mechanical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York. 2. Anonymous, 1983. Structures and Environment Handbook Chapter 101.1: Loads, 11th Edition, MWPS. USA. 3. Anonymous, 1992. Design and Management of Storages for Bulk, Foll-Crop. ASAE Engineering Practice: ASAE EP 475. 4. Bakker F.W., 1999. Agro-Processing Engineering. The American Society of Agricultural Engineers. 5. Khader V., 1999. Textbook on Food Storage and Preservation. Kalyani Publication, India. 6. Eurocode1, 2003. Basis of Design and Actions on Structures – Part 4: Actions in Silos and Tanks. European Committee for Standarization. Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Proje Hazırlama149126
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)169
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr