Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BSM-23-135BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARISeçmeli136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Mesleki ve teknik alanlarda enerjinin doğru yönetimi için ısı transferiyle ilgili hesaplamar, kuramlar, yöntem ve teknikleri tanımak ve uygulamak. Belirli kuram ve modellere göre ısı transferi proseslerini planlamak, hesaplamak, yürütmek ve değerlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Sefa ALTIKAT
Öğrenme Çıktıları
1Altenatif enerji kaynaklarını anlayabilme ve bundan yararlanabilme becerisi kazanma.
2Alternatif enerji kaynaklarından biyogaz, biyodizel, biyokütle enerjilerinden yararlanabilme ve yararlanılacak alanları öğrenme ve uygulayabilme becerisi kazanma.
3Alternatif enerji kaynaklarından alkol, yakıt pilleri, hidrojen ve bor enerjilerinden yararlanabilme ve yararlanılacak alanları öğrenme ve uygulayabilme becerisi kazanma.
4Alternatif enerji kaynaklarından hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal enerjilerinden yararlanabilme ve yararlanılacak alanları öğrenme ve uygulayabilme becerisi kazanma.
5Alternatif enerji kaynaklarının tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi ve alternatif enerji olarak kullanım alanlarını öğrenme
6Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir enerji gelişimindeki yaşamsal rolünün ülkelerin enerji politikalarına etkilerini analiz edebilme becerisi kazanma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ticari ve ticari olmayan enerji kaynakları, alternatif enerji teknolojileri, biyoyakıt ve biyokütle enerji kaynakları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alternatif yakıtlar ile ilgili genel bilgiler.
2Biyogaz enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, biyagazın enerji kaynağı olarak motorlarda kullanılabilirliği.
3Biyokütle enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
4Biyodizel enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, biyodizelin enerji kaynağı olarak motorlarda kullanılabilirliği.
5LPG tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, LPG'nin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
6Alkollerin özellikleri, üretim teknolojisi, alkollerin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
7Hidrojen enerjisi özellikleri, üretim teknolojisi, hidrojenin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
8Yakıt pilleri tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, yakıt pillerinin motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
9Ara Sınavı
10Hidrolik enerjinin tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
11Güneş enerjissinin tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
12Rüzgar enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, alternatif enerji olarak kullanılabilirliği.
13Bor tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
14Jeotermal enerji tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği.
15Ülkemizin enerji kaynakları açısından mevcut durumu, geleceğe yönelik beklentiler ve genel değerlendirme.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış sunum şeklinde ders notları. ISBN 978-605-395-047-9. 2- Temiz Enerji Kaynakları ve Modelleme İlkeleri. Zekai Şen, Su Vakfı yayınları. ISBN 978-975-6455-41-8. 3- Ekonomik Coğrafya 2, Enerji Kaynakları. Prof. Dr. Hayati Doğanay, Şafak Yayınevi, ISBN 975-8238-04-3. 4- Alternatif Enerji Kaynakları Ders Notları. Prof.Dr. Sebahattin Ünalan, Erciyes Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik3927
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13636
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14848
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr