Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBB-102BİLİM-EĞİTİM ETİKSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders sonucunda öğrenciler Üniversitelerde bilim eğitim ve etik kavramları hakkında bilgilerini artıracaklardır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Bünyamin YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Bu ders sonucunda öğrenciler Etik ve ahlak kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2Bilimin hedefleri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3Bilim etiğinin ana ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
4Bilimde etik tavrın standartları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5Etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ahlak ve etik kavramlarının tanımını öğrenmek Etik ve ahlak kavramları hakkında bilgi sahibi olmak. Bilimin hedefleri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Bilim etiğinin ana ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak. Bilimde etik tavrın standartları hakkında bilgi sahibi olmak. Etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ahlak ve etik kavramlarının tanımı
2Meslek Etiği, Tıp Etiği, Spor Etiği, Askerlik Etiği, Hukuk Etiği, Medya Etiği
3Meslek Etiği Nedir?
4Bilim sosyal bir kurum olmanın ötesinde bir meslek midir?
5Bilimin Hedefleri nelerdir
6Bilim ve etiğin ana ilkeleri, Genel ahlâka uygunluk, Örnek olma rolü
7Ara sınav
8Bilimde etik tavrın standartları, Dürüstlük, Dikkat, Açıklık, Özgürlük, Onur Payı, Eğitim, Toplumsal Sorumluluk, Yasallık, Fırsat, Karşılıklı saygı, Verimlilik,
9Bilim ve etik konularından araştırıcıların uzaklaşmasının temel sebepleri, Kariyer ve prestij, Araştırma fonlarından destek alabilmek için, Parasal Ödüller, Bilimin denetim mekanizmalarındaki eksiklikler, Bilim Etiğinin Öğretilmemesi, Teoriye ve literatüre çok sıkı bağlılık,
10Bilimsel makale yazılırken bazı aşamalarda çıkabilen etik sorunlar. Yazarların sıralanması
11Metodolojide karşılaşılan etik sorunlar
12Kaynak Göstermede (Atıfta) Karşılaşılan Etik Sorunlar
13Makalelerin Teşekkür Kısmında Karşılaşılan Etik Sorunlar
14Makalenin Parçalanması (Salam slicing), Aynı çalışmayı iki farklı yerde yayınlamak (Duplikasyon), Editör ve hakemlere düşen görevler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr.Hasan Seçen, Bilim Eğitim Etik dersi, Seminer Notları. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi. Semih BAYRAKÇEKEN, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: yazılı yoklamaların etkili kullanımı. Seminer notları. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Derse Katılım13030
Uygulama/Pratik13030
Tartışma13030
Alan Gezisi13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr