Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TAE-23-109GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ANALİZLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmada gıda sanayii işletmelerinin analizini yaparken izlenecek yolları öğrenme, araştırmada analiz yöntemlerini öğrenme ve uygulamalarda kullanmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Kasım ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1Gıda sanayii işletmelerinde sorunlarını belirleyecek
2Gıda sanayii işletmelerinin analiz yöntemlerini kavrayabilecek
3Tarım-Gıda sanayinin yapısal durumunu saptayabilmek
4Gıda sanayii işletmelerinin ekonomi içindeki yerini belirleyebilmek
5Gıda sanayi işletmelerinin analizinin sonuçları değerlendirebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
1.Gıda sanayii işletmelerinde ekonomik sorunları belirleyecek 2. Tarım-Gıda sanayinin yapısal durumunu saptayabilmek 3. Gıda sanayii işletmelerinin ekonomi içindeki yerini belirleyebilmek 4. Gıda sanayi işletmelerinin analizinin sonuçları değerlendirebilmek
Dersin İçeriği
1. Gıda sanayii işletmelerinde sorunlarını belirleyecek. 2. Araştırmanın amacına uygun veri kaynaklarını kullanabilecek. 3. Gıda sanayii işletmelerinin analiz yöntemlerini kavrayabilecek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarım-Sanayi İlişkileri
2Kırsal Alanda Gıda Sanayiinin Önemi
3Tarım-Gıda Sanayi Entegrasyonu
4Türkiye'de Önemli Gıda Sanayi Kolları
5Gıda Sanayi Kolları ve Ekonomideki Yerleri
6Gıda Sanayi Kolları ve Ekonomideki Yerleri
7Gıda Sanayiinde Kalite Kontrol ve Denetimi
8Gıda Sanayiinde Kalite Kontrol ve Denetimi
9Gıda Sanayi İşletmelerinin Hammadde Sorunları
10Gıda Sanayi İşletmelerinin Hammadde Sorunları
11Gıda Sanayi İşletmelerinin İşgücü ve Sermaye Gereksinimi
12Gıda Sanayi İşletmelerinin Analizi
13Gıda Sanayi İşletmelerinin Analizi
14Gıda Sanayiinde Ekonomik Göstergeler
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürgen, Y., 1995. Tarıma Dayalı Sanayii İşletmelerinde Personel Yönetimi ve İnsan İlişkileri. Çukurova Üniversitesi Genel Yayın No: 119. Adana. Yurdakul, O., Koç., A. 1995. Gıda Ürünleri Pazarlaması. Çukurova Üniversitesi Genel Yayın No: 121. Adana. Çetin, B., 2008. Gıda Sanayi İşletme Ekonomisi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr