Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BAB-23-122MEYVE GENETİK KAYNAKLARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Meyve gen kaynaklarının tanımı, meyve genetik kaynaklarının yayılış alanları, in situ ve ex situ koruma stratejileri, meyve genetik kaynaklarının kullanım alanları, genetik kaynakların morfolojik, biyokimyasal karekterizasyonu, yabani ve kültür bitkileri arasında farklar gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doc. Dr. Mücahit Pehluvan
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler genetik kaynakların hayati önemini kavrar
2Öğrenciler genetik kaynakların nerelerde kullanıldığını öğrenir
3Gen Kaynaklarının koruma tekniklerini öğrenir
4In situ ve ex situ kavramları pekiştirilir
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenciye başta bitki gen kaynakları olmak üzere, meyve gen kaynaklarına farklı bir bakış açısı kazandırma sağlanır. Gen kaynaklarının korunması, muhafaza edilmesinin hayati gerekliliğinin öğrenciye kazandırılması dersin diğer bir hedefidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Meyve gen kaynaklarının tanımı ve dünya üzerindeki yayılış alanları
2Genetik kaynaklar ile ilgili yeni gelişmeler
3In situ ve ex situ koruma
4Gen bankaları
5Genetik kaynaklardan elde edilecek faydalar
6Dünya Koruma Birliği (IUCN) ve genetik kaynaklar
7Genetik kaynakların morfolojik karakterizasyonu
8Ara Sınav
9Genetik kaynakların biyokimyasal karakterizasyonu
10Yabani ve kültür çeşitleri arasındaki farklılıklar
11Yabani ve kültür çeşitleri arasındaki farklılıklar
12Meyve genetik kaynakları ile koleksiyon bahçe kurulması
13Genetik kaynaklardan elde edilen bilgiler ve uluslararası kullanımı
14Genetik kaynaklardan elde edilen bilgiler ve uluslararası kullanımı
15Genetik kaynaklar ile ilgilenen uluslararası kuruluşlar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kacar, B., Katkat, V., Öztürk, Ş. 2002. Bitki Fizyolojisi. Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayını. Bursa, S. 563. 2. Eriş, A., 2007. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 11, VI. Basım, Bursa, S. 152. 3. İnternet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)188
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr