Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TAB-23-172VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çayır ve meralar hakkında bilgi edinmek için bitki örtüsü, topoğrafya, toprak, mera kullanıcıların rolü ve çevresel faktörleri dikkate alarak mevcut durumun nasıl belirleneceğini, hangi ölçüm yöntemlerinin nasıl uygulanacağını ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda uygun mera yönetimi ve ıslahı için temel oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN-Yrd. Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Öğrenme Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak kazandığı bilgi ve becerilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönlendirebilir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çayır mera, vejetasyon ölçümleri ve değerlendirme teknikleri ile ilgili terimleri ile kalitatif ve kantitatif karakterleri kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş ve tanıtım Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
2Çayır merada botanik kompozisyonKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
3Çayır meraların karakterleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
4Mera durumları ve etkili faktörler.Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
5Çeşitli bitki formasyonları Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
6Çeşitli bitki formasyonları Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
7Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
8Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
9Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
10Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
11Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
12Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
13Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
14Kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.Arazi Çalışması
15Dönem sonu sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökkuş A, Koç A, Çomaklı B., 2000, Çayır-Mera Uygulama Klavuzu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 142, Erzurum Anonim 2008, Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Çayır Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Gösterme11111
Alan Çalışması14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr