Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TAB-23-136GENEL ÜRÜN FİZYOLOJİSİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1. Bitki topluluğu davranışlarının öğretilmesi, 2. Bitki topluluklarında büyüme ve verim oluşması hakkında bilgilerin verilmesi, 3. Bitki büyüme analizinin açıklanması, 4. Bitkilerde kaynak ve depo kapasitesi ilişkisinin ayrımlanması. 5. Bitkilerde verim kapasitesi hakkında bilgilerin kazandırılması. 6. Kaynak-depo kapasitesi ile verim kapasitesi oluşumunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Sezgin SANCAKTAROĞLU
Öğrenme Çıktıları
11. Bitki topluluğu davranışlarını anlar.
22. Bitki topluluklarında ve bitkide büyüme olaylarını ve birbiriyle ilişkilendirebilmeyi öğrenir.
33. Bitki büyüme analizlerini anlamış olur.
44. Fotosentezin ve oranının asimilatların oluşum ve taşınmaları ile kaynak-depo ve verim kapasitelerinin nasıl oluştuğunu kavrar.
55.Bitki fizyolojisinin önemini daha iyi fark etmiş olur.
66. Tek bitki ile topluluk fizyolojisi arasındaki bağlantıyı fark eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Bitkide fizyolojinin öneminin fark edilmesi, tek bitki ile topluluk fizyolojisi arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılması. 2. Bitki topluluğu davranışlarının öneminin idrak edilmesi ve bunun nasıl olduğunun anlaşılması. 3. Bitki topluluklarında büyüme ve verimin oluşması, dolayısı ile bitkide gerçekleşen büyüme olaylarının öğrenilmesi. 4. Bitki büyüme analizleri ile bitkideki fizyolojik olayların bilinebileceğinin fark edilmesi. 5. Bitkilerde kaynak ve depo kapasitesi ilişkisinin ayrımlanması. 6. Bitkilerde verim kapasitesi hakkında bilgilerin öğrenilmesi. 7. Bitki yetiştiricisinin bitkilerdeki büyüme ve verim oluşması ile ilgili bilgilere sahip olmasının ne derecede önemli olduğunun farkındalığının sağlanması bu dersin belli başlı hedeflerini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki Topluluğu Davranışları, Bitki Topluluklarında Büyüme ve Verim Oluşması hakkında ve Genel Ürün Fizyolojisi dersinin önemini, derste neler işleneceği konusunda bilgiler verilmesi.Soru-cevap, Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
2Kuru madde üretimi. (Genel)Soru-cevap, Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
3Bitki büyüme analizi.Anlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
4Kuru madde oluşturabilme etkinliği (hasat indeksi) vb. gibiAnlatma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
5Kuru madde üretimi ve bunu etkileyen faktörler, •Işık, •Karbondioksit (NCE) Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
6•Yaprak özellikleri ve kuru madde üretimi; yaprak alanı, yaprağın fotosentetik oranı vb. gibi Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
7• Asimilatların taşınmasıAnlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
8Ara sınav
9• Kaynak - depo kapasitesi ilişkisiAnlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
10• Verim kapasitesiAnlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
11• Asimilatların dağılımıAnlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
12• Farklı bitki kısımlarının daneye katkılarını saptama yöntemleriAnlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
13• Verim kabiliyeti ile ilişkili morfolojik özellikleriAnlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi.
14 Ders hakkında tekrar ve değerlendirmeSoru-cevap Yöntemi. Anlatma Yöntemi. Tartışma Yöntemi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Prof. Dr . Hasan Sepetoğlu Genel Ürün Fizyolojisi Ders Notları, Ege Üniversitesi ziraat fakültesi yayınları. 2. George Clifford Evans, 1972, The Quantitative Analysis of Plant Growth, University of California Press, California. 3. K. L. Heong, 2005, Rice is life: scientific perspectives for the 21st century. 4. Hunt, R., D. R., Causton, B. Shıpley and A. P. Askew, 2002 A modern tool for classical plant growth analysis, (technical note).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Seminer11212
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi21224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr