Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BMB-23-175SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı süt proteinlerinin moleküler yapısı ve fonksiyonel özellikleri hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Mubin Koyuncu
Öğrenme Çıktıları
1Süt proteinlerinin orijinini ve moleküler yapısını bilir.
2Süt proteinlerinin fonksiyonel özellikleri ve etkileşimlerini bilir..
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Sütün bileşimi, süt proteinlerinin önemi, orijini ve işlevleri, kazein miselinin yapısı ve stabilitesi, serum proteinlerinin yapısı ve stabilitesi, yüksek basıncın ve kurutmanın süt proteinleri üzerine etkisi, ısıl işlemlerin serum proteinleri ve sütün fonksiyonel özellikleri üzerine etkisi, gıda emülsiyonlarında süt proteinlerinin kullanımı, süt proteinleri ve polisakkarit interaksiyonları, süt proteinleri ve mikro besin interaksiyonları, süt proteinlerinin oluşturduğu jel yapılar, süt proteinleri ve fonksiyonel gıdalar, süt proteinlerinin duyusal özelliklerinin anlaşılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, sütün bileşimi.
2Süt proteinlerinin önemi, orijini ve işlevleri.
3Kazein miselinin yapısı ve stabilitesi.
4Serum proteinlerinin yapısı ve stabilitesi.
5Yüksek basıncın süt proteinleri üzerine etkisi.
6Kurutmanın süt proteinleri üzerine etkisi.
7Isıl işlemlerin serum proteinleri ve sütün fonksiyonel özellikleri üzerine etkisi.
8Ara Sınav
9Gıda emülsiyonlarında süt proteinlerinin kullanımı,
10Süt proteinleri ve polisakkarit interaksiyonları.
11Süt proteinleri ve mikro besin interaksiyonları.
12Süt proteinlerinin oluşturduğu jel yapılar.
13Süt proteinleri ve fonksiyonel gıdalar.
14Süt proteinlerinin duyusal özellikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Milk Proteins. Thompson, A. Boland, M. and Singh, H. (Ed).Sütün doğal antimikrobiyal maddeleri: Yapıları, etki mekanizmaları ve bunlardan yararlanma olanakları. Dünya Yayınları Gıda Dergisi. 6 (5) 62-66. 2. Konu ile ilgili güncel makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Derse Katılım1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Seminer16060
Makale Kritik Etme620120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr